06-01-2013 Gisteren was het 5 januari. Het was toen op de kop af 15 jaar geleden, het was in 1968, dat Gerrit Struik met zelfgemaakte rookbommen het sein gaf voor de openingsact van jeugdsoci?eit The House of the Rising Sun in de oude pastorie aan de Brink. Onlangs drong hier het bericht door dat in dit nieuwe jaar The House zal sluiten. Voor velen was dit een schokkend bericht. We dachten terug aan de tijden dat er op alle dagen van het weekeinde vanuit alle plaatsen uit de omgeving wel meer dan 100 jongeren de soos kwamen bezoeken. Ik keek er van op dat toen ik in een persbericht las dat er tegenwoordig eens in de twee weken ?n avond jeugdsoos is. The House, zoals het gebouw ook in de volksmond heet, heeft veel betekend voor ons dorp. Het heeft opschudding veroorzaakt, maar ook liefdevolle herinneringen met zich meegebracht. Het is jammer dat hiermee een tijdperk wordt afgesloten. We houden the House in ieder geval op onze website levend.

Het nieuwe jaar is begonnen. Het oude hebben we fanatiek afgesloten. Op Facebook hebben we in het laatste deel van december een eigen Grote-Collectieve-Geheugen-van-Gieten-kerst-en-oudjaarspuzzel-2012 gehouden. Er werd fanatiek strijd gevoerd. Velen spanden zich in om de goede antwoorden te geven op vragen over de prijs van een fles halfvolle melk van Harm Eggens in 1976, over wie er schuil ging achter een duister hoofd op een foto uit 1970 en over de vindplaats van bepaalde jaartallen op huizen en gebouwen. Dat soort dingen. Uiteindelijk is Klamer Bos de grote winnaar van 2012 geworden. U moet er volgend jaar ook bij zijn!!

Op onze reguliere site gaat het jaar ook gewoon weer beginnen. Weer is het Gerrit Struik die een mooie aftrap geeft. Hij heeft in een doos met foto's een afbeelding gevonden van het kunstwerk 'de kip', zoals die jarenlang voor het politiebureau heeft gestaan. (Straten > Eexterweg > Eexterweg 2). Andere mooie aanvullingen kwamen uit Tiel. Karry Meertens laat ons een kijkje nemen in de oude Nutsbibliotheek van 1963 aan de Asserstraat. (Straten > Asserstraat > Asserstraat 2). Ook een nieuwe foto van een wagen van een koninginnedagoptocht, waaraan ook een vraag verbonden is. (Special > Koninginnedag > Koninginnedag 3). Jan Tent uit Eelde vertelt iets over zijn famile Tent en het gelijknamige caf? (Straten > Brink > Brink-2:Zaal Tent). Verder is er een aanvulling op een pagina van het Zwembad, een krantenbericht dat overigens ook in de rubriek "Geknipt voor U" is opgenomen. Het is het uitgebreide verslag van de opening van het zwembad in 1935. (Straten > Zwanemeerbos > Het Zwanemeerbos-3 Het zwembad-a).

Wat heeft de rubriek "Geknipt voor U" deze maand te bieden? Allereerst twee berichten die op een tragische wijze met elkaar samenhangen. Het zijn berichten uit 1912 en 1927 over ongelukken met paard-en-wagen. Dan komen we nog even terug op het bericht uit 1853 over het bij de geboorte overleden kind van dokter Damman. In 1893 wordt er in Drenthe een toertocht door Drenthe gemaakt, ook Gieten wordt aangedaan. In onze rubriek hebben we alleen de passage over Gieten opgenomen. Maar het verhaal schetst zo'n goed beeld van het Drentse landschap in die dagen dat ik ook een link heb gemaakt naar het gehele verslag. Beslist de moeite van het lezen waard. Ook komen we terug op de dramatische aanrijding van Kars Meertens in 1934 in de Stationsstraat. De bestuurder reed door. We vroegen ons eerder af of ze de dader ooit hebben gevonden. Lees over de aanhouding, de toedracht en de bestraffing.

De vorige keer moesten we helaas de groepsfoto's, vanwege computerproblemen een  maand overslaan. Harrie stond voor een enorme inhaaloperatie. Nog niet alle opmerkingen die u de afgelopen weken heeft ingestuurd zijn verwerkt. Er zijn wel 6 nieuwe groepsfoto's toegevoegd. E? uit 1966 en de rest uit het recente verleden, dat is de periode 1996-2000
03-02-2013 We hebben een periode van ijspret achter de rug. Ik kan u melden dat ik daar een gekneusde ribbenkast aan over heb gehouden. Auwww. Een ervaringsregel heeft geleerd dat dit precies 6 weken gaat duren en dat dan als het ware de pijn van de ene dag op de andere dag voorbij is. Desondanks hebben we een -bescheiden- nieuwe aflevering van Het Collectieve Geheugen van Gieten kunnen maken. Laten we maar beginnen gewag te maken van de enorme inhaalrace van Harrie Kloose in de rubriek van de groepsfoto's. Harrie had vorige keer gedonder met zijn computer. Hij heeft van Harry Driever nieuwe apparatuur gekregen, maar was met de groepsfoto's wel helemaal 'in toezel'. Kijk eens op deze foto hoe geconcentreerd hij met dit werk bezig is geweest! Maar liefst 13 groepsfoto's zijn onderhanden genomen en er is een mooie nieuwe groepsfoto uit de zandbak van de kleuterschool uit 1963 aan de rubriek toegevoegd. Inmiddels zijn er hier in totaal al 171 groepsfoto's uit ons dorp verzameld.(Fotoalbum > Groepsfoto's)

Gedurende de dagen van sneeuw en ijs stuurde Trea Zikken haar bijdrage in over ijspret op de Gieter ijsbaan. Wie volgt?  (Home> Rubrieken > Oproepen/Agenda > 19) Foto's van de ijspret in Gieten) Daarnaast hebben een verhaal van Hendrik Veenhof uit "Ons Erfdeel" van November 2001 naar het Nederlands bewerkt. Hij beschrijft hier het werk dat doorheen het jaar op de boerderij van vroeger moest worden verricht (Specials > Boerderijwerk). Een minime verbetering van de pagina van de Eexterweg over 'de kip voor het politiebureau'(Straten > Eexterweg > Eexterweg 2). Een drietal nieuwe berichten in de rubriek Geknipt voor U. Er komen drie dorpsgebeurtenissen aan de orde: een ongelukje bij de schiettent in 1896, in 1952 had molenaar Greven een conflict met de gemeente en in 1963 wilde niemand meer zitting nemen in het bestuur van de ijsbaan. De jeugd hield er huis! (Bronnenhoek > Geknipt voor U - Gieten in de kranten 1618 - 1995).

Hier moet u het in de korte maand februari mee doen. En onzeker is nog of er op de eerste zondag van de maand daaropvolgend een nieuwe aflevering komt. Dat moeten Harrie en Harry dan even regelen. Ik ben even een tijdje buitengaats...
03-03-2013 In verband met een vakantie van Henk, deze maand alleen een paar wijzigingen in de rubriek Groepsfoto's. Volgende maand weer een normale update.
Met vriendelijke groet, Harry Driever.
07-04-2013 Het is nog maar ?n maand voor de traditionele zomerstop van het Collectieve Geheugen van Gieten. Maar tot nu toe is het dit jaar alleen nog maar 'gloepens kold' geweest. Zelf heb ik het geluk gehad om een tijdje in tropische oorden te verblijven, maar de overgang was groot toen ik bij terugkomst in Amsterdam in alle vroegte en in een snijdende oostenwind op de tram naar huis stond te wachten. Mijn opzet is eigenlijk geweest dat ik bij thuiskomst kon doorschakelen naar aangenaam voorjaarsweer en lekker in de flow door te zweven naar de zomer. Dat was een lelijke misrekening. Nu we met deze voorjaarsaflevering van Het Collectieve Geheugen komen, zal de zon zich ook wel snel weer laten zien.

We weten dat velen van u nog altijd uitkijken naar weer een nieuwe aflevering van 'het geheugen'. Sommigen zetten hun waardering om in een gift aan onze website, zodat we te maken kosten niet uit eigen portemonnee hoeven te betalen. We zijn blij met alle giften, van klein tot groot. Maar deze keer willen wij toch graag die ene familie uit Gieten speciaal bedanken voor die wel heel royale bijdrage in onze pet. Duizendmaal dank!

Om echt afscheid te nemen van de winter gaan we het homeopatische principe toepassen: de kwaal bestrijden met de kwaal zelf. Dus de kou bestrijden met de kou zelf. We laten twee winterse foto's uit Gieten zien. De pagina heet nog altijd 'de winter van 1979', maar die dekt de lading niet meer. Daar moeten we deze zomer iets aan doen! De foto's die wij laten zien zijn uit Boddeveld van 1969 en van de Brink ter hoogte van de Ponybar uit 1933. (Special > Winter 1979)

In 1994 schreef Jacob Meursing in "Ons Erfdeel" een stukje over het "Steinergat" aan de Spekstoep. Ik had absoluut geen idee wat dat was. U wel? Ook niet? Kijk onderaan op de Spekstoep-3 pagina om er meer over te lezen (Straten > Spekstoep > Spekstoep - 3 Het in 1922 afgebrande huis aan de Spekstoep)

We hebben in de rubriek "Geknipt voor U" weer een aantal leuke krantenknipsels: over een grote regionale arbeidersdemonstratie in Gieten in 1932, een eerbetoon aan, wie kent haar niet, Zuster Trip uit 1967, en in 1948 wordt oud NSB-burgemeester Zandt van Gieten voor de rechter gesleept (Bronnenhoek > Geknipt voor U - Gieten in de kranten 1618 - 1995).

Op 30 april is het onze laatste koninginnedag. Kroonprins Willem Alexander zal die dag onze nieuwe Koning worden. Hoe werd in Gieten de troonsbestijging van Wilhelmina in 1898 eigenlijk gevierd? (Special > Koninginnedag > Koninginnedag - 2)

Er kwamen een tweetal reacties van bezoekers op de pagina over het oude station en de trein die in Gieten voorbij kwam. Geke Florijn kwam met een herinnering en Wim Mensinga met een oproep. (Straten > Stationsstraat >Stationsstraat-3: 3b: Station Gieten (2))

We sluiten weer af met een hele reeks verbeteringen en aanvullingen op de Groepsfoto's. En er is een nieuwe van de Bonnerschool uit het schooljaar 1977-1978.

Dit is het voor wat deze maand betreft. We hopen weer een hoop reacties en suggesties van uw kant. En natuurlijk mag u zelf ook bijdragen aan Het Collectieve Geheugen door foto's in te zenden, of nog mooier een eigen verhaal te schrijven. (Fotoalbum > Groepsfoto's)
05-05-2013 Bevrijdingsdag vandaag. Alweer voor de 68ste keer. Maar het is vandaag ook de eerste keer en het is ook de laatste keer. Wat is de eerste keer? Het is de eerste keer dat onze site vernieuwd wordt onder de het regime van een nieuwe koning van Nederland. Heeft u allen luid meegezongen met het Koningslied? Ik twijfel er geen moment aan! En de laatste keer? Wat wordt daarmee bedoeld? Dat betekent dat dit alweer de laatste aflevering van het seizoen 2012/2013 is. We gaan er elke zomer even tussenuit om ook volop van de zomer te genieten. Wij van het Collectieve Geheugen, Harrie Kloose, Harry Driever en ik, zei de gek, komen tijdens het zomerreces nog een keer bij elkaar voor een strategisch overleg. Al bijna 15 jaar lang bestaat deze website. En nog steeds wordt deze regelmatig, dat wil zeggen gedurende de wintermaanden 1 x per maand voorzien van nieuwe inhoud. Maar de omstandigheden waaronder de maandelijkse update tot stand moet komen zijn veranderd. Zaten we een paar jaar geleden nog te bedelen om geld, dat is inmiddels al lang geen probleem meer. Regelmatig storten (ex)dorpsgenoten een geldbedrag die de instandhouding van de website mogelijk maakt. Het is fijn om te weten dat de website nog immer wordt gewaardeerd. We kampen nu meer met tijdproblemen. Druk, druk, druk.

Daarom nu al het verzoek aan u allen om nog eens goed rond te kijken of u zelf of dat u mensen in uw omgeving kent, die het leuk zouden vinden om aan de maandelijkse vernieuwing van Het Collectieve Geheugen van Gieten mee te werken. Er is van alles te doen. Niet denken: dat kan ik niet, ik weet niet hoe dat moet. Aan alles is een mouw te passen. Samen is het maken van deze site wellicht eenvoudiger.

De mei-aflevering moest, zoals u nu zult begrijpen, ook in schaars beschikbare tijd gemaakt worden. Desondanks denken we dat er toch weer een paar mooie nieuwe dingen te zien zijn.

Allereerst onze tweejaarlijkse rapportage over de staat van de behuizing van Bonnen 48. Klamer Bos heeft weer eens nieuwe foto's gemaakt. De conclusie is: het huis staat er nog steeds, maar vraag niet hoe... (Straten > Bonnen > Bonnen 4: Bonnerklossen)

We hopen dat er voor ons allen na het kille voorjaar een mooie zomer in het verschiet ligt. Dat we veel in het zwembad kunnen vertoeven. Wist u dat in de jaren zestig Gieten een verwarmd bad kreeg? En dat de de warm-waterinstallatie mede mogelijk is gemaakt door de uitgifte van certificaten aan de lokale bevolking? We hebben een dergelijk certificaat uit het zwemwater kunnen opduiken. (Straten > Zwanemeerbos > Het Zwanemeerbos - 3 > Het zwembad-a )

We gaan even terug naar de tijd dat we in plaats van "bij Braams" zeiden "bij H?el Braams". Zo rond 1900 ongeveer. We hebben een advertentie uit een krant van 1850 en een paar mooie foto's. (Starten> Brink > Brink - 4b:Hotel Braams 'Extra')

En dan hebben we ook weer een nieuwe aflevering in de serie "geknipt voor u", krantenberichtjes die op zich de kroniek van Gieten vormt. Dit keer komen de berichten respectievelijk uit 1935, 1936 en 1941. Over sociale onrust bij de fabriek van Udema, over een treinvertraging veroorzaakt door een probleem op het station van Gieten en over de opening van de landbouwtentoonstelling "Oostermoer". Burgemeester Nijennhuis hield hier een historische openingsspeech. Een speech die de Duitse machthebbers niet beviel. (Bronnenhoek > Geknipt voor U - Gieten in de kranten 1618 - 1995).

En natuurlijk komen er binnnen de rubriek groepsfoto's ook weer de gebruikelijke verbeteringen en deze keer twee nieuwe groepsfoto's voorbij. (Fotoalbum > Groepsfoto's)

Wij wensen u een genoeglijke zomer. Dat die de geschiedenis in mag gaan als 'de hete zomer van 2013' En nogmaals: vergeet niet om uzelf aan te melden als u mee wilt helpen om de maandelijkse vernieuwingen van deze site te maken!
02-06-2013 Gieten 1 is inmiddels kampioen. De zomer nog niet ?ht begonnen. Harrie heeft de rubriek groepsfoto's nog even voor u bijgewerkt.
01-09-2013 Het gewone leven komt weer op gang. De 'hete zomer van 2013' is bijna voorbij. De vakanties zijn ook voorbij. Gieten1, we hebben het over voetbal,  mag het dit weekeinde weer in de vierde klasse proberen. En Het Collectieve Geheugen van Gieten begint ook weer aan een nieuw seizoen. Helaas heeft niemand aan onze oproep van voor de zomerstop om ook redacteur bij onze website te worden gehoor gegeven. Dus zit er niet anders op dan dat we dat gewoon in de oude formatie blijven doen. Maar de beschikbare tijd is en blijft schaars. Daarom zullen de maandelijkse vernieuwingen niet zo groots zijn als u dat de afgelopen jaren van ons gewend was. Het is jammer, maar het is niet anders. U blijft welkom om u aan te sluiten.

Heel stiekem waren we vorige week, 24 augustus al een beetje begonnen. Toen was het de Nationale Molendag en vierde molen de Hazewind haar 180-ste verjaardag. Dat werd die dag rond het thema "Over Vrouger" publiekelijk gevierd. Ook wij waren daar vertegenwoordigd met presentaties op groot scherm van onze website en een doorlopende voorstelling met oude ansichtkaarten. We hebben geleerd dat er onder de mensen nog veel mooie herinneringen aan ons dorp bestaan. Die moeten eigenlijk eens een keer ontgonnen en opgetekend worden. Ter gelegenheid van die verjaardag hadden we de pagina over de molen 'artistiek' aangepast. We hadden dat ook via Facebook en Twitter aangekondigd. U had er dus eerder van op de hoogte kunnen zijn. Als u dat heeft gemist, dan kunt u nu natuurlijk die pagina alsnog bekijken. ( Straten > Noordes > Noordes 3; Korenmolen Hazewind).

Verder zijn er een aantal nieuwe berichten in de rubriek "Geknipt voor U". We berichten u over een nieuw aan te leggen fietspad van het Zwanemeerbos naar Paterswolde (1917), van een heftig ongeluk met een rijtuig bij de oversteek bij Eexterhalte (1910) en het verslag van een gevarieerde culturele avond onder leiding van dominee Boomstra in 1940 (Bronnenhoek > Geknipt voor U - Gieten in de kranten 1618 - 1995)

En zoals te doen gebruikelijk zijn er een aantal aanpassingen in de groepsfoto's en een nieuwe van een ULO-klas uit 1952. Kijkt u nog eens goed naar die groepsfoto's. Er moeten nog veel namen genoteerd worden! (Fotoalbum > Groepsfoto's)

Een aantal van uw reacties/aanvullingen moet nog worden verwerkt, maar daar is nu nog niet van gekomen. Over het zwembad en de uitgifte van 'aandelen', over de bevrijdingsoptocht, over de woonplaats van Simon Valk en de aankondiging van een nieuwe boeken van een oud-Gieters. Jo Tingen komt met een boek waarin aan de hand van foto's de veranderingen in Gieten in beeld worden gebracht. Het andere boek is van van Emiel Hekkenes en zal op 17 oktober verschijnen. Dat boek zal in die maand in Gieten ook nog speciale aandacht krijgen. U kunt hier al een tipje van de sluier oplichten: God van gewone mensen

En de volgende maand zijn we er weer. Dan is het alweer oktober!
06-10-2013 Daar zijn we weer. Het is inderdaad oktober. En de vernieuwing is deze keer klein, maar fijn. We nemen een kijkje in het Madurodam in de Ambachtsteeg (Straten > Ambachtstraat 1) en beschrijven een een klein toekomstperspectief over The House (Straten > Brink > Brink - 8a: The House of the Rising Sun).

Verder een aantal berichten in de rubriek "Geknipt voor U": Over gevangen Vossen in Duurschen (1891), een te graven kanaal langs Gieten (1920) en de komst van een ULO-school in ons dorp (1931). Al die berichten zijn te vinden via de krantenindex (Bronnenhoek > Geknipt voor U - Gieten in de kranten 1618 - 1995).

Ook zijn er weer een aantal aanvullingen binnen de groepsfoto's. En een nieuwe klassenfoto uit 1912!! Dat was het dan weer.

Heeft u inmiddels al nagedacht over uw mogelijke redactionele bijdragen aan deze site? Wij kijken er naar uit!
03-11-2013 We hebben de eerste najaarsstorm achter de rug. Staan jullie bomen nog allemaal fier overeind? Het Collectieve Geheugen van Gieten heeft geen centje pijn van tegenwind. In tegendeel. Onlangs meldden we ons éénjarig bestaan op Facebook. We hadden toen 108 leden. Sindsdien wast dat aantal flink aan: inmiddels staat de teller op 131 leden. Zoals ik bij de opening van die pagina al stelde was het geenszins de bedoeling om die twee takken helemaal afzonderlijk te laten groeien. Het moest aanvullend zijn. En dat is het! In de nieuwe november-aflevering van onze site zijn vele vernieuwingen verkregen via Facebook. Het is daarom dat wij hopen op nog veel en veel meer leden. Bij het eenjarig bestaan vroeg ik mij af of we misschien bij het tweejarig bestaan al door de 200-leden grens zouden schieten. Ik houd het inmiddels niet meer voor onmogelijk. En dat op de drempel van het 15-jarig bestaan van de moeder van die pagina. Immers op 1 december vieren we alweer het derde lustrum van deze site. En zoals al altijd geeft dat ook weer voeding aan vraagstukken met betrekking tot de continu?eit van deze site. Daar ga ik nu niet verder op in, maar wel kan ik al verklappen dat extra hulp bij de vernieuwing en onderhoud van deze site meer dan welkom is. Aarzel niet, meld je aan!!

Wat is er in November van nieuws te zien? De vorige keer spraken we over klein-Madurodam in de Ambachtstraat. We hadden de naam van de stichter Johannes Huising niet helemaal goed geschreven. We werden gecorrigeerd, maar dat leverde meteen wel een extra foto op en een vernieuwing van ?n van de oude. Want die hebben we nu in kleur! (Straten > Ambachtstraat 1)

Als ik de plaatsnaam Terhorne noem, zal bij menigeen in Gieten de verzuchting klinken: o ja! Menig jeugdig Gieter is in de jaren zeventig op het onbewoonde eiland in Terhorne geweest. Op deze site zijn de belevenissen van Big Boss Bongo met Madame Fouilaire al in de breedte besproken. Maar dacht ik dat we in 1975 de eersten waren, we werden teruggefloten. Ook in 1972 ging Jaap Hilbrandie al met een kluit jongeren op een boot naar Terhorne. En wij hebben de foto's. (Home > Specials >Jeugdkampen vanuit Gieten)

Baike Klingenberg, van Primera aan de Stationsstraat bracht via Facebook een paar mooie familiefoto's in van de kapperszaak die daar eertijds was gevestigd. Mooi om te zien. (Home > Straten> Stationsstraat > Stationsstraat - 7 Kapper Klingenberg)

En dan komen we bij onze vaste rubrieken. Geknipt voor U heeft drie berichten geselecteerd uit respectievelijk 1851, 1956 en 1968. En respectievelijk gaan ze over postkoetsen, invalidewagen verkregen via zilverpapier en een dorpsgenoot die een maand de bak in moest vanwege...verduistering van 25 gulden!

En ook is er weer onze maandelijkse update groepsfoto's. Ook weer gevuld via het aanbod via Facebook. Dank Fenna Pauw! Want zij kwam met een kleuterschoolreisje uit 1965.Waarheen? Natuurlijk helemaal naar Drouwenerzand. En verder een Koninginnedag optochtfoto uit 1969. Verder in totaal vier aanvullingen op foto's uit 1912 en 1958 (3x) (Fotoalbum > Groepsfoto's)

Op naar december!
01-12-2013 Feest!!! Vandaag is het precies 15 jaar geleden dat Het Collectieve Geheugen van Gieten de lucht in ging. Op 1 december 1998 lanceerde ik de site als een experiment. Op mijn werk wilden ze misschien ook wel een website. Er waren mensen die beweerden dat Internet "hartstikke interactief" was. Dat wilde ik wel eens onderzoeken.

Ik plaatste een paar oude ansichtkaarten van Gieten, met wat vragen erbij waar bezoekers dan op konden reageren. Die interactiviteit viel overigens wel een beetje tegen. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat er in 1998 helemaal nog niet zo heel veel oudere mensen actief waren op Internet. Maar wat ik wel leerde was dat de mensen die kwamen het wel een hele leuke site vonden. Toen besloot ik om er maar mee door te gaan. Nu al 15 jaar lang. Ik kreeg van Harry Driever, Harrie Kloose en ook van de inmiddels overleden Jan Karstens hulp op specifieke onderdelen.

Maar al met al kost het me nu eigenlijk toch te veel tijd om elke maand weer een update te realiseren. Daarom andermaal een oproep: wie wil helpen is van harte welkom!!! Er is altijd wel iets te doen wat bij iemand past of wat iemand kan.

Het is vandaag niet alleen onze verjaardag, het is bovendien ook nog eens de eerste zondag van de maand. En zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk is komen we dan met een vernieuwde inhoud van de site. Dus vandaag ook weer. Wat mij in mijn tijdnood wel helpt is dat Het Collectieve Geheugen op Facebook wel een heel goed kanaal is, waarlangs nieuwe content verworven wordt. Laat ik maar met deze vernieuwingen beginnen.

Dick Scholing plaatste een persoonlijke herinnering aan de gebroeders Dijkhuizen in de stelmakerij en in die van de smederij. Die bijdrage leent zich uitstekend om opgenomen te worden in onze rubriek "Persoonlijk Notities". Daar is het verhaal nu ook voor altijd beschikbaar voor iedereen op Internet. (Rubrieken > Persoonlijke notities > 32) Dick Scholing: Herinneringen aan stelmakerij ? smederij Dijkhuizen )

Op onze pagina op Facebook geldt ook de ongeschreven regel dat iedereen die zich als nieuw lid aanmeldt en die geboren is en/of opgegroeid een foto laat zien van zijn/haar ouderlijk huis. Dat moet dan wel een foto zijn van v?r 1990. Dat is dus zwart-wit of van die heerlijk vervaagde-vergeelde kleuren. Misschien kunnen we daarvan ook nog eens een aparte rubriek maken op deze site. In ieder geval stuurde Geeke Mulder een wel heel mooi exemplaar in (Home > Straten> Bonnen > Bonnen 4 - Bonnerklossen)

Fenna Ensing kwam met een oude kalenderplaat op de proppen. Het was een afbeelding met aardappelrooiers aan de Spekstoep en een zaadbult op de achtergrond. En in kleur. Gaat dat zien! (Home > Straten > Spekstoep - 3 Het in 1922 afgebrande huis aan de Spekstoep)

In de rubriek Oproepen/Agenda maken we reclame voor het nieuwe boek van Jo Tingen. Hij heeft een mooi fotoalbum gemaakt over het oude en het nieuwe Gieten, onder de dan voor de hand liggende naam: Hoe Gieten veranderd is... (Home > Rubrieken > Opreoepen/Agenda)

En natuurlijk is ook weer onze vaste rubriek "Gekipt voor u" van de partij. Het zijn krantenberichten uit 1915, 1964 en 1966. Ze gaan respectievelijk over een kennelijk uit de hand gelopen dansfeest bij Braams, over 't Nut die enveloppen met inhoud boven de Noordes uitstrooit en een klassiek veeboeldag bij Ep Hilbrands aan de Spekstoep. (Bronnenhoek > Geknipt voor U - Gieten in de kranten 1618 - 1995).

Harrie Kloose is ook weer druk geweest om  de aanpassingen en de vernieuwingen in de groepsfoto's te verwerken. Het zijn er maar liefst negen! Deze rubriek mag natuurlijk niet ontbreken in deze jubileumaflevering. (Fotoalbum > Groepsfoto's)

Dat is het! We zien jullie hier, naar wij hopen in goede gezondheid, terug in het nieuwe jaar 2014!! We wensen jullie prettige kerstperiode en jaarwisseling toe.