Telefoonboek van Gieten in
 1915-1941-1950-1956-1962

 (09-2011) Wie hadden in het jaar 1950 in Gieten allemaal telefoon? We kunnen het nazien in de telefoongids van 1950.
Goed te weten dat ook de inwoners van Eext onder Gieten vallen...

Telefoonboek Gieten - 1950

(11-2011) Ook van 1915 is er een overzicht van de telefoonaansluitingen in ons dorp. Maar die zijn dan nog op de vingers van één hand te tellen

GIETEN (Hulptelefoonkantoor)
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

2 Molen, S. v.d., Hôtel Stationskoffiehuis
4 Raa, G. ten, Notaris
1 Rijnberg, J., Hôtelhouder
3 Udema & Zonen, W., Exportslachterij en veehandel

(12-2011) Klamer Bos heeft gehoor gegeven aan de oproep om telefoonboeken beschikbaar te stellen. Hij komt met het exemplaar uit 1956.

Telefoonboek Gieten - 1956  (1,8 Mb)

(01-2012) Peter Willemse uit Santpoort zag onze groeiende rubriek en wilde zijn exemplaar van 1941 wel fotograferen. Fantastisch!
 Ik heb voor de aardigheid deze keer ook de paar telefoonaansluitingen van Gieterveen meegenomen...

Telefoonboek Gieten - 1941  (0,5Mb)

(02-2017) Klamer heeft uit het telefoonboek van 1962 de bladzijden met telefoonnummers van Gieten gescheurd.

Telefoonboek Gieten - 1962

 

Terug naar: bronnenhoek

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van
"Het collectieve geheugen":