Moi

Bij de introductie van deze site in december 1998 schreef ik het volgende over wie ik was en wat de aanleiding was voor het maken van deze site.

Ik ben Henk Alting Ik woon in Amsterdam, maar ik ben geboren en opgegroeid in Gieten. Veel herinneringen aan dat dorp. Net als U??

... het gehang van de jeugd op de brommers tegenover de kerk

... de bussen om kwart over het hele uur op de Brink

... meester Romijn? meester Metselaar? juffrouw Brinks?

... de 'hoel' van Udema

... melkboer Harm Eggens, Harm Eleveld en bakker Krikke?

In het kader van een kennismaking met de (interactieve) mogelijkheden van het Internet heb ik eens nagedacht of ik iets kon bedenken wat niet alleen leuk is voor mij, maar ook voor anderen. Ik heb niet zoals we zoveel zien een pagina met mijzelf in de hoofdrol willen maken. Wel staat vooralsnog mijn herinnering centraal. Ik hoop dat de herinnering van andere (oud) Gieters snel de boventoon zal voeren. Ik heb in de loop der jaren een verzameling oude ansichtkaarten van Gieten bij elkaar gespaard, waar ik op een regenachtige zondagmiddag af en toe met plezier in blader. Het leek me een aardig idee om deze verzameling te publiceren en te proberen met behulp van belangstellenden de kennis over deze (eens) vertrouwde plekkies te vergroten.

Graag ontvang ik van u op- en aanmerkingen en suggesties over de opzet en de vormgeving. En ik hoop vooral dat de bezoekers actief mee zullen doen aan de vergroting van de kennis over Gieten.


1 december 1998 - 1 december 2018 - afscheid

Jarig!!!! Het Collectieve Geheugen van Gieten bestaat 20 jaar!

In 1998 wilde ik wat experimenteren met Internet, maar had geen onderwerp waarover ik een website zou kunnen maken. Ik bedacht dat het misschien leuk zou zijn om delen van mijn prentbriefkaartenverzameling over mijn geboortedorp online te zetten. Samen met (oud) Gietenaren wilde ik hier de alledaagse geschiedenis van ons dorp vertellen. Ik vond, vanwege de gezamenlijkheid, de naam "Het Collectieve Geheugen van Gieten" mooi passen bij deze ambitie. Op dinsdagmiddag 1 december 1998 was de website Het Collectieve Geheugen voor het eerst op Internet te zien. En is daar niet meer weggeweest! Op 23 maart 1999 schreef Rob Siebelink in de Asser Courant er een leuk stukje over. (Even op het plaatje klikken om het helemaal te lezen) Sinds die dag is het hier een komen en gaan van bezoekers. De site is in deze 20 jaar enorm groot geworden en zal naar ik hoop ook nu nog steeds blijven groeien. Alleen is er vanaf vandaag een offici?e verandering: ik stop als redacteur. Er gaat veel tijd en energie zitten in het voorbereiden en schrijven van de webpagina's. Ik heb dat al die 20 jaren met veel liefde en plezier gedaan. De 20ste verjaardag lijkt me evenwel een mooi moment om afscheid te nemen, een mooi moment om mij meer te richten op andere dingen. Ik wil u allen danken voor uw bijdragen, de leuke en motiverende reacties. Ik hoop en verwacht dat mijn kompanen Harry Driever en Ron Speelman de site met hetzelfde elan zullen blijven voortzetten. Ik blijf het natuurlijk allemaal wel op de voet volgen. En u blijft natuurlijk ook actief meedoen door het inzenden van foto's en anekdotes. We hebben samen een hele mooie site!


Op 1 december 2018 schreef Henk de bovenstaande bijdrage op Facebook. Uiteraard nemen we deze over op de website. We willen Henk dan ook bedanken voor 20 jaar Collectief Geheugen van Gieten. We zullen hem missen. Ron en ik zullen zeker ons best doen om de website voort te zetten. Of dit met hetzelfde elan is, betwijfelen we. De manier waarop Henk zijn stukjes schreef zijn uniek en moelijk te evenaren. We zijn druk bezig om de website iedere maand weer van input te voorzien, maar dat kunnen we niet alleen. Op facebook verschijnen vrijwel dagelijks foto's en opmerkingen, waarvan we denken "daar zit een verhaal achter". Onze dringende oproep is dan ook, om dit materiaal naar de redactie te sturen. Wij maken er wel een webpagina van en plaatsen deze in een van de eerst volgende updates.