Schoolstraat - 2

Een mooi plaatje is dit. Ik zelf heb hier nog een jaar op gezeten. Maar dat was wel iets later dan deze foto. Misschien zijn er nog meer onder ons die deze school hebben bezocht. Ik zat in de eerste klas bij juffrouw Van Delden. Wie van de bezoekers heeft ook op deze school gezeten? Wie was toen de meester of de juf? Kunnen we een lijstje compleet krijgen met de verschillende onderwijzers op de Gieterschool?

2011-01 Van Tonnie Knoop kregen we de volgende vraag: "Op deze foto staat het Rijksbelastingkantoor. Wie  weet wanneer dat gebouw is afgebroken? Ik kan het in ons archief (van de historische vereniging) niet vinden."

(2011-02)  Op deze foto van ongeveer 1915 is te zien dat het belastingkantoor er wel staat, maar dat het huis waar later de hoofdonderwijzer woonde nog niet was gebouwd. De onderstaande foto is ongeveer uit 1925. Links zien we de meesterswoning en als je goed kijkt staat er achter (tussen de elektriciteitspaal en de meesterswoning) nog het dak van een ander gebouw; dat kan niet anders zijn dan van het belastingkantoor.

Maar op onderstaande foto is het belastingkantoor wel al afgebroken, want die liep immers door tot het het hek van het schoolplein. Als dit allemaal klopt, dan moet aldus Tonnie,  het belastingkantoor afgebroken zijn tussen 1925 en 1930, want de meesterswoning gebouwd tussen 1915 en 1925 

(2011-04) Tonnie komt met een nieuw gegeven. Hij heeft in een oud exemplaar van Ons Erfdeel (kwartaalblad van de Historische Vereniging) een kaartje uit 1938 gevonden Daar staat bij perceelnummer 2614 de school getekend, maar ook een apart gebouwtje. Dat is volgens mij het belastingkantoor.
Dus afbraak na 1938 of het is een oude kaart die in 1938 is gebruikt.

Ik wist helemaal niet dat dit het belastingkantoor is geweest. Daarover willen wij ook wel weer wat meer weten: was daar een lokale ambtenaar werkzaam? Wie dan? Of misschien werkten er wel meer... Welk gebied bestreek dat kantoor? Moesten de mensen daar contant hun belastingen voldoen? Dat soort vragen komen bij ons op. Wie weet daar wat meer over te vertellen?

(2011-04) Trijnie Hartman-Kamps is bij haar tante (mevr. Ausema-Moek) op bezoek geweest. Zij wist te vertellen dat in het huis naast de lagere school het kantoor van de Rijksontvanger der Belastingen was gehuisvest. De heer Van Veen woonde en werkte daar. Iedereen moest daar persoonlijk zijn belasting komen betalen.

Ik vond thuis nog een van m'n eerste schriftjes om het schrijven te leren. Wie kent het niet?

Eerst duidelijk,...en dan snel!

Hier ziet u eerst de voorkant van het schriftje, daaronder de achterkant.

2011-04  Uit een heel oud boek kwam maar een oud programma dwarrelen. Het is wel vanuit de tijd dat de school al verhuisd was naar de Eexterweg. Ooit moeten we daar maar eens een Gieterschoolpagina maken. Dit programma kondigt de opvoering aan van het spel "Dik Vergeetal" Het moet in het jaar 1966 zijn geweest. Met Menno Scheepmaker, Truus Driebergen, Bert Hadderingh, Theo Roelofs, Gea Middelbrink en Lucretia Oosting in de hoofrollen!

Hieronder een foto die een getrouw beeld geeft van een klas in de oude Gieterschool in het begin van de jaren zestig. Ik herken geen leerlingen , maar zeker wel het silhouet van de legendarische juffrouw Brinks.

Maar ik herken wel iets heel anders! Heeft u daar ook herinneringen aan? Aan de schoolmelk? Zo rond een uur of elf kwamen de rammelende flesjes in een metalen krat binnen. De melk werd bij de verwarming tot lekker lauw opgewarmd. Rietjes erin, en slurrrpppen maar.....
Ik herken dan misschien niemand, maar anderen wel!! Klamer Bos natuurlijk! Want Klamers vrouw staat erop! Niesje van der Molen zit op eerste rij, tweede bank.
(2011-04)  Helaas hebben we moeten vernemen dat Niesje, na enige tijd ziek te zijn geweest, op 8 maart 2011 is overleden.
En wie zit er zo tevreden met de armen over elkaar?? Dat is Ankie Middelbrink. En ik weet waarom ze zo tevreden is: zij hoeft maar één flesje melk op te drinken!!

Dan begrijpt u ook meteen waarom dit meisje zo beteuterd kijkt....

Wie is zij? Is ze goed terechtgekomen??

(2006-11)  We kunnen u zeggen wie dat 'beteuterde meisje' is: het is Ria Hadders. Dat weten omdat Tineke Schuiling-Hatzmann uit Zuidwolde ook deel uitmaakte van dit gezelschap. Zij zit achter Ankie Middelbrink en naast Niesje van der Molen. De foto is gemaakt op 24 juni 1963 en er was ook een overzicht bij alle gezichten uit die klas:

Maar nog steeds weten we niet of Ria ook iets heeft overgehouden aan het ongeluk van die dag. Welk ongeluk? Om die dag drie flesjes lauwe melk te moeten drinken... 

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":