Persoonlijke notitie:
Annechine Duursema

Terug naar: Persoonlijke notities

Van Tonnie Knoop kreeg ik de herinnering toegestuurd van Annechine Van Gogh-Duursema. Zij was een oud-tante van hem. "Tante Gine" was de vrouw van Wim van Gogh, slager in Bonnen. Zij werd in 1900 geboren en overleed in 1986.

Zij was een dochter van Egbert Duursema, die samen met de Udema’s naar Gieten is gekomen. Zij was een zuster van Geert Duursema, de boderijder. Zo, nu weten we teminste over wie we het hier hebben.

Als zij op de praatstoel zat dan kon ze smakelijk vertellen over vroeger, hoe het was en hoe het er allemaal aan toe ging. Een van haar verhalen was het volgende en is vooral interessant omdat het ons een beeld schetst van de omgeving van Gieten.

De familie Duursema, vader, moeder en zeven kinderen, woonden in één van de huisjes die Udema had laten zetten aan de Parallelweg. Als ze achter het huis door de tuin liepen naar de erfafscheiding, dan begon direct daarna al het heideveld. Dat heideveld liep door zover je kon kijken. De familie had een aantal sikken, die ze aan een stik op de heide vastzetten. Dat kon een heel eind weg zijn. Als er onweer in de lucht zat, dan hadden die sikken dat al heel gauw door. Op een dag was het weer zover. Heel in de verte begon het al wat te rommelen. ‘Haol gauw de sikk’n in hoes’ hoorde ze toen haar moeder roepen. Zij met een zus naar buiten en de hei op. Maar als je dacht dat die sikken vlakbij stonden, nee hoor. Ze stonden waar nu ongeveer het Jonkersgat is. Dat is een knap eind weg en zij over de hei hardlopend, zo goed en zo kwaad als dat ging op klompen, naar de sikken. Daar aangekomen waren die beesten al bijna niet meer te houden. Snel werden ze los gemaakt en bijna voordat zij weer de ren naar huis namen waren de sikken al thuis. Ze wisten precies waar ze moesten zijn.

Als je zo’n verhaal hoort, dan denk je, aldus Tonnie, 'och, wel leuk', maar als je er dieper over na gaat denken, dan besef je dat die heide wel een onmetelijke vlakte moet zijn geweest. Niks weiland of bouwgrond, niks staatsbos. Maar vanaf de Gasselterweg een zee van heide. Dat moet een prachtig gezicht zijn geweest als die heide bloeide. Je kunt je dit bijna niet meer voorstellen met al die wegen, nieuwbouw en het industrieterrein.

Een foto van Egbert Duursema met wipkar langs de spoorlijn moet ongeveer aan de rand van dit gebied genomen zijn.

Terug naar: Persoonlijke notities