Noordes

Noordes - 1

Noordes - 2

Noordes-3:
Korenmolen 'Hazewind'

Noordes-4:
Bouw van kleuterschool 1954
Kiekenhof in kiekjes-1
Kiekenhof in kiekjes-2

Noordes-5:
Nieuwbouw op de Noorder Es

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":