GIETENS OUDSTE EN TROUWSTE SUPPORTERS

3 mannelijke personen - uitbeeldend Ep Vorenkamp - Wars Meijerink plus
Jan Sloots die zelf meespeelt. Wordt gespeeld in Gietens dialect.
Staand aan de lijn - achtergrond doek de Goorns.
======================================================================

Wars:
Vandaag moet ze winnen - wilt ze met blieven doen.

Vorenkamp:
Dat zeg eh elke zundag weer. Dat wiet ik ok wal.
Hej aans niks te zeggen.

Wars:
Aans niks - is dat dan niet belangriek - winnen. Winnen - dat was toch vrogger ok zo. Vechten elke zundag weer tot 't einde van de competitie. Mar dat is d'er tegenswoordig niet meer bei.

Vorenkamp:
't Spel is aans. Het wordt no mer met 't verstand speult Wars. Met systemen warkt ze tegenswoordig. Aans kui niet mèr met doen zegt de trainer.

Wars:
Och systemen - waj doarmet zeggen, da'j vrogger gien verstand môsten hebben?

Vorenkamp:
Eh moet ies un aovend naor de training gaon. Dan kuj hören hoe trainer Löhr druk praotend de jongs alles van voetballen probeert bej te brengen. Hij prat over linkervleugelverdediger - rechterspits , ja wo prat die kerl niet over.
Taol - daor wej vrogger niet an dachten.

Wars:
Was ok niet neudig. Wij speulden alles.

Vorenkamp:
Oh wacht daor komp Jan an.

J. Sloots:
Even -n programma jons. Hier stoat mien vaste klanten. Natuurlijk vief veur 'n gulden. Alles veur Gieten.
(Wars probeert de bril te zoeken - Hij denkt, dat hij wel met 1 programma volstaan kan)
Nee Wars laot de bril mar in de buus. vieve veur 'n gulden

Wars:
Met iene kan'k ok wal doen. 't AOW is niet zo hoog Jan.

Jan:
Hier veer gulden terug. Gien gezeur. Ik moet ze ok kwiet.
Vot - Koop is koop.

Vorenkam:
Hoe is 't Jan - 't Hoes al verkocht no de tunnel d'r komp. Edzo
Kolk zee, dat 't deur gung.

Jan:
As die Spiekerboer op Gemeentehoes mar wil, dan wördt Jan Sloots en Hovinga die rieksten van de Asserstraot.

Wars:
Ach Edzo Kolk klets wal ies vaker wat. As 't Hovinga no zegt had, dan geleufde ik 't - want dat is un heldere jongen en aans zien vrouw wal.

Jan:
Kan mij ok almaol niks schelen as Gieten vandaag mar wint.
Hier (wijst op zijn borst)de eremedaille van Gieten verleend aan Jan Sloots. Die hej niet Wars he? Kom 'k moet wieder. Kiek daor he de scheidsrechter ok al. Oh lieve tied dezölfde as tegen Bareveld. Dat is mis. Toen verlören we ok. Bij alle wedstrieden die we verloren hadden we slechte scheidsrechters. En dit is d'er iene van.

Vorenkamp:
Jan - weg ik wil kieken.

Wars:
Harm Slatius ok weer met. Laot ze oppassen met denne. Voetballen kan eh wel, mor ok nog veul mer.

Vorenkamp:
Valt nogal met.

Wars:
De wind met jong - Niet zo gek. En no d'er tegen an. Vooruit Jongs.

Vorenkamp:
Rustig wezen Wrs. Ze speult aanders as vrogger.

Wars:
Hol je stil Ep. Voetballen möt der worden. Verdorie denne van Pim Pep is mij ok te gevaorluk veur 't doel. Al dat gedrei met die bal.

Vorenkamp:
Corner.

Wars:
Nee man - dat leek zo. Hie deed een slieding (sliding).

Vorenkamp:
Ja - wat is dat - Kiek in de krant stiet zo: S l i d i n g - Het zal wel een afkörting wezen van dat het un slim ding is dat eh dan dôt.

Wars:
Och 't gef ok niks - as d'r mar punties komt. No veur jongs. Niet allemaol. Niet allemaol achter blief hangen.

Vorenkamp:
Ik geleuf dat Gieten in achte blef en dan in ies met gevaorlijke "konters" naor veuren komt.

Wars:
Konter wat bint dat no weer.

Vorenkamp:
'k Wiet niet - mar ze zegt zo van achteren - zo naor veuren. Hands panalty - Oh zöt die kerl dat no niet.

Wars:
Stil Ep. Hij legt hum jao al op de stip. Jans Pep d'er achter - Of Lucas Wiering.

Vorenkamp:
Nee - denne kan allen mar met de kwast um gaon. Den jong van Woltman, denne is secuur.

Jan Sloots komt weer aangerend:
"Wat un scheidsrechter he. Hardstikke goed.

Wars:
Ik miende dat dizze ok un slimme was.

Jan: Nee Wars - Wij wint toch.

Jan Sloots zingt een beetje:
Voor rood-wit - wil ik alles geven
Voor rood-wit - strijd ik heel mijn leven.

Vorenkamp:
Jan hou je stil 't Spel giet verder. (Jan af)

Wars:
Poe - Harm Zwiers döt 'y vandaog weer goed. Zien moe kan weer rustig slaopen gaon.

Vorenkamp:
Of döt ze dat aans niet?

Wars:
Ach as Gieten verlös, dan ie er snachts gien hoes met te hollen. Wal tien keer mot ze dan van bedde af en lop ze dan duer de kamer en röp veur de spiegel: Harm Jong - zo kanT niet langer.

Vorenkamp:
As zo zo deur gaot stiet kampioensschap veur de deur.

Wars:
Jao As - nee Ep - ze wördt niet - mar we got vrijdagaovend wal even met oes beiden hen 't feest.

Vorenkamp:
We hebt al die jaoren zölke mooie tieden met heur met maokt. Denk mog ies an al die kampieoensschappen van vrogger - an die jonge jongs van die selectieklassen. Denne toen van Kamping, Bruunsma, Kloose, Hilbolling - ach wat was dat un clubbien. Wars we göt der hen en we brengt het bestuur un serenade.

Wars:
Zul we dat wel doen. Jao vooruit. Oeze botten- oeze spieren die wilt niet meer as vrogger - maar oeze zangspieren bint nog goed.Vrijdagaovend gaon we d'er hen. We neemt de vrouwen met - zegt d'er niks van en in ies staot we daor; " We olle mar trouwe supporters van oeze voetbalclub. Wat zult ze kieken.

Vorenkamp:
Daor wordt nog voetbalt Wars.

Wars:
Bijzaak mèr - 'k Heb no wat aans an de kop.Wij gaot hen hoes en begunt met de training van oeze zangspieren. Wij hebt trainer Lohr d'er niet bej nodig. Ok oeze vrouwen niet, Allen kun misschien un glassien gien kwaod.

Vorenkamp:
Daor zeg eh wat - We got hen smeren.

Doek dicht
________________

Komen even later weer
Voor het doek en zingen;

De 2 oude trouwe supporters komen samen voor het doek - uitbeelden Egebert Vorenkamp en Wars Meijerink - en brengen hun feestlied aan het adres van de v.v. "Gieten"

_____________________________________________________________________

SAMEN FEESTEND BIJ ELKAAR

De jaren vliegen als wolken voorbij
Zo gaat dat ook hier in de sport
Eens speel je het voetbal - dan staak je het spel
Omdat je te oud er voor wordt
Dat clubje van Gieten, dat trekt ons sterk aan
Een ploeg, die een eigen sfeer heeft
Die één is in 't leven zoals het behoort
Vandaar nu ons liedje dat leeft.

REFREIN:

"Gieten" - "Gieten" - samen feestend bij elkaar
"Gieten" - "Gieten" - neem nu het leven niet zwaar

U ziet hier aan tafel het Gieter Bestuur
Vriend Heukers als de President
Die jongens spelen het spel opperbest
Met hen zijn wij allen content
Wees nu eens gulhartig - roijaal met 't applaus
Op Gieten Gouden Festijn
Wees niet te bescheiden - laat rustig u gaan
Voor Gietens Bestuur dit refrein.

REFREIN:
"Gieten" - "Gieten" - samen feestend bij elkaar
"Gieten" - "Gieten" - neem nu het leven niet zwaar

Wij vieren tesamen het rood-witte feest
Hoe later - hoe luider het lied
Een ieder blijft mee doen - hij blijft in het veld
Want kaarten van rood zijn er niet
En Blijft u steeds hechten aan uw eigen club
Het voetbal moet gaan bovenal
Trek sportief ten strijde en zoek niet 't geweld
Dat Gieten er bij baten zal.

REFREIN:
"Gieten" - Gieten" - samen feestend bij elkaar
"Gieten" - "Gieten" - neem nu het leven niet zwaar

20jan.1975.
Hazelaar.

Terug naar het voetbalfeest van 1975