Stationsstraat

Stationsstraat- 1
Begin Stationsstraat
Stationsstraat -2
Brand ! (14 mei 1980)
3a : Station Gieten (1)
3b : Station Gieten (2)
4a: Udema (1) 4b Udema (2)
4c Udema (3)
Stationsstraat - 5: Stationskoffiehuis Stationsstraat - 6
Timmerbedrijf Meertens
Stationsstraat - 7
Kapper Klingenberg
Stationsstraat - 8
Achteraan in Stationsstraat
     
Stationsstraat - 9
Boodschappen doen
bij Broekman
     

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":