Kiekenhof in kiekjes II

(2012-05) In het midden van de jaren vijftig was Alie Geerts kleuterjuf op de Kiekenhof. We hebben het daar al eerder over gehad. Maar ik was helemaal vergeten dat ze mij enige jaren ook allerlei leuke foto's had gestuurd van het spelen in en rond de kleuterschool. Velen van u die de kleuterschool daar hebben bezocht zullen allerlei spelattributen nog herkennen. Gaat u er maar eens rustig voor zitten. We schotelen u de foto's zonder commentaar voor. Wellicht herkent u ook nog kinderen....

Bekijk ook de andere Kiekenhof-pagina's

Bouw Kiekenhof
Kiekenhoffoto's -1

 

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen"