Zuides

(2014-02) We hadden nog geen plaats voor de straten op de Zuides. terwijl we daar onderhand wel al stel hele mooie foto's van hebben. Daar gaan we wat aan doen! Op de Zuid Es is een straat die ook de naam Zuid-Es heeft.

 

Een hele markante Gieter, hij is hier en daar op deze site al opgevoerd, woonde in deze straat. De foto is wat onduidelijk, maar toch goed dat we hem weer even in onze herinnering kunnen terugroepen. Dit was Jannes Redeker. Jannes had in Indonesie gevochten. En was niet meer helemaal de oude toen ie terug kwam. Hij was vaak nadrukkelijk aanwezig in het dorpsbeeld van Gieten. Vaak had hij een borreltje te veel op. Op de fiets slingerde hij dan over straat en zong het hoogste lied. Je zou een beetje bang van hem kunnen worden. Maar Jannes was Jannes. Hij deed geen vlieg kwaad!

 

 

(2021-04) Jaren hebben we het moeten doen met bovenstaande onduidelijke foto van Jannes. Maar ineens was Annie Harders daar op Facebook met een veel betere foto van haar oude buurman.

 

Martje Hogenesch vertelt op Facebook dat Jannes zelden over zijn Indie-verleden wilde praten. Ooit zat ze bij Hein Patat (Hatzmann) en was al Jannes al behoorlijk toeter en ineens zei hij tegen de jongens die er zaten: "Toen ik zo oud was als jullie, lag ik in de rimboe en de kogels floten me om de oren" Dat was volgens haar een zeldzame oprisping, maar was volgens Martje een teken aan de wand hoezeer hij dat verleden met zich meedroeg.  Overigens kreeg Jannes bij de directe buren wel een luisterend en begrijpend oor.  Jannes heeft zelf zijn levenseinde 'geregisseerd'. Hij heeft ervoor gezorgd dat zijn bouvier goed werd achtergelaten, zette zijn klompen aan de rand van het zandgat van Jonker en is daar toen verdronken. In de meeste reacties die er naar aanleiding van deze foto op Facebook zijn geplaatst komt het beeld naar voren van een  door het verleden getekende man die vaak onberekenbaar was is zijn doen en laten, maar dat bij iedereen stond buiten kijf stond dat Jannes de goedheid zelve was.

 

Anke en Bettina Nobbe woonden in de Westerstraat. En zij hadden een oom Gunther en woonde in Duitsland.  Hij kwam op gezette tijden naar Nederland. Dat bleef niet onopgemerkt, want hij kwam altijd met bijzondere auto's.Hier kwam ie in 1968 mee voorrijden: een kever met een aanhangwagentje. Mooi niet?

Maar wat te denken van deze Gogo Mobil 250? Zo zie je ze tegenwoordig niet meer!

Let ook op de bijzonder positionering van de gefotografeerden: Anke Nobbe zien we ten voeten uit, Bettina is acher het achterraam van de Gogo geplaatst, en dan een 'mystery guest'achter de boom. Dit alles maakt het tot een wel zeer artistieke foto!

Op de Heetkamp was een speciale kinder-hangplek. Hier was een speeltuintje met zandbak.

Op de achtergrond zien we de huizen waarin in deze tijd van links naar rechts respectievelijk de volgende families woonden: Familie Kremer, Knevelbaard, Middel en daarnaast de familie Bos. Die wijsheid heb ik niet van mijzelf. Joke Kremer liet ons dat weten.

(2017-02) Onlangs kwam er op Facebook een foto van de Heetkamp voorbij. Er werd volop gelucht in de huizen - alle raampjes staan open. Het zal een warme dag geweest zijn.

Vele buurtgenoten van toen hebben geholpen met wie er allemaal in die huizen hebben gewoond. Diety Hulshof is heel precies: "Ik woonde met hmijn familie van 1968 t/m 1977 op nummer 4, fam. Hollander op nr. 2 en fam. Van der Heijde met hun kinderen Klaas en Dina op nummer 6. Op nummer 8 woonde Schuiling met hun zoon Johan. Daarnaast Brinks (nr 10) en in huis van Bos (nr. 12) is later fam. Huizinga gekomen. "

 Joke Kremer heeft weer wat ander herinneringen. Zij zegt: Opa Martens, fam. Kremer, fam. Knevelbaard, fam. Middel, fam. Bos, daarnaast hele lieve oude mensen ('wat erg dat ik dat ik hun naam niet meer weet'), daarnaast fam. Schuiling, fam. Van der Heijde, en daarnaast nog twee gezinnen?

Trijn Hulshof komt met deze opsomming: Nr 2 Hollander, nr. 4 Hulshof, nr. 6 van der Heide, nr. 8 Schuiling, nr. 10 Brinks, nr. 12 Huizing, nr. 14 Middel, nr. 16 Knevelbaard, nr. 18 Kremer.

En wie waren nu 'die hele lieve oude mensen' van Joke? Nijso Beishuizen zegt dat Harm Brinks en zijn vrouw waren. Volgens mij zijn we eruit!!!

 

(2017-10) We kregen via Facebook van Martin Verhage deze mooie foto uit de Zuides. We denken dat de foto ergens uit de jaren zeventig komt. Prominent is brood- en koekventer Roel 'Monty' Wilms in beeld. Maar Klamer zag met een scherp oog dat op de achtergrond ook Niesje van der Molen in beeld is. Zij wil hier net in de oranje Renault-4 stappen. Of die op slot doen, dat kan ook natuurlijk...

 

 

(2020-09) Op de hoek van de Zuid-es en de Westerstraat woonde de familie Pauw. Lammert Pauw had daar zijn rijschool "Gieten Vooruit" Jan Veldhoen vond bij het opruimen van de kasten nog een exemplaar van een boekje "Foultoos rijden" met daarin de eisen waaraan je moest voldoen om met een rijbewijs over straat te mogen lopen ... te rijden natuurlijk.
 

Klamer Bos weet te vertellen dat hij bij Pauw in 1968 in 10 lessen zijn rijbewijs heeft gehaald en dat hem dat in totaal 160 gulden had gekost. Overigens was de lesauto van Pauw ruim inzetbaar. Op onderstaande foto zien we dat deze in 1956 ook dienst deed als trouwauto. Roelie Bouwmeester stuurde deze foto in. Het was haar zus die deze dag ging trouwen
.

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":