Kalkamperweg

   
Kalkamperweg (1) - Het huis van Braam Kalkamperweg (2) - Het huis van Warringa    

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":