08-01-2012 Het is vandaag precies een week geleden dat we de eerste (zon)dag van het jaar hadden. We weten niet of u er op gerekend had dat we toen al met een vernieuwing van de website zouden komen, maar dat was dus niet het geval. We zaten nog teveel in de oliebollen. De donateurs en vele andere volgers van Het Collectieve Geheugen van Gieten hebben zo rond de jaarwisseling toch iets nieuws van ons mogen vernemen. We hebben via Google Maps de straten van onze website toegankelijk gemaakt. Dat levert een hele concentratie groene punaises op, maar als je voldoende inzoomt, dan zie je bij elke virtuele punaise een kleine omschrijving met verwijzingen naar de webpagina's. Even kijken? Collectieve Geheugen van Gieten op de kaart gezet . In het bericht dat wij verstuurden hebben we ook gemeld dat de voortgang van de vorig jaar aangekondigde ombouw van de website, vanwege ziekte, even in het slob zit. We hopen dat dit in de loop van het jaar weer voortvarend opgepakt kan worden. Wij gaan zolang onverdroten op het oude pad voort.

Vorig jaar ontvingen we van Trijnie Hartman-Kamps een uitgebreide mail. Zij had de pagina's van de Brink nog eens heel nauwgezet doorgelezen. Ze kwam met tal van opmerkingen, ingeslopen (schrijf)fouten en aanvullingen. We hebben meteen de gelegenheid te baat genomen om die pagina's ook te voorzien van vergrotingen van al bestaande foto's en wat ander beschikbaar materiaal. Het is beslist de moeite waard om de Brink-pagina's 1 t/m 5 allemaal weer opnieuw door te nemen! (Home > Straten> Brink > etc.) De volgende keer gaan we verder met de mail van Trijnie, want we zijn er nog niet helemaal klaar mee!

Vorig jaar zijn we ermee gestart en het lijkt een gestaag uitdijende rubriek te worden: de verzameling oude telefoonboeken van Gieten. Nu kwam er uit Santpoort de versie van 1941. (Home > Bronnenhoek > Telefoonboeken van Gieten). Ook de aansluitingen in Gieterveen hebben we er deze keer bij gezet.

In november van het vorige jaar toonden we een foto van de sloop van de oude schoenenwinkel van Greven. Dit keer hebben we een vergelijkbare sloopfoto. Nu wordt het oude caf?van Hatzmann/Van Rhee/Muurling op de hoek Bonnen-Boddeveld gesloopt. Kijkt u maar: Home > Straten > Boddeveld > 2 Boddeveld bij Bonnen.

De pagina van korenmolen 'de Hazewind' is, net als de molen zelf, grondig gerenoveerd. Een aantal hele mooie foto's zijn toegevoegd. In het najaar deed basisschool 'De Marke' mee aan het scholenproject 'VroegerDichtbij'. Samen met leerlingen worden films 'over vroeger' gemaakt. In die film neemt eerst Klamer Bos een aantal leerlingen mee op sleeptouw naar de molen en de kerk. Later gaan een paar meisjes ook nog naar het particuliere museum van de familie Veenhof in Bonnen. Wij laten hier het molenfragment zien: we gaan binnen kijken en klimmen zelfs in de wieken.( Straten > Noordes > Noordes 3; Korenmolen Hazewind).

In de Bronnenhoek hebben we weer een aantal opmerkelijke krantenberichtjes geplaatst. Een brand bij Lanting in Gieterzandvoort (1941) en een verslag van een gemeenteraadsvergadering (1940), die ook uitsluitsel geeft over een open vraag over de VVV-brochure uit de Bronnenhoek. Gisteren was het precies 75 jaar geleden dat Prinses Juliana en Prins Bernhard in het huwelijk traden. Ook in Gieten gingen we dat uitbundig vieren. Het bericht in het Nieuwsblad van het Noorden van 4 januari 1937 verklapt ons het programma!

Ook willen we u nog meenemen naar een andere mooie aanwinst in onze Bronnenhoek. In 1964 bestond het Nutsdepartement van Gieten precies honderd jaar. Het bestuur gaf bij die gelegenheid een mooie brochure met een beschrijving van de geschiedenis over het het tijdvak 1864-1964. Wij hebben hem integraal op onze site gepubliceerd! (Home > Bronnenhoek > 100 jaar Nut 1864-1964)

Zoals gewoonlijk sluiten we af met de groepsfoto's. Er is onder verschillende kerstbomen gekeken naar ontbrekende namen. Ook zijn er een paar nieuwe groepsfoto's. Onder meer een mooie Sparta-foto uit 1910-1915!

We menen dat wij het jaar goed zijn begonnen. Nietwaar?
05-02-2012 De winter is dan toch nog gekomen. Ik ging woensdag voor een tweedaags bezoek naar Gieten en via de sociale media (Twitter: @GietenGeheugen) begreep ik dat de ijsbaan misschien donderdag wel open zou gaan. Goed idee dus om de schaatsen mee te nemen. Ik zag donderdag vanaf de noord-tribune dat Klamer Bos als eerste een rondje op de spiegelgladde baan reed. Zelf heb ik voor het eerst in ongeveer dertig jaar weer op de Gieter ijsbaan gereden. Alles is wat moderner geworden. Klapschaatsen en futuristische schaatspakken lijken voor de 'grote jongens' gemeengoed geworden. Maar voor de rest is alles nog hetzelfde. Het vallen en opstaan van de kleintjes, het achter elkaar aan jagen van jongens en meisjes. En de chocomelk natuurlijk. In 2009 zijn we op deze site begonnen met een pagina voor oud schaatssentiment op de Gieter ijsbaan. Kijkt u nog eens fotoalbum te kijken of er nog wat oude scheuvelfoto's bij kunnen komen. (Home> Rubrieken > Oproepen/Agenda > 19) Foto's van de ijspret in Gieten).

Op 22 januari is schrijver-dichter Gerard Nijenhuis tachtig jaar geworden. Bij die gelegenheid werd 80 Gedichten gepresenteerd, een bloemlezing met veertig gedichten in het Nederlands en veertig in het Drents van zijn hand. Misschien aardig om te vermelden dat we op deze site een hele Nijenhuis pagina hebben. En dat zijn roman "Het jaar van de ooievaar" dat zich afspeelt tegen het decor van de Gieter samenleving in de jaren dertig hier in zijn geheel te lezen is. Lees de update van de Nijenhuis-hoek in: Rubrieken > Feuilleton.

Zoals te doen gebruikelijk zijn er weer wat aanpassingen gemaakt in de Groepsfoto-pagina's (Fotoalbum > Groepsfoto's) en hebben we weer wat klein nieuws uit Gieten uit 1911, 1936 en 1961 in de rubriek "Geknipt voor U" (Bronnenhoek > Geknipt voor U - Gieten in de kranten 1618 - 1995).

Geke Florijn-Zikken zoekt een bepaalde foto met een bijbehorend gedicht in de rubriek Oproepen/Agenda (Rubrieken > Oproepen/Agenda > 27) Gedicht op 'dikke vissen' en de foto ervan).

Ook is er een kleine update aangaande de treinbussen die kort na de oorlog ook vanaf het Gieter treinstation reden (Home > Straten > Stationsstraat > 3a : Station Gieten 1).

Kort geleden is de Gieter rotonde helemaal gereconstrueerd en is er een transferium aangelegd. De aanleg van de N33 en de N34 hield de gemoederen in Gieten in de jaren 1957-1961 ook flink bezig. U kunt er over lezen en foto's bekijken. (Home > Straten> Zwanemeerbos > Het Zwanemeerbos-1)

En tenslotte is de tweede pagina van de Asserstraat grondig vernieuwd: er wordt uitgebreid stilgestaan bij het mooie huis 't Crayenest. (Home > Straten > Asserstraat > Asserstraat 2)

En nu gaan we ons warmschaatsen voor de Elfstedentocht. Ik zie u allen in Bartlehiem...
11-03-2012 We zijn een beetje van de leg. Want misschien heeft u gemerkt dat we een week later zijn dan normaal. Verblijf in het buitenland en drukke andere werkzaamheden maakten dat we niet tijdig een volledige aflevering konden presenteren. Maar wie wat bewaart, die heeft wat. U kunt dit weekend weer genieten van een nieuwe update van ons Collectieve Geheugen.

We hebben deze keer uiteraard weer de gebruikelijke rubrieken. De gewijzigde groepsfoto's bevinden zich in Fotoalbum > Groepsfoto's en in de rubriek "Geknipt voor U" nemen we u mee naar de jaren '30. In 1932 werd er een brandstoffenhandel uit Gieten te koop aangeboden, Baptisten gingen in 1933 een landdag houden en de minder gelovige Gieters vierden in dat jaar een groots werelds zomerfeest. (Bronnenhoek > Geknipt voor U - Gieten in de kranten 1618 - 1995). Verder een kleine aanvulling op de feiten bij het filmpje van de Boerenleenbank. (Straten > Schoolstraat > 4-a: Boerenleenbank) als ook bij de persoonlijke Tonnie Knoop-notitie bij de TT in Gieten. ( Rubrieken > persoonlijke Notities > 8) Tonnie Knoop - TT in Gieten (19-01-2001)

Waar u even langer voor moet zitten is een bijdrage in de Bronnenhoek. Het zijn krantenartikelen uit het jaar 1963. Ze gaan over het 50-jarig jubileum van de Boerenleenbank. Want deze werd in 1913 opgericht. De artikelen geven samen een leuk overzicht van de eerste 50 jaren van deze bank, die naar wij aannemen volgend jaar groots het 100-jarig bestaan zal gaan vieren. De knipsels zijn verkregen via de familie Ausema-Moek uit Arnhem.

B?Hoiting kondigde aan dat hij graag eens zijn herinneringen aan de hand van foto's en documenten uit zijn persoonlijk documentatiecentrum over de TT in Gieten/Assen op de website wilde presenteren. We hebben op deze site al een special over de TT, en ook heeft Tonnie Knoop al eens zijn persoonlijke herinnering aan dit gebeuren, die ook op Gieten veel impact had, beschreven. Maar nu komt de echte deskundige aan het woord. Het wordt een 'persoonlijke notitie' in meer afleveringen. Vandaag gaat het over de ploegen van Norton en Gilera die in de jaren '50 bij Hotel Braams verbleven ( Rubrieken > persoonlijke Notities > 30) B?Hoiting - TT in Assen en Gieten vanaf de jaren vijftig).

Inmiddels moeten wij alweer aan de bak om de aflevering van april voor te bereiden. We hopen dat we weer op tijd zijn. En zo niet, een weekje later is toch ook niet erg???

01-04-2012 Vorige week hebben we al onze klok aangepast aan de zomer. Het weer was er de afgelopen week ook al een beetje naar. Het wordt onmiskenbaar zomer. Dit is de één na laatste aflevering voor de zomervakantie. De tijd gaat snel. Ineke Stolmeijer-Hegen en Bé Hoiting zijn de hofleveranciers deze maand.

We moeten onze nieuwe aflevering beginnen met aandacht voor de brand die er op 12 maart op de Hondsrug heeft gewoed. Gieten is niet rijk aan hele oude monumenten. We hadden Klein Hilbingshof en daar waren we trots op. Gewoon een mooie oude boerderij uit 1604. We zaten middenin de Tachtigjarige oorlog toen het werd gebouwd, het Twaalfjarig Bestand moest nog beginnen.Toen stond de boerderij er dus al. Sindsdien waren alle Gieters vertrouwd met de aanwezigheid van Klein Hilbingshof. Totdat er in het begin van de 21ste eeuw een man/vrouw is die er plezier in schept om daar de fik in te steken. Alsof ons paasvuur bijna een maand te vroeg is aangestoken. Natuurlijk mogen we niet zeggen dat het is aangestoken, zolang het tegendeel niet bewezen is. Maar we houden er wel rekening mee. Op den brandstapel!! Op de pagina van Klein Hilbingshof besteden we aandacht aan de brand. (Straten > Bonnen > Bonnen-3 Klein Hilbingshof)

Maar we hebben gelukkig meer monumenten in ons dorp. Eén ervan wil zich manifesteren als een'actief monument': Molen Hazewind. En op zaterdag 12 mei 2012, tijdens de nationale molendag, wordt er rond Molen Hazewind voor het eerst een kleine, landelijke Mulders Fair georganiseerd. De vrijwillige molenaars zullen de molen laten draaien en rondom de molen zullen verschillende producten verkocht worden. En natuurlijk kunt u de molen dan ook van binnen bekijken. Noteer het maar alvast in uw agenda. Wij hebben trouwens in deze afleveing twee unieke foto's van de molen. De eerste is uit 1956 en is te bekijken op de pagina van de molen zelf. ( Straten > Noordes > Noordes 3- Korenmolen Hazewind).

Maar er is nog een speciale foto uit 1960. Dan doet de molen dienst als decor voor een groepsfoto van het motorraceteam van Honda. Dat logeerde tijdens de TT bij Hotel Braams. De foto maakt deel uit van de tweede aflevering van de persoonlijke notitie van B?Hoiting over de TT in Gieten/Assen vanaf het begin van de jaren vijftig. Vandaag is het verhaal uitgebreid met de beschrijving van de teams van Honda en NSU. ( Rubrieken > persoonlijke Notities > 30) B?Hoiting - TT in Assen en Gieten vanaf de jaren vijftig).

Lang geleden alweer spraken we op de pagina van de Boerenleenbank al de wens uit dat we het spaarbusje uit Rotterdam dat als illustratie diende te kunnen vervangen door een origineel exemplaar van de boerenleenbank van Gieten. Doordat we de vorige keer aandacht besteedden aan het 50 jarige bestaan van de boerenleenbank in 1963, kwam deze vraag weer bij iemand onder ogen. En het bingo: we hebben een echt spaarbusje uit Gieten! (Straten > Schoolstraat > 4-a: Boerenleenbank)

We gaan deze keer ook naar Schoolstraat. Althans het deel dat ik eerder tot Bonnen zou rekenen. Maar goed dat is nu eenmaal officieel Schoolstraat. We hebben foto's van de slagerij en van de slager zelf: Dries Pepping (Straten > Schoolstraat > Schoolstraat-5 Winkelstraat)

Aan het einde van de maand is het weer Koninginnedag. Ik weet niet of dit in verband met het ongeval van Prins Friso net zo uitbundig gevierd gaat worden als voorgaande jaren. maar er komt vast wel een optocht. Op ?n van de Koniginnedagpagina's hebben we nieuwe foto's toegevoegd van een deelnemende wagen in de optocht, alleen wij niet helemaal zeker of dit wel op Koningin nedag is geweest. (Special > Koninginnedag > Koninginnedag - 3)

In onze rubriek "Geknipt voor U" weer een aantal mooie berichten uit 1810, 1849 en 1923. In het eerste bericht wordt een boerderij in Bonnerveen te koop aangeboden. In 1849 worden er in Gieten in de (oude) kerk munten gevonden. We hebben berichten over de vondst en de verkoop van de munten uit de tijd dat zelfs Klein Hilbingshof nog niet bestond! In 1923 werd er door een paar Knaolsters ingebroken in de melkfabriek: ze kwamen voor het gerecht. (Bronnenhoek > Geknipt voor U - Gieten in de kranten 1618 - 1995).

En last but not least zijn er natuurlijk de groepsfoto's. In 6 foto's zijn wijzigingen aangebracht. In de groepsfoto's van 1960 en 1965 zijn héél veel nieuwe namen toegevoegd. Maar het waren grote klassen in die tijd: er ontbreken nog vele namen. Ook is er een nieuwe foto van een MULO-klas uit 1946-1947.

Dit is het voor deze maand. We wensen u een Vrolijk Pasen toe en een hopelijk feestelijke Koninginnedag. We melden ons weer in de maand dat elke vogel een ei legt, behalve de...

06-05-2012 Vorige week was ik nog in Gieten. Ik kwam deze keer met trein en bus. De tijden veranderen - de wereld draait door. De eerste verandering was dat de bus op zaterdag geen (snelle) aansluiting heeft op de trein. Een half uur kleumen in het gure aprilweer op het station van Assen. Vervolgens had ik mij verheugd op de oude Gado-sightseeing-route door Assen en over Rolde. Niks daarvan. We gingen via het ziekenhuis naar de N33, met een rondje door de rotonde bij Rolde om vervolgens naar Gieten te gaan. Niet ?n keer is de bus gestopt. Was ik er vanuit gegaan om gewoon bij de kerk te worden afgezet, ik werd evenwel helemaal bij de rotonde afgezet. Ik moest het maar bekijken. Er volgde een wandeling over de Eexterweg die voor deze gelegenheid blijkbaar was veranderd in een hindernisbaan. De hele straat ligt er uit. Het zijn barre tijden. Maarrrr...

...het is mei. Als u de site al enige jaren volgt dan weet u wat dat betekent. Voor ons begint dan de zomerstop. Het is elke maand toch weer een karwei om nieuwe inhoud aan de site toe te voegen. Nu dus vier maanden geen zorgen daarover. Tot september gaan we de bloemen buiten zetten en zelf hopelijk veel buiten zitten. Dat het weer er naar mag zijn! In de tussentijd worden we Europees kampioen voetbal en slepen de bak met Olympische medailles leeg. In september, zo is de bedoeling, pakken we de draad weer op. Blijft u ondertussen wel gewoon uw verhalen en foto's insturen. De voorraad kan niet groot genoeg zijn. Wat in het vat zit, dat verzuurt niet.

Dat gaat zeker op voor de foto's die we jaren geleden al hadden gekregen van Aly Geerts. Zij had een hele smak foto's ingestuurd uit haar tijd als kleuterjuf op de Kiekenhof aan de Molenstraat (op het terrein waar nu de aula staat, voor diegenen onder u die dat niet wisten). Ik was de foto's 'glad vergeten', en kwam ze tegen toen ik naar iets anders zocht. We hebben een extra pagina "Kiekenhof in kiekjes" gemaakt, met daarop maar liefst, ik heb ze even voor u geteld, 15 foto's met kleuters uit begin jaren vijftig. Misschien maakt u ook wel deel uit van het gezelschap. Zelf herkende ik meteen weer alle speeltoestellen en ander speelgoed. Alleen het hobbelpaard is er niet bij. Die foto was helaas onduidelijk. (Straten > Noordes> Noordes 4> Kiekenhof in kiekjes-2).

In januari publiceerden we het feestprogramma in Gieten ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard. We werden vanuit de mediawereld geholpen met ?n van de programmapunten waarover enige onduidelijk bestond. En u kunt gewoon meemaken waarvoor de Gieters in 1937 naar Vorenkamp gingen. (Home > Bronnenhoek > Geknipt voor U - Gieten in de kranten 1618 - 1995 > bericht van 02-01-1937).

Er is een schitterende foto geplaatst van 'een oploop' op de Eexterweg ter hoogte van de stelmakerij van Dijkhuizen. (Straten > Eexterweg > Eexterweg 2). Naar aanleiding van het feit dat we de dikke boom bij de Rabobank een eik hadden genoemd, terwijl het overduidelijk een linde is, kwamen we terug in de recente geschiedenis van begin jaren negentig rondom het plaatsen van een kunstwerk op de Brink. Omdat de aanleiding op de pagina van de Schoolstraat stond, moeten we daar voor deze episode ook naar toe (Straten > Schoolstraat > Schoolstraat 4-a: Boerenleenbank). Ook weer een Oostermoer-optochtfoto uit 1964 (Special > Koninginnedag > Koninginnedag - 3), en omdat Koninginnedag nog vers in ons geheugen ligt ook een nieuwe foto van ?n van de voormalige vaandeldraagsters (Special > Koninginnedag > Koninginnedag - 2).

De langste pagina van onze site bestaat uit de persoonlijke notitie van B?Hoiting over de TT in Gieten en Assen in de jaren vijftig-zestig. Juist ook leuk voor bezoekers die op zich niet zo ge?teresseerd zijn in de motorraces zelf, maar wel vanwege de impact die het in de TT-week op Gieten had. Deze keer komen de teams van Morini, Yamaha en Jawa aan de orde, terwijl het NSU-deel nog verder is opgesierd. De Gieter TT-bezoekers komen in juni het best beslagen ten ijs als het gaat om de historie van de races! (Rubrieken > Persoonlijke Notities > 30) B?Hoiting - TT in Assen en Gieten vanaf de jaren vijftig).

Op 12 mei is er in en rondom de molen Hazewind in het kader van de 40ste Nationale Molendag een Mulders Fair. Het wordt 's ochtends door de burgemeester geopend. Harry Driever zal u in de molen op groot beeld een 'spectaculaire' doorlopende presentatie van onze website verzorgen. Heeft u eindelijk eens de kans om ?n van de medewerkers aan te raken! Wie wil dat nu niet? Speciaal voor deze gelegenheid hebben we ook de pagina van de molen voorzien van nieuwe belangwekkende foto's (Straten > Noordes > Noordes 3- Korenmolen Hazewind).

En ook Harrie Kloose zet voor de zomerstop nog even een eindsprint in: hij komt met drie nieuwe groepsfoto's en twaalf aanvullingen/wijzigingen. Fantastisch om te zien dat wijlen "Big Boss Bongo" ook gewoon een kleuter is geweest. Gaat u de komende zomer ook nog eens goed voor al die groepsfoto's zitten. Er zijn nog (te) veel namen bij de gezichten op de diverse groepsfoto's onbekend. Het is niet uitgesloten dat Harrie deze groepsfoto's ook gedurende de zomer 'stiekem' blijft bijwerken. (Fotoalbum > Groepsfoto's)

Tenslotte: aan het begin van dit jaar maakten we nog gewag van ambitieuze plannen om de hele website te moderniseren en te 'restylen'. Jan Karstens is enthousiast met deze klus begonnen, maar het zal er dit jaar niet van komen. Want Jan is ziek geworden. Hij zal ons hierbij niet meer kunnen helpen. Ik wilde bij de uitgelaten zomerstemming toch ook even deze dissonant vermelden. We wensen Jan, ook vanaf deze plek, veel sterkte toe.

En echt helemaal tenslotte wensen wij u voor de komende maanden heel veel zomers plezier toe. De wereld draait gewoon doorrrr....
03-06-2012 Zomeraanpassing: twee nieuwe groepsfoto's en diverse wijzigingen en aanvullingen in andere klassenfoto's
01-07-2012 In het weekend van de TT komen wij met zomeraanpassing nummer2: acht gewijzigde groepsfoto's
09-09-2012 U heeft misschien vorige week al uitgekeken naar een nieuwe aflevering van Het Collectieve Geheugen van Gieten, want toen was het de eerste zondag van de maand. En wij hadden beloofd dat we in september terug zouden zijn van vakantie. Maar we waren niet op tijd klaar. Dan maar een week later. De zomer is razendsnel voorbij gegaan. Er zijn in de tussentijd veel dingen gebeurd, niet allemaal even leuk. Wij willen u daar verder niet mee belasten, maar bij eentje moeten we toch even stilstaan, want het raakt toch zeker ook onze website.

Onlangs is Jan Karstens overleden. Jan is gedurende vele jaren op de een of andere wijze betrokken geweest bij Het Collectieve Geheugen. Hij was degene die 'bewegend beeld' op onze site mogelijk heeft gemaakt. Dat ging toen nog niet zo gemakkelijk als tegenwoordig. De beelden moesten eerst omgezet worden van een oude VHS-videoband naar een formaat dat geschikt was voor Internet. En dan moest er leuk in geknipt worden en er moest een mooi muziekje onder. Jan kon dat toen. Hij was er altijd erg enthousiast over om aan zulke dingen te knutselen. Een van de eerste filmpjes van toen die we bijzonder geslaagd vonden was die van het speelkwartier op de Bonnerschool. Jan die zette er de mooie soundtrack van Alice Cooper's Schools out! onder en goochelde net zo lang tot de lengte van het filmpje overeen kwam met de lengte van de muziek. We hebben het filmpje ook op You Tube gezet. Daar is hij inmiddels meer dan 31.000 keer bekeken. Vorig jaar september waren we met alle medewerkers van de site nog bij elkaar gekomen in Hotel de Jonge in Assen om de toekomst van de site te bespreken. Jan was herstellende van een zware operatie. Hij dronk weliswaar vieze zoete yogidrink-achtige drankjes, maar het ging goed met hem. We maakten toen plannen om de website van Het Collectieve Geheugen van Gieten groots te renoveren. Maar helaas, de kanker in zijn lichaam explodeerde aan het begin van dit jaar. Het ging steeds minder met hem, maar hij bleef goed gehumeurd. Hij heeft zijn vrienden op Facebook op een zeer openhartige en vaak ook humoristische wijze op de hoogte gehouden van zijn 'belevenissen' in het medische circuit. Daar vertelde hij ons ook dat hij er alles aan deed om zijn 58ste verjaardag op 23 september te halen. Maar opeens bleef het stil op zijn facebook-pagina. Wij wisten toen hoe laat het was. Jan is op 11 juli overleden.

Maar we moeten verder. Nu dus zonder Jan. Er zijn ook andere zaken, die maken dat we krap in de tijd komen om de site te onderhouden. Daarom hebben we het bestuur van de Historische Vereniging van Gieten gevraagd of wij oude artikelen uit hun kwartaalblad 'Ons Erfdeel' zouden mogen bewerken voor onze website. Wij zijn het bestuur zeer erkentelijk dat ze daarvoor toestemming hebben gegeven. Dus u kunt vanaf nu ook aan dat blad ontleende bijdragen verwachten. Deze keer hebben we zo al een verhaal over 'dominee's weijerd' kunnen opnemen. Nu ben ik eigenlijk nog op zoek naar oude jaargangen van 'Ons Erfdeel', dat wil zeggen de exemplaren van voor 1999. Wie heeft die voor mij beschikbaar???

Wij hebben de laatste keren al enkele keren aandacht besteed aan molen 'de Hazewind'. Er is een club enthousiastelingen fanatiek bezig om de molen nieuw ouderwets leven in te blazen. Zo kunt u daar bijvoorbeeld elke zaterdag voor een kijkje terecht. Dat moet u zeker eens doen. Ik wil u deze keer oproepen om op molen Hazewind te stemmen in het kader van de molenprijs 2012 van de BankGiro loterij. Er zijn vier molens genomineerd om een restauratie-subsidie van 50.000 euro te ontvangen. En Hazewind is ?n van de vier genomineerden. Via de website www.molenprijs.nl kan het publiek de hele maand september stemmen. Doet u dat even? Het kost u verder geen dubbeltje...

We zetten het nieuwe seizoen dus wat verlaat in, dus we beginnen ook bescheiden. Wat is er in deze aflevering zoal aan te treffen? Zoals gezegd een verhaal over de weijerd in Gieten in 1866 (Straten > Schoolstraat > Schoolstraat 7: Dominee's wijerd). Een kleine aanvulling op de pagina 'van boterfabriek tot autogarage', want we hebben een mooie 'actiefoto' van Frits Dokter (Straten > Schoolstraat > Schoolstraat 6: van Boterfabriek tot autogarage) Een kleine correctie op de pagina van de Korenmolen Hazewind. (Straten > Noordes > Noordes 3- Korenmolen Hazewind).

En dan brengen we na vele jaren eindelijk de oplossing van het onbekende meisje op de petroleumkar van pietereuliekerel Weitering. Of beter gezegd: het meisje heeft zichzelf gemeld. (Specials -> petroleumboeren in Gieten).

Roelf Dijkhuizen neemt ons in een persoonlijke notitie mee terug naar de jaren vijftig. Er werd door de jeugd volop gevist. En hoe! Lees er alles over in de rubriek "persoonlijke notitties" (Rubrieken > Persoonlijke notities > 31 Vissen in Gieten in de jaren vijftig)

En er zijn ee drietal wijzigingen aangebracht in de groepsfoto's

We hopen dat u ook het komende seizoen uw bijdragen weer opstuurt. Afgesproken?

07-10-2012 We zijn de maand oktober ingeslopen. Ik kwam op Internet het moderne gezegde tegen "Blij dat de ober weer in de maand zit". Zo is het maar net! Het leven gaat zijn eigen gang.

Met genoegen volg ik de ontwikklingen van het voetbal in Gieten. Waar buurtdorp Annen tegenwoordig in de eerste klasse speelt, daar acteert Gieten in de vijfde klasse. In 'mijn Gieten-tijd' bestond er helemaal geen vijfde klasse. Maar dat mag de pret niet drukken: "Het eerste" verpulvert in deze klasse elke voorbijkomende tegenstander. De respectievelijke uitslagen waren 6-0, 11-0, 14-0, 9-0 en 5-0. Heerlijk om die oude vertrouwde clubnamen weer voorbij te zien komen: Amboina, Kwiek, Buinerveen, SGO en GKC. Onderhand moeten we misschien het clublied weer gaan oefenen`Voor rood-wit strijd ik heel mijn leven..."

Wij houden het kort deze keer. Er is in de maandelijkse vernieuwing weer van alles te ontdekken. Klein maar fijn. De laatste maanden is molen Hazewind hier regelmatig voorbij gekomen. We kwamen steeds weer nieuwe foto's tegen en de molen was genomineerd voor de molenprijs 2012. Afgelopen donderdag was in Amsterdam de bekendmaking in de molen van de winnaar van de prijs in 2011. Helaas heeft Hazewind niet gewonnen. Een pleister op de wonde is misschien dat we hier weer een hele bijzondere foto van de molen uit eind jaren veertig op het spoor kwamen. Een kale molen, de stelling was helemaal verwijderd. Er ging groots gereoveerd worden. Gaat u zelf maar kijken: (Straten > Noordes > Noordes 3; Korenmolen Hazewind).

Dan komen er drie rubrieken om de hoek kijken, die in de laaste afleveringen een beetje stil zijn geweest. Allereerst is het 'dorps-fotoalbum' uitgebreid. Dat album hebben we ooit in het leven geroepen om foto's die we niet konden toekennen aan een bepaalde straat toch op deze website te laten zien. Fotopagina 56 zijn uitsnedes uit een luchtfoto van Gieten uit de jaren vijftig. (Fotoalbum > Dorpsfoto's > Index > 56 Luchtfoto's Gieten - begin jaren vijftig)

Ook de rubriek "Geknipt voor U" komt met een bescheiden uitbreiding. Een berichtje uit de Asser Courant uit het jaar 1852: brutaal stukje criminaliteit in Gieten. (Homepage > Bronnenhoek > Geknipt voor U)

De rubriek Agenda/Oproepen telt maar liefst twee interessante oproepen. De ene gaat over Gieterzandvoort en de ander over de bijzondere schoolmeester Zoete van de Bonnerschool. Iedereen die daar wat van af weet moet deze oproepen zeker even nader bestuderen: (Rubrieken > Oproepen/Agenda >oproepen 28 en 29). Overigens heb ik los hiervan ook nog een persoonlijk verzoek: als u mensen die exemplaren van "Ons Efdeel" van v?r 1999 over hebben, dan verneem ik dat graag. 

Aan de Oude Groningerweg had "Pudding Meijer" zijn eigen hertenkampje. Er ging een mooi wandelpad langs. Menig kind zal hier met zijn neus tegen het gaas hebben gestaan. We hebben er een foto van: soms zijn herten ezels... ( Straten > Oude Groningerweg > Oude Groningerweg-3)

En we gaan ook weer eens naar de vleesfabriek van Udema. We komen terug op twee dingen. Allereerst het wonderlijke verhaal van de 'slaapziekte' uit 1979. We kenden het verhaal, maar hebben in 'De Waarheid" nu ook de bijzonderheden kunnen achterhalen (Straten > Stationsstraat > Stationsstraat 4 - 4a Udema 1). Ook kregen we de beschikking over nieuwe reclameuitingen van Udema. Uit Luxemburg ontvingen we een foto van een mooi kartonnen reclamebord. En uit respectievelijk 1932 en 1958 kwamen we een paar leuke advertenties tegen. (Straten > Stationsstraat > Stationsstraat 4 - 4b Udema 2).

En tenslotte: de groepsfoto's. Hiermee ging de vorige maand iets mis. We hopen dat het deze keer beter gaat. Verschillende foto's zijn bijgewerkt. En er zijn twee nieuwen: een kleuterklas uit 1958 en een meisjesgroep van Sparta uit 1963. Dus iedereen van rond de zestig kan aan de bak, want er ontbreken nog vele namen.

Dit is wat de ober van oktober u te bieden heeft. We wensen u een prettige herfst en een natuurlijk veel plezier op een ouderwetse Zuidlaardermarkt. Hopen dat dit gezelliger is dan de september-oploop in het buurdorp Haren. En mocht u last hebben van een kleine herfstdip, spoedt u dan naar de bananenafdeling van Jan Abbas! Wie niet weet wat er met de bananen van de C1000 aan de hand is die moet hier even hier kijken...

04-11-2012 De wintertijd is inmiddels begonnen. De volgende maand viert deze site alweer haar 14e verjaardag. Langzaam worden de Amsterdamse banden met Gieten verzwakt. Weer is een belangrijke persoonlijke schakel verbroken. Zo zit het leven nu eenmaal in elkaar. Maar tegenover deze treurige constatering staat wel een nieuwe mogelijkheid tot contact. Want was het Collectieve Geheugen eerder al (bescheiden) actief op Twitter (@GietenGeheugen), nu is er ook een besloten community op Facebook, onder de toepasselijke naam Het Collectieve Geheugen van Gieten op Facebook. Er worden allerlei berichtjes en foto's over "Gieten van vroeger" geplaatst, (oude) dorpsgenoten reageren er direct op, of zeggen "Vind ik leuk" op die berichten/reacties. Sommige bijdragen worden, zoals dit keer al het geval is, ook opgenomen op de 'gewone website'. We zijn daar nu met veertig leden. U kunt er natuurlijk ook bijkomen. Kost niks en u bent van harte welkom! Leuk zou wel zijn dat jullie er een oude foto plaatsen van je geboortehuis, tenminste als je in Gieten geboren bent. We hebben zo naast mijn eigen geboortehuis ook die van Jan Venema, Trea Zikken, Janny Huting en Gea Kolk al kunnen bewonderen.

We komen natuurlijk ook met een normale update van de website. Wat is er nieuw in de november-editie?

In februari meldden we in de Schakel Geke Florijn-Zikken een bepaalde foto met een bijbehorend gedicht zocht in de rubriek Oproepen/Agenda. In november kunnen we aan beide wensen tegemoet komen! (Rubrieken > Oproepen/Agenda > 27) Gedicht op 'dikke vissen' en de foto ervan).

Nu we toch bij de visserij zijn beland hebben we een special gemaakt over 'hengelsportvereniging 't Veentje' De Gieter visclub zeg maar. Het is een bewerking van en aanvulling op verhaal dat Jakob Speelman in mei 2000 schreef voor het tijdschrift van de Historische Vereniging. (Home > Specials > Visclub 't Veentje)

Via het nieuwe Facebook-kanaal ontvingen we van Jan Venema een mooie nieuwe aanwinst voor het Woltman-museum. (Home > Straten > Spekstoep > Spekstoep- 4: Het 'Woltmanmuseum').

Deze maand ook weer een aflevering in de rubriek Geknipt voor U binnen onze Bronnenhoek. Met berichten uit 1929, 1930 en 1935 blijven we een beetje hangen rond het Gieter sportverenigingsleven. Het gaat over de ijsvereniging, weer de visclub en ook een bericht over de zwemclub. (Bronnenhoek > Geknipt voor U - Gieten in de kranten 1618 - 1995).

Tenslotte natuurlijk weer de groepsfoto's. Er zijn door diverse mensen andermaal nieuwe namen aangeleverd of verbeteringen voorgesteld. Er zijn twee nieuwe foto's van kleuters van Kiekenhof uit 1958. U levert natuurlijk weer de namen aan! Toch? (Fotoalbum > Groepsfoto's) De volgende maand zitten we al weer sinterklaasliedjes te zingen...

02-12-2012 We zijn gisteren de maand december binnengestrompeld. Onze website vierde toen haar veertiende verjaardag. Lange tijd alweer. Maar toch zit het ons een beetje tgen. Harrie Kloose heeft 'trammelant' met zijn computer. Daarom kunnen wij u bij de lancering van de maandelijkse update helaas geen herzieningen en nieuwe groepsfoto's bieden. Harrie gaat volgende week op de verjaardag van Sinterklaas op bezoek bij Harry Driever, onze technische man in Gieten, en we verwachten dat Harrie niet lang daarna ons weer zal bedienen met nieuwe namen in de hoofden op de groepsfoto's.

Wat hebben we dan wel in portefeuille deze maand? Om te beginnen gaan we naar de Schoolstraat. We gaan naar het postkantoor. Zowel het oude als het nieuwe, dat inmiddels ook al lang weer gesloten is. (Straten > Schoolstraat> Schoolstraat 5: winkelstraat)

Op de pagina van Stationsstraat bij de spoorwegovergang laten we een vrij bekende ansichtkaart zien. De man op wipkar, langs het spoor. We weten wie hij is. Op dezelfde pagina ook nog iets over de iets verderop gelegen spoorbrug. (Straten > Stationsstraat >Stationsstraat-3: 3b: Station Gieten (2))

De winter komt er weer aan. We denken alweer een beetje aan sneeuw en ijs. In 2009 zijn we begonnen met een pagina binnen de rubriek oproepen/agenda om oude foto's van ijspret op de ijsbaan van Gieten in te sturen. U bent daarmee niet zo heel scheutig, zo is ons gebleken. Maar we zijn verheugd dat iemand weer een foto van haar schaatskunsten uit 1963 heeft ingestuurd. Bravo! (Rubrieken > Oproepen/Agenda> 19) Foto's van de ijspret in Gieten)

In de vorige aflevering hadden we een verhaal van visclub 't Veentje geplaatst. Dit verhaal was gebaseerd op een verhaal dat Jakob Speelman ooit voor 'Ons Erfdeel' had geschreven. Gelukkig hangt het ?n niet samen met het andere, maar toch vonden we het naderhand vervelend om te te horen dat hij op dat moment erg ziek was en in diezelfde maand ook is overleden. De dood klinkt de laatste maanden wel vaker door in onze Schakelberichten. In de rubriek "Geknipt voor U" komt de dood ook in alle berichten op de ?n of andere wijze om de hoek kijken. Een familiebericht uit 1858 over een doodgeboren kind, een verslag van de jaarvergadering van de begrafenisvereniging uit 1927 en tenslotte krijgt de doodgraver van de gemeente in 1935 een loonsverhoging toegekend.

We sluiten hiermee het jaar 2012 af. We hopen dat 2013 een jaar van vrolijke berichten wordt. Wij wensen u allen prettige feestdagen toe en we hopen u na de jaarwisseling allen weer in goede te mogen ontmoeten. Onderwijl kunt u ons trouwens ook volgen op Twitter (@GietenGeheugen) en Facebook (Het Collectieve Geheugen van Gieten op Facebook).