De Schoolstraat

 
Schoolstraat - 1 Schoolstraat - 2 Schoolstraat - 3 Schoolstraat 4-a: Boerenleenbank
Schoolstraat 4-b: De bank overval (1965)
Schoolstraat 4-c: De spaarweek
 
Schoolstraat-5: Winkelstraat Schoolstraat-6:
Van Boterfabriek tot autogarage
Schoolstraat - 7
Dominee's weijerd
 

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":