't Nut Gieten
1864-1964

 (01-2012) ...waar verstilling dreigt, doemt de ondergang....

Het was dominee Jan Nieuwenhuizen die in 1784 bedacht dat 'het volk' wel wat sociale en culturele verheffing verdiende. Hij richtte de Maatschappij tot Nut van het Algemeen op. We zeggen gewoon: 't Nut

Het motto van 't Nut is: "Kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling". In eerste instantie organiseerde de Maatschappij prijsvragen over onderwijskundige en opvoedkundige kwesties. Later werd 'het Nut', met een groot aantal plaatselijke afdelingen, de grondlegger van de Nutsspaarbank , de Nutsverzekering, de Nutsleeszalen en Nutsscholen en Nuts-Volksuniversiteiten.Ook Gieten kreeg in 1864 een afdeling. We hebben op de pagina van de Asserstraat daarover al gesproken. De leeszaal, de bank het bestond allemaal. In 1964 bestond het Nut in Gieten dus 100 jaar en bij die gelegenheid heeft het bestuur een mooie brochure uitgegeven. Deze kleine passage uit het voorwoord van burgemeester Van Walsum leert ons dat 't Nut zware concurrentie van de televisie te duchten had.

 

De brochure geeft een leuk historisch overzicht van wat het Gieter Nutsdepartement zoal tot stand heeft gebracht: een judoclub, de Harmonie, een bibliotheek. Ook tal van baanbrekende cursussen werden georganiseerd: esperanto, rietvlechten, figuurzagen en last but not least een cursus huisvlijt!

Afijn laat u meenemen naar 100 jaar Nutsgeschiedenis in ons dorp.


100 jaar Nut 1864-1964 


Het Nut bestaat nog steeds. Op de site van het Nut staat Gieten in Drenthe nog als enige plaatselijke afdeling op de kaart. Onduidelijk is of het departement nog actief is: de laatste activiteit op het programma was op zaterdag 16 april 2011. Men ging op excursie naar het Instituut Beeld en Geluid in Hilversum. (gedownload op 2-1-2012)

 

Terug naar: bronnenhoek

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van
"Het collectieve geheugen":