Kalkamperweg (1)

Het zal niet lang meer duren  en dan zullen graafmachines de reconstructie van de aan- en afvoerwegen van ons dorp onder handen nemen. De Oelenboom zal hier een belangrijke functie in gaan vervullen. De oprit naar de N34 zal verlegd worden. De Asserstraat zal wellicht een heel andere uitstraling krijgen. Maar het is niet de eerste keer dat in deze omgeving de bijl aan de wortels van veel herinneringen werd gezet. Want ook in 1984 werd er al 'gereconstrueerd'.

  

 

(2008-02) Martje Hogenesch laat ons weten dat er in het onderschrift bij bovenstaande krantenbericht een pertinente fout staat. Dit is niet Asserstraat 59 dat tegen de vlakte gaat, maar het is Kalkamperweg 2: "Dat huis was het oude tolhuis en stond bijna met de voorgevel op de Asserstraat. Zoals de foto is genomen zou het huis ertegenover van de familie Moek moeten zijn, maar die zou vanuit deze positie dan links moeten staan. Het is echt Kalkamperweg 2, waar voorheen nog de familie H.J. Braam woonde. Het huis ertegenover werd destijds bewoond door familie W. Schiphouwer. Daar woont nu nog de vrouw van -de vorig jaar overleden- Bert Hovinga.

  (2015-08) Roel Schiphouwer uit Stadskanaal is het nog niet eens met Martje. Roel woonde vroeger op Asserstraat 55. Een poos geleden sprak hij met Leida Bos. De familie Bos woonde aan de Kalkamperweg tegenover de boerderij van de familie Schuiling. Leida vertelde hem, dat de familie Bos voorheen op Kalkamperweg 2 woonde. Dus dat zou dan betekenen: twee verschillende huizen met hetzelfde adres. Dat lijkt Roel wel een beetje vreemd. Dat zou volgens hem kunnen inhouden, dat het onderschrift onder genoemde foto toch wel goed is. Het tolhuis (fam. Harders) stond naast het huis van Schiphouwer, waarschijnlijk op Asserstraat 57.

 

(2016-01) We kregen een mail:  "Ik ben Harm Moek Hendikzoon en woonachtig in Ureterp"

En het bleek onze laatste kans te zijn om Harm's zienswijze te vernemen:

"Ik doe nog een laatste poging om het jullie duidelijk te maken, dat het getoonde huis niet het tolhuis is, maar het huis waar ik geboren ben en met mijn ouders tot 1955 heb gewoond. Het adres is Asserstraat 59"

Natuurlijk hebben we gereageerd en even nader geïnformeerd:

"Roel Schiphouwer zegt dat hij vroeger op nummer 55 woonde.
En dat het tolhuis, waar hij Harders als bewoner van kent, op hun huis volgde.
Jij zegt dat het tolhuis, jouw geboortehuis, nummer 59 was.
Heb jij dan enig idee welk huis (oorspronkelijk) nummer 57 was?"

Komt het antwoord van Harm:

"Het tolhuis werd bewoond door de familie Harders en die woonden op no. 57.
Het huis waar ik geboren ben had als huisnummer 59 en wij hadden als naaste buren de fam. Kolk met het transportbedrijf.
De Kalkamperweg lag tussen de huizen no 57 en 59. Jan Bos (Leida) was onze achterbuurman.
Ik heb in een eerder stadium ook gereageerd op de bewering van o.a. Martje Hogenesch waar ik het niet mee eens ben.
Het huis met no 59 was destijds eigendom van de vrouw van Hendrik Ottens en Hendrik Jan Braam was hiervan de schoonzoon."

Beter kan ik het niet zeggen...

 

(2016-02) Soms werken beelden beter dan een uitgebreide uitleg. Eerst kregen we van Roel Schiphouwer nog een foto van een schilderijtje (38 x 50 cm) van de hand van Stoffer Greven, de zoon van de fotograaf uit de Schoolstraat

 En een foto? Is die er ook? Jawel hoor!


 Nu we toch op de Kalkamperweg zijn. Klamer had nog een hele mooie oude kaart van een huis aan de Kalkamperweg. Ja, het is ook van voor mijn tijd, maar Trijn Wiegman zegt dat hier in 1895 Mans Zwiers en Trijntje Bouws voor hun boerderij aan de Kalkamperweg poseerden. Mooi!

Zijn we nog wel benieuwd wie er toen achter de boom poseerde...

 

De komst van de Oelenboom en de daarmee gepaard gaande 'vernieling' ehhh reconstructievan de Kalkamperweg zette Fien Dokter aan tot het maken van dit gedicht: 

 

Nostalgie

Kalkamperweg, o mooie laan
Jij bent nu helemaal van de baan.
In mijn jeugd voelde ik mij bij jou geborgen.
Ik kende daar in ’t geheel geen zorgen,
Maar jij moest wijken voor het verkeer
En dat doet in mijn hart toch zeer.
Met het verdwijnen van sloot en heg
Vielen veel jeugdherinneringen weg.
Huizen die het oorlogsgeweld hebben overleefd
Werden zo maar weggeveegd.
Ik kon er spelen waar ik wilde
Zonder dat er ooit een claxon gilde.
Het enige wat wij er zagen
Was een boer met paard en wagen,
Bakker, melkboer, kruidenier,
Verder zag je weinig mensen hier.
In gedachten hoor ik nog vaak d’accordeon
Bij het zinken van de avondzon.
Wij kwamen dan in grote schaar
En zongen hierbij met elkaar.
Ook zie ik nog die grote appelboom
Met de zoete winterkroon.
Kalkamperweg o’ mooi laan
Voorgoed is het met jou gedaan.
Machines werden ingezet
En in een ommezien werd alles plat gelegd.
Dit deed toch wel een beetje zeer
Want al jouw moois komt nimmer weer,
Maar één ding doet mij nog steeds deugd;
Ik had aan jou een fijne jeugd.
Kalkamperweg o’ mooie laan
30 november is het met jou voorgoed gedaan.
Na veel vergaderen, passen en meten
Zul je nu Oeleboom gaan heten.
Veel mensen hebben hun best gedaan
En maakten van jou een autobaan.
Het zal alles wel zo moeten zijn,
Maar in mijn hart is toch de pijn
Kalkamperweg wat was je mooi
Met al je groen en bomen tooi.

Fien Dokter 
De Schakel, 21 november 1984 

 

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van
"Het collectieve geheugen":