Onderwijzers Gieterschool

Terug naar: Schoolstraat verzamelpagina

Kunnen we een lijstje compleet krijgen met de verschillende onderwijzers op de (oude) Gieterschool?

Deze weet ik mij te herinneren. De jaartallen voor de naam zijn verwijzingen naar de jaren dat zij in ieder geval al werkzaam waren op deze school. Het kan dus best zijn dat de betreffende onderwijzers wel al eerder in dienst zijn gekomen.

(1963) Juf M. Brinks

(1963) Juf Van Delden

(1949) Meester Pots

(1963) Juf Veenhoven

Henk Bos (van de Centra-winkel van de Gasselterweg),tegenwoordig woonachtig in Oosterhesselen, komt met een aanvulling op deze lijst, en geeft meester Pots wat profiel. Hij herinnert zich nog:

(1955) Juffrouw Siepelinga

(1956) Meester Boer

(1955) Juffrouw A.F.A. Bron

Meester Pots was hoofd van de Gieter school. Hij woonde in het huis dat links van de school stond. Deze Pots was een echte ouderwetse onderwijzer. Bij het vak 'zingen' speelde hij viool. De onderwijzersrol beperkte zich overigens niet alleen tot de reguliere schooltijden. Ook na schooltijd organiseerde hij voor de liefhebbers knutseluurtjes: vlechten van pitrietmandjes en figuurzagen. En waar ik van opkeek was dat hij ook hopman was van de padvinderij. In de bosjes bij Dekelhem ('het oude voetbalveld') bouwde hij met de Ben van Eysselsteijn-groep een groot houten clubgebouw.

Een fenomeen dat ook nog in mijn schooltijd opgeld deed was dat op woensdagmiddag de meisjes handwerken kregen,maar dat de jongens dan werd voorgelezen uit de Kameleon of, zoals in ons geval, de Scheepsjongen van Bontekoe. Dat was ja ook niks voor wichter..

Mevrouw Mulder-Zandvoort heeft ook haar hersens gekraakt en komt met een serie namen:

(1913) Juffrouw HogenEsch (Juffer Ann)
(zij was getrouwd met de directeur van de melkfabriek)

Juffrouw Rietema

Meester Van der Meij

(1903) Meester Willering

(1923) Meester Beegeman

(1953) Meester Breider

(1953) Meester Bron

De laatste twee waren volgens haar werkzaam in de tijd van haar dochter. De vraag is nu of zij zich in het laatste geval vergist. Want Henk Bos spreekt immers over juffrouw Bron. (Sterker nog: er zijn zelfs twee juffen Bron geweest!! )Of was dit een onderwijzersechtpaar, zoals we dat later ook met Romijn en Hommes hebben gezien? Daarnaast vind ik het verrassend om hier ook de naam van Willering aan te treffen. Ik dacht dat die naam exclusief verbonden was met de Bonnerschool. Maar ook dat 'overlopen' hebben we wel vaker aangetroffen. Ik denk aan meester Metselaar, die het hoofd was van de Bonnerschool, alvorens hij Pots op de Gieterschool opvolgde.

(2006-11)  We kregen een mailtje van Martje Pronk-Hogenesch: "Zojuist was ik de nieuwe aanvullingen aan het bekijken en over de Gieterschool de volgende opmerking: dacht dat de naam Willering aan de Bonnerschool gekoppeld was. Wel dit klopt, maar kijk even naar het jaartal: 1903. Meester Willering nam in de 60-er jaren afscheid om met pensioen te gaan (die van de Bonnerschool dus) Ons hele gezin heeft bij hem in de klas gezeten behalve m'n jongste broer want die zat in een lagere klas bij zijn afscheid. Meester van de Bonnerschool was de zoon van de meester van de Gieterschool!!"

Mysterie is dus opgelost

Ook kwam de heer Anne Oosterhof, sinds 1956 woonachtig in Amerika, nog met een aantal namen.

Juffrouw A, van Bentum

Juffrouw Dijkema

Meester Meersta

Van de naam Dijkema was hij echter niet helemaal zeker. Trijnie Hartman-Kamps verzekert ons dat zij wel degelijk die naam droeg.

Henk Bos heeft ter zake deze lijst ook nog wat literatuur-onderzoek verricht. Hij kwam in het boek Kent u ze nog ... de Gieters buiten de reeds genoemde namen nog tegen:

(1903) Meester Kuipers

(1923) Meester Bos

(2005-11) Harrie Kloose komt met een heel oud verhaal, dat hem verteld is door zijn moeder: meester Kupers liep tegen zijn pensioen en was er niet altijd goed meer bij. Bij hardop lezen dommelde hij wel eens weg, maar zodanig dat hij nog wel bleef zeggen: “Die volgt”. Dus niet: “Wie volgt”. Mijn moeder kwam een keer van school thuis en vertelde haar moeder: “Moeke, meester Kupers zee vanmiddag, die volgt, en toen was d’r gienend meer”. Dus iedereen had een beurt gehad.

 

De familie Oosterhof gooit zich volop in de strijd. Broer Paul geeft zes nieuwe namen:

Meester Rotman

Meester Greven

Meester Havinga

Meester Beukema

Meester Hoving (of Hoven?)

Meester Brals

Van de laatstgenoemde wordt vermeld dat hij getrouwd was met Alie Luinge. Zij geniet enige bekendheid door het schrijven van Drentse verhalen.

Gezinus Westerhuis heeft nog een paar nieuwe namen:

Meester Eefting

Meester Braam

Overigens begint ook de jongere generatie zich te roeren. Ernst Mutgeert uit Delft en Jantinus Boerma uit Den Haag komen onafhankelijk van elkaar met namen uit de Spiekersteeg-periode. Dat het geheugen soms ook z'n eigen gang gaat blijkt wel uit het feit dat ik met grote stelligheid aan Ernst schreef dat ik mij de opening van de nieuwe school in 1964 nog goed kon herinneren. Met de Harmonie voorop gingen we met z'n allen op feestelijke wijze naar het gebouw aan de Spiekersteeg. Nu blijkt dat dit wel de bedoeling is geweest, maar dat dit programma-onderdeel vanwege grote regenval geen doorgang heeft gevonden...

De (wazige) foto hieronder is uit 1966 en is overgenomen uit het jubileumboek 25 Jaar onderwijs aan de Spiekersteeg uit 1989. Onderstaande club at in de pauze altijd lekkere Bastogne-koeken bij de koffie. Van links naar rechts zien we Meester Jansen, juf Veenhoven, meester Romijn (Friemelde aan je oor, en leerde ons het befaamde 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet'), juffrouw Pomp, meester Metselaar en juffrouw Brinks.

Nu de gemeenteraad thans heeft besloten om ten behoeve van de bouw van het nieuwe gemeentehuis ook deze nieuwe school te gaan slopen is het een goed moment om de onderwijzers-namenlijst uit te breiden met de personen die ook in de Gieterschool aan de Eexterweg/Spiekersteeg werkzaam zijn geweest. Hier volgen de namen van Ernst en Jantinus:

Meester (Jaap) Bos

Meester (J.R.) Schuiling

Meester Wilkens

Juf Cats

Juf Kloose-Lanjouw

Juf Thies

Juf Wiersma

Juf Hoffman

Juf Dumas

Jantinus heeft er een klassefoto uit zijn zesde klas (1982) bijgevoegd.

Zijn zus Marjan komt nog met deze aanvulling:

Juf Joustra (1969)

Geert Udding

Dan kan ik er zelf ook nog wel weer een heel stel bij bedenken:

Juf Pomp (later Kamping)

Juf Leerink

Meester Hommes

Juf Hommes

Meester Koster

Meester Metselaar

Meester Romijn

Van Juf Leerink weet ik nog dat zij tijdens haar betrekking aan de Gieterschool tragisch om het leven kwam. Gestikt in de badkamer, geloof ik. Wat mij nog heel scherp voor de geest komt is de verslagenheid die er de volgende dag op school was. En de ontluisterende wetenschap dat ook meesters en juffrouwen gewoon dood kunnen gaan...

(Dit blijkt nu ook op te gaan voor mensen die bijdragen leveren aan deze site. GezinusWesterhuis, hierboven nog genoemd, is inmiddels na een lang en vervelend ziekbed overleden - toch mooi dat zijn herinnering, hoe klein dan ook, op deze site bewaard blijft)

Onderstaande foto kregen we van oud onderwijzer Jan Hommes

Vier juffen op een rij: Trijntje Romijn, Hannie Hommes, Jannie Pomp en Ginie Veenhoven op Koninginnedag 1967

De volgende die een bijdrage levert aan onze namenjacht is Piet Essing uit Den Bosch. Hij ging in 1933 voor het eerst naar school. Hij weet nog een hele riedel nog ongenoemde meesters en juffrouwen te noemen:

Juf Joosten

Meester Hilberink

Meester de Jong

Juffrouw Billenkamp
(dat is een mooie !)

Meester Braam

Mevrouw Grietje Udding-Sijbring meldt dat zij vanuit haar schooltijd (1919-1926) ook nog kent ene
Juf Nijkerk

Hilly Schuring-Ziengs ging in 1942 naar de eerste klas en kwam in de klas bij:
Juffrouw Nieboer

Herinneringen van Geke Florijn:

"Bij het lezen van al deze namen komen veel herinneringen boven. Hoewel ik naar de Bonnerschool ging was de eerste meester die ik leerde kennen toen ik in de vijfde klas daar op school kwam, Meester Metselaar. Een meester met humor, maar ook een meester die briesend voor de klas stond als het niet ging zo als het moest gaan. Dan vlogen er wel eens schriften door de klas als er slecht gewerkt was".
"Als vervanger tijdens ziekte van deze meester hebben we een tijdje meester Jansen gehad die zo beeldend kon vertellen over de tijd van vroeger.  Ook werd er bij deze meester veel gezongen", aldus Geke

Ook hebben wij muziek gehad van mevrouw Romijn vanwege het instuderen van een musical. Wij kwamen dan bij haar thuis  dan kon ze ons begeleiden op de piano.

Zo waren de Bonnerschool en de Gieterschool toch meer met elkaar verbonden dan we in onze herinnering misschien zouden denken.

Herinneringen van Henk Dokter:

"Deze jacht heeft mij een poosje enige hoofdbrekens gekost, want ik was er zeker van dat ik op de lagere school les heb gehad van een 'invaller'. Nietvoor een paar weken, maar voor een aantal maanden. Het zal in de vijfde klaszijn geweest (1976/1977), maar ook daar ben ik niet zeker van. Ik kon me nog voor de geest halen dat de man uit Vlagtwedde kwam en dat zijn familie daar een dancing had.  Vanochtend schoot het me in ÚÚn keer te binnen. De bewuste meester was Jan Beijering. Mijn enige meester die Nederlands sprak met een onvervalst gronings accent. Wanneer we het te bont hadden gemaakt werd het plotseling omgedraaid, en sprak hij Gronings met een Nederlands accent".

Letty Roossien-Harders sprak mij streng toe. Zij had maanden geleden al twee namen toegestuurd, en die had ik nog nooit verwerkt. Zo komt de lijst natuurlijk nˇˇit volledig, verweet ze mij. En ze heeft natuurlijk gelijk!

Letty had in 1978-1979 les van:
Meester Ratering
en ze noemt daarnaast ook nog
juffrouw Zomers (Coerts)

Wie heeft er nog meer????

 

Er is een oude meester die zich zorgen maakt dat ie nog niet genoemd! Natuurlijk hoort hij er ook tussen!

Meester Jan Renken (1952 - 1958)

 

Ik ben nog een hele oude op het spoor gekomen. In De Nieuwe Drentse Volksalmanak van 1965 staat afgedrukt het "Verslag nopens den staat der lagere scholen in Drenthe bezocht door H. Wijnbeek in 1836." Even lezen wat hij over Gieten zegt???

(1836) P. Heijkens

... ofschoon de spelmetbode volgende, wist toch zijnen leerlingen op eenen gepasten toon te leeren lezen. Hij oefende hen aanschouwelijk in het tellen, leerde hun de waarde der maten en gewigten, waarvan een stel aanwezig was, en voorts een weinig uit het hoofd rekenen. Het gezang was bij uitnemendheid zuiver en welluidend. Bij mijn bezoek waren er zestig leerlingen in de school; des winters is dit getal meer dan verdubbeld. Het lokaal is hiertoe ruim genoeg. Het bestaat uit twee vertrekken, van elkander gescheiden door een muur, die in het midden een schoorsteen en aan beide zijden een glazen deur heeft. Hier viel gelukkig het daglicht den leerlingen niet in het gezigt, maar terzijde

Dit verklaart waar de eerste kiemen van onze nachtegalen zijn gelegd...
Natuurlijk bent u ook wel benieuwd naar wat Wijnbeek over de Eexterossen schreef:

...de onderwijzer E. Kors heeft een zwak voorkomen. (...) Hier had niet alleen het spellen nog plaats, maar daarbij het woelig gebruik, dat de kinderen, om klassikaal te spellen, van hunne plaatsen worden opgeroepen om eenen kring te vormen

Rare jongens die Eexters.. Maar hoe kan nu het intellectuele verschil tussen de Gieter heren en de Gasselter beren verklaard worden??

Gasselte: hier vond ik de school gesloten en daar de onderwijzer afwezig was, konde ik het lokaal alleen eenigszins door de ramen ziende, opnemen. Het kwam mij voor gebrekkig te zijn

Trouwens is er een hele leuke oude site waar je je oud-klasgenoten op de verschillende scholen kunt ontmoeten. Jammer dat je tegenwoordig moet betalen om de extra informatie te lezen.. 
www.schoolbank.nl

Nee, hoor, ik ben al lang niet meer de enige. Er zijn er al meer. Daar lees ik zelfs dat meester Hommes inmiddels ook al met pensioen is gegaan...

(2005-11) Uit de schoolperiode van Harrie Kloose (1949-1955) zijn nog de volgende ondewijzersnamen toe te voegen:

Meester Siebenkar
 
Deze is er maar kort geweest, hij kwam uit Gelderland en droeg altijd een zwartfluwelen pak. En hij kon absoluut geen orde houden.

Juffrouw De Noord

 In de herinnering van Harrie is dit de allerliefste juf die er ooit heeft bestaan

Juffrouw Pepping
Zij was de vrouw van Dries Pepping (kantoor Dries, klerk bij notaris Gramser), woonde tegenover Dries Pepping (slager Dries).

(2006-11) Frits Visser meent zich nog een 
Juffrouw Sikkens 
te herinneren: "zij kwam altijd met de bus uit Assen"

(2011-04) Trijnie Hartman-Kamps heeft eerst haar oude tante Ausema-Moek bezocht en komt met de volgende nieuwe namen
Meester Hilbers
Meester Lantink
Meester de Vries

Vervolgens heeft ze haar poŰziealbum van de plank gehaald en vond daar nog de volgende namen:
Juf Dijkstra
Juf S.G.A.H. Thijs - Bron
(niet te verwarren met A.F.A.)
Juf A.M. Zuurke - Verlaan
Juf Van der Meer

Trijnie herinnert zich Juf Brinks als een hele lieve vrouw, maar ook als iemand die absoluut geen orde kon houden. "De klas veegde de vloer met haar aan". Toen zij eens overspannen thuis bleef kwam er een vervangster die de wind er goed onder had: ze had een reiswekker op haar tafel staan. Ze wilde dat het tikken van de reiswekker in de klas te horen was. Nou dan moet je wel heel erg stil zijn hoor!Als het weer eens uit de had liep riep ze met stemverheffing: IK HOOR DE WEKKER NIET MEER!!! Na een tijdje had ze de hele klas weer in toom.
 

(Ikzelf -Henk- behoor tot de laatste lichting die les heeft gehad van juf Brinks. Bij ons vertrok ze halverwege het schooljaar definitief overspannen van school. Zelfs conciŰrge Hendriks stak achter haar rug tijdens het grasmaaien ten overstaan van de leerlingen de gek met haar aan! Dat moet ongeveer in 1964 zijn geweest.)

Tenslotte meldt Trijnie iets over de huisvesting van de hoofdonderwijzers. Hoofd van de school Meester de Vries woonde destijds in het huis van de latere Boerenleenbank. Opvolger van Meester de Vries als hoofd van de lagere school was Meester Breider. De opvolger van Meester Breider als hoofd, was Meester Pots. Het voormalige belastingkantoor diende later als huisvesting voor het schoolhoofd.

Ook Tonnie Knoop doet in deze nog een bescheiden duit in het zakje. Ik kende hem alleen maar als leraar op de ULO/Mavo. Maar Tonnie weet dat hij ook op de Gieterschool les heeft gegeven.

H. B. (Hessel) Hovinga

En als invalkracht noemt hij:

Siebenkar

:Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze onderwijzers/onderwijzeressen doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":


Terug naar:Schoolstraat verzamelpagina