Hengelsportvereniging
't
Veentje

Terug naar: Specials

(2012-11) Er is in Gieten een hengelsportvereniging, luisterend naar de naam 't Veentje. De naam verwijst naar veengat/plas "Het Boekweitenveentje" tussen Eexterhalte en de snelweg Gieten-Emmen, de N34.

Boekweitenveentje

Boekweitenveentje - visplas

 

De vereniging werd voor de oorlog opgericht, maar wanneer precies is niet bekend. In het jaarverslag 1954-1955 staat te lezen: "Volgens de gegevens, die men kan achterhalen blijkt dat onze vereniging 25 jaar bestaat..." Dus we mogen gevoeglijk aannemen dat de vereniging in het seizoen 1929-1930 is opgericht.

Voor de oprichting werd er op de plaats van 't Veentje turf gegraven. Dat turf was voor eigen gebruik van de diverse eigenaren van het veengebied, die voor het grootste deel uit Gieten afkomstig waren. Toen de visclub werd opgericht werd de plas van de eigenaren gehuurd. Er kwam al snel vis in de daar ontstane plas, ook al omdat er bewust vissoorten werden gepoot. Ja zo heet dat, net als aardappels worden vissen gepoot! Zo valt in de notulen van 23 november 1940 te lezen dat 1000 éénjarige pootkarpers werden uitgezet. Die werden voor het mooie bedrag van 50 gulden gekocht van de Nederlandse Heidemij. De brasem en voorn werd bij voorkeur betrokken bij Boer uit Noordlaren. De vis was gezond en hoefde niet van ver te komen. Jan Woldman was lid van de club en zorgde mijn zijn vrachtauto voor de aanvoer. Op de auto een tank en wat vaten, die door de firma Udema welwillend voor dit doel werden afgestaan.

G. Greven sr. H. Ottens Hm. Hadders H. Winkelmann B. Wolthuis sr J. Pul B. Wolthuis jr. P.Pul P. Huting L. Huting J. Hadderingh G. Greven jr.  

In 1930 werd er vis gepoot. Klik op de hoofden om te zien wie dit allemaal zijn.

 In 1956-57 ging men ook karper poten in het nabij 't Veentje gelegen Jonkerzandgat, zodat de vissers zich wat meer over het beschikbare viswater konden spreiden.

Vervelend voor de vereniging waren twee telkens terugkerende problemen. In de eerste plaats was dat de hoge Ph-waarde, de zuurgraad van het viswater en in de tweede plaats was dat de dichtgroeiende oevers. Voor het eerste probleem werd er jaarlijks kalk gestort. En ook was er het idee om de door Tom, onze particuliere vuilnisman, verzamelde as in de plas te laten storten, want deze as bevatte ook veel kalk.
De dichtgroei van de oevers en het daardoor aan de randen steeds ondieper worden van de plas werd aanvankelijk bestreden door een jaarlijkse ronde 'rietpollen trekken'. Verder bouwde men dammen en vlonders. Men gebruikte hiervoor aangekochte takkenbossen uit de Staatsbossen of uit het Zwanemeerbos. Ook stropakken en spoorbielzen werden voor het bouwen van dammen aangewend. De spoorbielzen kreeg men onder voordelige voorwaarden van onze plaatselijke padvinders.

Dat op peil houden van de visstand en het onderhoud kostte een mooie duit en moest worden opgebracht uit de contributiegelden. In 1940/41 bedroeg de contributie 1 gulden per jaar en in 1955 was dat een rijksdaalder. Hoeveel leden telde de vereniging doorheen de tijd eigenlijk? Even een staatje dat een mooi overzicht geeft:

Jaar ledenaantal
1943 74
1950 93
1955 101
1956 145
1968 283
1982 578
1990 336
1995 298
2000 279
2005 250
2010 194

Je kon als niet-lid ook wel vissen in 't Veentje. Maar dan moest je een dag- of weekvergunning kopen. Die kon je krijgen bij het café van Piet Huting, bij smid Kamps op hoek
Boddeveld/Stationsstraat (waar je ook visspullen kon kopen) en bij de controleur van de visplas Jan Zikken. In latere jaren kon je ook terecht bij Js. Huizing, die aan de Asserstraat vlakbij de oprit naar t'Veentje woonde.

In de jaren veertig en daarvoor werd de vis, zoals snoek, baars en karper, maar ook brasem  (graatrijk!) en voorn  meegenomen naar huis. Daar werd het dan onderdeel van het weekmenu. Als er dan eens een 'dik exemplaar' werd gevangen, dan werd daar in de media verslag van gedaan. Elders op deze site kunt u lezen over de vangst van Jan Zikken van 'Bokkenmond' van zo'n monster van een snoek. En hoe dat in een lokale krant leidde tot een berichtenwisseling op rijm.

Maar Jan Zikken was niet de enige die dikke snoeken kon vangen. Ook Js. Huizing kon er wat van. Op onderstaande foto toont hij in 1954 trots een exemplaar van 21 pond en 4 ons. Het Nieuwsblad van het Noorden van 26 januari 1954 berichtte er ook over.

Js. Huizing

Bericht visvangst Js. Huizing

De bestuurskosten waren doorheen de jaren niet heel erg hoog. Het meeste werk deed men voor niks. Alleen Jan Zikken kreeg een onkostenvergoeding voor het ophalen van de contributie, het rondbrengen van convocaties, controle bij de visplas en dergelijke. Later werd de uitreiking door Js. Huizing van de dag- en weekvergunningen ook nog een bescheiden kostenpost. De overlast werd namelijk jaarlijks afgekocht met een koek of cake voor de vrouw van Jans. Ook kreeg Jans nog eens een mooie ingelijste foto voor 'op bozzem' cadeau van de grandioze vangst van die grote snoek.

In de jaren 70 werd in verband met aansprakelijkheid van bestuursleden en de verplichting van goedgekeurde statuten de hengeslsportvereniging "Het Veentje" op 18 juni 1975 nogmaals opgericht.

De hengelsportvereniging anno 2012
We hebben bij Jans Pepping, bestuurslid van de visclub gevraagd hoe het er nu voor staat met de vereniging. Hij vulde het staatje met ledenaantallen hierboven aan met actuele cijfers.  Er valt niets anders te concluderen dan dat het ledental behoorlijk is teruggelopen.  Slechts 18 jeugdige vissers zijn in het bezit zijn van de Vispas, dus de toekomst ziet er wat dat betreft niet zonnig uit. In tegenstelling tot vroeger worden er tegenwoordig geen speciale activiteiten meer voor de jeugd georganiseerd. Wat wel bijzonder is, is dat de vereniging al jaren wedstrijden organiseert voor bewoners van verzorgingtehuis Dekelhem en de aanleunwoningen. Ook zijn er nog steeds de viswedstrijden voor senior-leden: er is een dinsdag-avond-, zaterdag-, en woensdagmiddag competitie. Het aantal deelnemers aan de wedstrijden laat evenwel, net als het ledenaantal, een daling zien.

Dit verhaal is gebaseerd op een artikel van Jakob Speelman in Ons Erfdeel, Tijdschrift van de Historische Vereniging Gemeente Gieten, mei 2000Terug naar: Specials