02-01-2011

We hebben inmiddels alweer een stevige winter achter de rug. De maand december had volop sneeuw. Op vrijdag 17 december zou ik naar de opening van de tentoonstelling Schilders van het Westland in museum Het Prinsenhof in Delft gaan. Het bijzondere van deze prominente tentoonstelling is voor ons dat er maar liefst twee oud-Gieters aan deelnemen. Hans Versfelt en Gineke Zikken hangen daar met hun werk tussen Weissenbruch, Jongkind en Van Gogh. Toch niet de eerste de besten. Jammergenoeg konden we die dag vanwege de sneeuw niet verder komen dan onze voordeur. Dus hebben we deze unieke gebeurtenis aan onze neus voorbij moeten laten gaan. We kunnen trouwens daar tot 13 maart nog een kijkje nemen. Ook hangen beide oud dorpsgenoten nog t/m 16 januari bij Galerie Van Heijningen aan het Noordeinde in Den Haag.

Ook in Gieten was het een mooie wintertijd. Het is al lang geleden dat we zolang op de ijsbaan hebben kunnen schaatsen. Heeft u ook nog oude schaatsfoto's??
Een schok ging door Amsterdam toen we van verschillende kanten moesten vernemen dat we met kerst onze kerstmaaltijd niet bij de Chinees in de ambachtstraat konden halen, want het gehele restaurant is afgebrand. Zo is er eigenlijk het gehele jaar wel wat aan de hand geweest in ons dorp. We gaan alweer een nieuw jaar in. Wij van Het Collectieve Geheugen wensen u bij deze een heel goed en gezond 2011 toe. Wij hopen dat we in we voor dit jaar nog een subsidie/sponsor binnen kunnen slepen, zodat ook dit jaar deze site gewoon kan blijven bestaan. In ieder geval beginnen we wat dat betreft gewoon met een nieuwe januari-aflevering. Alsof er niets aan de hand is.

De eerste aflevering van 2011 heeft een hoog Venema gehalte. We maken gebruik van de inzendingen van Pieter Venema, Lambert Venema en Jan Venema. En als ik u dan zeg dat zij samen toch in de minderheid zijn, dan heeft u wel door dat u heel wat joarskoukn op kunt eten eer u met deze aflevering klaar bent. We beginnen met de schoorsteenbouwer van de melkfabriek en Udema. De vorige keer hebben we het eigenlijk alleen gehad over de schoorsteen van de melkfabriek. Nu ook iets over de piep van Udema. (Straten > Stationsstraat> Stationsstraat 4 > 4a Udema 1). We zijn nog niet klaar met de mannen die een praatje maken op de hoek van Eexterweg en Julianalaan. Martje Hogenesch en Tonnie Knoop doen een duit in het discussiezakje (Straten > Eexterweg > Eexterweg 1). Tonnie Knoop begon ook ineens over een bealstingkantoor aan de Schoolstraat. Wist u dat? Wij willen er ook graag meer over weten. (Straten > Schoolstraat > Schoolstraat - 2)

In juni 2010 sneden we een nieuw probleem op de pagina "Moeilijke kwesties" aan. Het ging over een foto van een schaapskudde op de Brink in Gieten aan het begin van de vorige eeuw. We vroegen ons af of het eigenlijk wel in Gieten was. Pieter Venema haalt ons uit de verwarring. Hij lost de kwestie op een overtuigende wijze op. (Rubrieken > Moeilijke kwesties > Kwestie 8: Lopen deze schapen wel op de Brink van Gieten?).

Ongeveer ?n keer per jaar krijgen we foto's van het hokje in het zandgat in het Zwanemeerbos. We zetten dit jaar deze traditie ook weer voort. (Straten > Zwanemeerbos > Het Zwanemeerbos-1)

Er zijn ook weer drie nieuwe berichten in de rubriek "Geknipt voor U". Veel berichten met een crimineel karakter. In 1932 ontdekte W. Aaling dat zakken rogge uit zijn schuur werden gehaald - hij ging er in nachtgewaad op af. In 1968 werd de brandkast in het oude gemeentehuis gekraakt. En in 1942 krijgen we de jaarcijfers van "Het Groene Kruis Eext-Gieten", daar is overigens niets crimineels bij! (Homepage > Bronnenhoek > Geknipt voor U)

Op de pagina van Tent heeft Harrie Kloose ooit een expos?gehouden over de verschillende toenamen van  personen die in Gieten luisterden naar de naam Harm Meertens. Hendrik Veenhof borduurt hier nog even op voort met de toenamen van verschillende mensen in Gieten. De mooiste vind ik: "Hans zien Piet zien Klaos". (Straten > Brink > Brink 2: Zaal Tent)

Pieter Venema levert ons een nieuwe foto uit Bonnen van rond 1970. We zien een foto van Garage Feyen en de schuur van het KI-Station (Straten > Bonnen > Bonnen - 4 Bonnerklossen). En Jan Venema uit Bonnen levert een foto aan van sneeuwpret op het schoolplein van de Gieterschool in de beginjaren zestig (Straten > Schoolstraat > Schoolstraat -3)

En tenslotte pakt Harrie Kloose flink uit in de rubriek "Groepsfoto's". Maart liefst elf (!) nieuwe en/of gewijzigde foto's zijn ons deel. Voor u genoeg puzzelwerk om de namen bij de gezichten te zoeken en/of te beoordelen.
 

06-02-2011 De maand januari vloog voorbij. We zijn alweer toe aan de februariaflevering van Het Collectieve Geheugen van Gieten. We gaan daar direct naar toe. Wat hebben wij u deze maand te bieden? Eerst even een paar kleinigheidjes. Op de pagina van de melkfabriek is het bewijs dat aannemer Geelen de schoorsteen voor 170 oude guldens heeft gebouwd toegevoegd (Straten > Bonnen > Bonnen2 : de melkfabriek). Ook de hardwerkende mannen in het plantsoentje bij de Julianalaan worden weer besproken (Straten > Eexterweg > Eexterweg 1)

Maar de twee voornaamste toevoegingen zijn gelegen rond het kruispunt Schoolstraat - Ambachtstraat. Regelmatig ontvangen we van Pieter Venema foto's van de transformatie van de oude boterfabriek naar de Volkswagengarage. Tot nu toe hadden we die foto's bij de Wemenweg geplaatst. Maar het accent kwam steeds meer op die garage te liggen, zodat we hebben besloten er een Special van te maken met opnieuw een aantal hele mooie nieuwe foto's. (Special > Van boterfabriek naar autogarage). Tegelijkertijd is de pagina van de Ambachtsstraat groots aangevuld. Het geeft ons een mooi blik hoezeer 'de steeg' in de loop van de jaren is veranderd. (Straten > Ambachtstraat > Ambachtstraat 1).

De rubriek Geknipt voor U kent twee aanpassingen en twee vernieuwingen. De aanpassingen betreffen de verkoop van het huis van ervan Nijenhuis uit 1911 (is een foto toegevoegd van huis waar het om ging) en de tweede is een aanpassing van het bericht over de verhuur van "Het Huis te Bonnen" in 1755. Er is een bericht uit 1768 aan toegevoegd betreffende de verkoop van "Het Huis te Bonnen". Voor de belangstellenden hebben we ook een pagina uit het boekje dat Klamer Bos over de bewoningsgeschiedenis van Het Huis schreef toegevoegd. De nieuwe knipsels zijn vooral vermakelijk om te lezen. De eerste betreft een grootse Drentse gymnastiekmanifestatie (een toogdag) in 1927 dat in ons dorp werd gehouden. En het tweede brengt ons terug naar 1927. Anthropologen uit het gehele land kwamen naar Drenthe om te confereren en kwamen dejeuneren bij Braams. Ook deed ik hier een verrassende ontdekking. (Homepage > Bronnenhoek > Geknipt voor U).

En natuurlijk weer de groepsfoto's waar u elke keer weer enthousiast op reageert met toevoegingen en correcties. Er zijn deze keer weer twee nieuwe foto's te zien en maar liefs tien zijn aangevuld. (Fotoalbum > Groepsfoto's).

We hopen dat u er weer veel plezier mag beleven aan deze nieuwe toevoegingen aan Het Collectieve Geheugen

06-03-2011 Time is flying when you are having fun. De tied vl?t veurbij aj 't lol hebt, zal ik maar zeggen. Hoe kort geleden is het nog maar dat we de buurvrouw om de nek hingen om haar een gelukkig 2011 toe te wensen. Maar toch is het alweer maart. En de eerste rekening voor het Collectieve Geheugen van Gieten is inmiddels op deurmat gevallen.

Het is vanwege die rekening dat we even terugschakelen naar de ernstige toon. Want er moet geld komen! Dat is meteen een verwijzing naar de eerste pagina van deze maand: Word vriend van Het Collectieve Geheugen van Gieten. Ik heb besloten dat ik zelf de kosten voor het in de lucht houden van deze site niet meer uit eigen portemonnee ga betalen. Elke maand ben ik al uren vrijwilligerswerk kwijt met het maken van nieuwe pagina's. (En ook Harrie en Harry) Ik vind het leuk om te doen, daar niet van, maar het is vooral de bezoeker-consument die elke eerste zondag van de maand reikhalzend uitkijkt naar weer nieuwe pagina's. En ik vind het dan niet eerlijk dat ik voor al dit werk ook nog eens zelf moet gaan betalen. Daarom bieden we vanaf vandaag aan bezoekers de mogelijkheid om geld te doneren. Dat hoeft niet veel te zijn als iedereen een kleine bijdrage levert. We hoeven er niets aan te verdienen, maar we willen wel graag de kosten betaald krijgen. Ik heb voor mezelf gezegd dat als het geheugen-saldo meer dan 100 euro negatief is, dat we dan deze site 'uit de lucht halen'. (Rubrieken > Oproepen/Agenda >25) Wij zoeken vrienden met (een beetje) geld). Hoort u daarbij?

Nu weer in de lichtvoetige versnelling. Allereerst moet ik melding maken van een 'systeemfout' die we de vorige keer hebben gemaakt. We hadden een Special gemaakt van de pagina over de boterfabriek/autogarage aan de Schoolstraat. Juist omdat we dit gebouw zo goed kunnen lokaliseren had het natuurlijk ondergebracht moeten worden bij de Schoolstraat. Dat hebben we aangepast. (Straten > Schoolstraat> Schoolstraat-6: Van Boterfabriek tot Autogarage).

Verder zijn er in deze update veel aanvullingen. Maar hele mooie (foto)aanvullingen. Laten we beginnen met Achter 't Hout. Daar zijn maar liefst drie nieuwe foto's toegevoegd van de boerderij aan het begin van de straat. (Straten > Achter 't Hout > Achter 't Hout 1). We hebben een aantal 'afrondingen'. Allereerst hebben we weer een foto van het zwanenhokje in het Zwanemeer-zandgat. Jaren hebben we er over gedaan om een echt goede foto van dat zwanenverblijf te vinden. Nu is het zover! (Straten > Zwanemeerbos > Het Zwanemeerbos-1). Ook in de discussie over 'het werkoverleg' op hoek Eexterweg-Julianalaan worden de puntjes op de i gezet. (Straten > Eexterweg > Eexterweg 1)

Dan is er in het centrum van ons dorp, mede door inzendingen van Alien Bosma en Rigt Pomp ook flink wat 'overhoop gehaald'. De pagina van "Hotel Centrum - Vorenkamp" heeft, verspreid over de gehele pagina, veel nieuw kijk- en leesmateriaal. (Straten > Brink > Brink - 6: Hotel Centrum). Maar ook de pagina van de buren van Vorenkamp: het huis van de burgemeester/dierenarts brandde in 1978 volledig af. (Straten -> Brink - >Brink 5: Woning burgemeester /Dierenarts)

In die afgebrande woning heeft ooit Gerard Nijenhuis huis gewoond. Gerard is een bekende persoon in onze dorpsgemeenschap. Hij is schrijver en dichter. Hij woont weliswaar in Bronneger, maar in veel van zijn werk zijn er verwijzingen naar Gieten. Voor wie het nog niet weet: al sinds enige jaren is zijn gehele roman "Het jaar van de Ooievaar" integraal op deze site te lezen. (Rubrieken > Feuilleton > 1) Het jaar van de Ooievaar). Indertijd is daarbij op onze site ook een een biografie en bibliografie gepubliceerd. In samenspraak met Gerard zijn beide pagina geactualiseerd. (Rubrieken > Feuilleton > 2) Biografie van Gerard Nijenhuis) en (Rubrieken > Feuilleton > 3) Het werk van Gerard Nijenhuis).

De winter is alweer bijna voorbij, soms kunnen we het voorjaar al ruiken. Maar wij gaan toch samen even terug naar de winterse taferelen van 1979 en 1987. Vooral ten aanzien van de ijzelregen in 1987 pakken we flink uit. Jan Venema uit Bonnen had nog een heel stel mooie foto's van die sprookjesachtige wereld. U kunt meegenieten. (Special > Winter 1979)

Ook zijn er in de rubriek Oproepen/Agenda een aantal nieuwe oproepen. De ?n betreft een verzoek om inlichtingen over Stientje Dieters en Hendrika Redeker en de ander is een oproep van kleuterjuf Meertens. Haar fotoalbum van haar periode op Dobbegien is bij een brand verwoest. Zij wil graag weer een nieuw album aanleggen. En natuurlijk onze eigen oproep om vriend te worden van Het Collectieve Geheugen. (Rubrieken > Oproepen-Agenda> 23-24-25)

De terugkerende rubriek "Geknipt voor U" bevat een aantal trieste berichten uit 1908 en 1934. Beiden betreffen ongelukken 'met doodelijken afloop'. Daarnaast een bericht uit 1996 waarin mevrouw Homan een beste partij hout te koop aanbiedt. (Bronnenhoek > Geknipt voor U - Gieten in de kranten1618 - 1995). En last but zeker not least de populaire rubriek met de groepsfoto's. We schieten zelfs het huidige millennium in. Er zijn twee nieuwe foto's gepubliceerd (1929 en 2000) en bij zes zijn correcties en aanvullingen aangebracht. (Fotoalbum > Groepsfoto's).

U kunt weer een maand uit de voeten en nog een kleine negen maanden wachten en het is weer oudjaarsavond: kunnen we de buurman - buurvrouw weer om de nek vliegen...
03-04-2011 Maart was een spannende en vooral vrolijke maand. Voor het eerst in ons twaalfjarig bestaan durfden we aan de bezoekers van onze website geld te vragen. Om de kosten te dekken. Het was spannend omdat we niet zeker wisten of de mensen daartoe wel bereid waren. Het was vrolijk, omdat tot nu toe maar liefst 22 personen/families samen meer dan 300 euro hebben overgemaakt. Voor ons is dat een hele zorg minder. We kunnen nu de site tenminste gewoon in de lucht houden. Maar als u alsnog vriend wilt worden van het Collectieve Geheugen, dan bent u van harte uitgenodigd ((Rubrieken > Oproepen/Agenda >25) Wij zoeken vrienden met (een beetje) geld).

Toch had de maand ook een triest randje. Klamer Bos is ?n van onze trouwe inzenders en volgers. Het was heel naar om te moeten vernemen dat Klamer's vrouw Niesje na een vervelend ziekbed aan het begin van de afgelopen maand is overleden. We hebben begrepen dat ons dorp haar in grote getale heeft 'uitgeluid'. Wij wensen Klamer en de kinderen nu veel sterkte toe.
 
Nu over tot de orde van deze dag. Wat is er allemaal van nieuws te halen? Eerst wat herstelwerk. We hebben de vorige keer een paar mooie nieuwe foto's van Achter 't Hout geplaatst. Maar bij de beschrijving haalden we de generaties wat door elkaar. Dat is nu verbeterd: (Straten > Achter 't Hout > Achter 't Hout 1).
De voorbije maanden hebben we het keer op keer gehad over de mannen op de hoek van Eexterweg en de Julianalaan. U weet waar ik het over heb. Om alle twijfel weg te nemen of het nu werkelijk Mans Moek is hebben we een foto van hem op de Gietermarkt gekregen. Volgens mij is het hem hoor! (Straten > Eexterweg > Eexterweg 1).

Deze keer geen nieuwe bijdragen in de rubriek "Geknipt voor U", maar wel een aanvulling op ?n van de berichten. Het ging over de antropologen die in 1927 een dagje Drenthe deden. We toonden daarbij de bekende foto van de boerenbruiloft. Er is nu nog een andere foto opgedoken!! (Bronnenhoek > Geknipt voor U > 29-09-1927- Het Vaderland - Anthropologisch Congres te Assen)
Harm Eggens is een tijdje ongenoemd gebleven op deze site. Maar onze oude melkboer is terug! We hebben een nieuwe foto van hem op de Eexterweg (Fotoalbum -> Dorpsfoto's ->Index-> Foto 4). Als u dan toch in het Fotoalbum zit, dan nemen we u ook nog even mee naar de pagina over Muzica et Amicitia. Aanvullingen op de groepsfoto (oorspronkelijk nog geplaatst in het tijdperk van voor de groepsfoto-rubriek!), maar ook de melding van grote successen in Brussel. (Fotoalbum -> Dorpsfoto's ->Index-> Foto 46). En als we Brussel zeggen, dan denken we: Belgi? We kregen post van de dochter van veelvoudig Belgisch damkampioen Verpoest. Haar vader had meegedaan aan het WK van 1960 en had nog allerlei knipsels en een cartoon over dat gebeuren bij Hotel Braams. (Specials - WK dammen 1960: Hotel Braams Gieten). Dus toch nog een beetje "geknipt voor U".

Op de pagina van de Schoolstraat is het een en ander gewijzigd, maar ook de lijst met onderwijzers is aangevuld (Straten > Schoolstraat > Schoolstraat 2)
Daarnaast hebben we weer een nieuwe aflevering in de rubriek "Moeilijke Kwesties". Op zich is dit, denk ik, niet zo'n moeilijk vraagstuk. Maar hij is wel opmerkelijk. Ik hoop dat we eruit komen! (Rubrieken > Moeilijke kwesties > Kwestie 9: Wie was de 5000ste?). Harrie heeft na zijn 'waarnemerreis' naar de Arabische wereld gelukkig nog wat oude groepsfoto's kunnen aanpassen en een drietal nieuwe uit respectievelijk 1960, 1964 en 1966 gereed kunnen maken.

De volgende keer is het alweer de mei-aflevering. De getrouwe bezoekers onder u weten wat dat betekent. Dan gaat Het Collectieve Geheugen op zomerreces. Dus als u voor de zomer nog iets vermeld wilt hebben of misschien heeft u net een stapeltje foto's klaar gelegd, dan is het nu de tijd om ze onmiddellijk in te zenden!!
 

01-05-2011 Gisteren liepen we nog in een oranje pak en met een kroon op ons hoofd door de straten van Amsterdam. En dan komt mei. Kortom het begin van het zomerreces van het Collectieve Geheugen van Gieten. Het was extra moeilijk om deze aflevering voor te bereiden, omdat dit jaar de zomer wat betreft temperaturen al in april begon. Als we met deze site nog eens twintig jaar verder zijn, dan kan het zomerreces wellicht al in februari beginnen en eindigen in november. Wat ik maar wil zeggen: u heeft geluk dat het nog niet zover is.

Wat hebben we voor u deze keer in het vat zitten? Vele mei-afleveringen op deze site kennen bijdragen in het kader van 4-5 mei. Dat gaan we dit jaar ook weer een beetje doen. In de eerste plaats is er in de rubriek Oproepen/Agenda een attendering op een boek dat rond de bevrijdingsdag van Gieten is uitgekomen. Het gaat over de oorlogsliefde van Gietenaren Jans Zwinderman en Martha Hoven. Jouw hart sta ik nooit meer af, zo luidt de titel van het boek (Rubrieken > Oproepen/Agenda >26 Boek:de oorlogsliefde van Jans en Martha, 1937 -1945 ). Een paar jaar geleden hebben we in een special al eens zeer nauwgezet de dagen rond bevrijding van Gieten 'in kaart gebracht'. Het is de moeite waard om die pagina nog eens te lezen/bekijken, omdat deze uitgebreid is met een YouTube filmpje uit 1975 over het dertigste bevrijdingsfeest in Gieten. (Special > Bevrijding 1945)

Een beetje nieuws over 'de moeilijke kwestie' van de vorige keer: wie was de 5000-ste inwoner van Gieten?? (Rubrieken > Moeilijke kwesties > Kwestie 9: Wie was de 5000ste?).

Het is welhaast een traditie geworden dat we op gezette tijden eens de stand van verval van Bonnen 48 in beeld brengen. Het is alweer twee  jaar geleden dat we voor de laatste keer langs zijn geweest. Hoog tijd om er weer eens een kijkje te nemen. (Straten > Bonnen > Bonnen 4: Bonnerklossen)

Er is deze keer -mede met het oog op de aankomende vakantieperiode- ook een nieuwe special gemaakt onder de titel "Waarheen op vacantie? Jeugdkampen vanuit Gieten" Het is een special waarvan we de komende jaren zo nu en dan wel enige uitbreiding verwachten. Want er zijn heel wat generaties Gieters mee 'op kamp' geweest. We beginnen dit keer met de bestemmingen Ootmarsum, Schiermonnikoog en Terhorne (Special > Jeugdkampen vanuit Gieten)

Tenslotte zijn er nog twee gewijzigde groepsfoto's uit 1953 en 1962. Overigens zijn er nog vele groepsfoto's waar nog namen bij gezichten ontbreken. Er is dus nog voldoende werk aan de winkel! (Fotoalbum > Groepsfoto's).

Wij wensen u een hele mooie, plezierige en zonnige zomer toe!

04-09-2011 De zomer is bijna voorbij. Zomer? Welke zomer? Tussen de zware bewolking en de buien door was het soms best lekker. Maar toch zal de zomer van 2011 niet in onze herinnering blijven als die zomer waarin de mussen van de warmte dood van het dak vielen. Toch blijft voor veel Gieters deze zomer wel in de herinnering als de zomer met die fantastische culturele topact onderaan de Hondsrug: de Drentse Bluesopera. Al die mensen die ik erover heb gesproken waren dolenthousiast. En ik kan het beamen. Ik was aanwezig op ?n van de weinige droge avonduitvoeringen van dit gebeuren. Een donkerrode zonsondergangs achter 'de boerderij' in de Spekstoep en een diep donkerblauwe avondlucht in het zuidwesten vormden het decor van een geweldig muzikaal en theatraal spektakel. Op mijn eigen facebookpagina zei ik dat de herinneringen aan de vliegerwedstrijden en de zeepkistenraces er bijna bij in het niet vielen. Super! We hebben nog een eenmalige reprise tegoed in ons Amsterdamse circustheater Carr? Maar ik zie nog niet hoe daar op de stuwende muziek van Cuby's Appleknockers Flophouse met dezelfde impact de Gieter kermis met de botsautootjes en draaimolens ten tonele zal worden gebracht. Ergo: ik ben blij dat ik het in het weiland van Bert Venema heb mogen aanschouwen.

In het begin van het jaar hebben wij u gemeld dat onze plaatselijke Chinees door brand is verwoest. We hebben u foto's getoond op de pagina van de Ambachtstraat (Home > Ambachtstraat > Ambachtstraat 1). Wat nu mooi is om te vermelden is dat over niet al te lange tijd we weer een Chinees restaurant zullen hebben. En het mooie is dat dit niet in de Ambachtstraat is, maar precies op dezelfde plaats waar ooit Gieten voor het eerst zijn babi pangang kon bestellen: in het oude Stationskoffiehuis aan de Stationsstraat. Lange tijd was onduidelijk wat er met dit gebouw zou gebeuren. Het wordt in oude luister hersteld. Jan Venema zond ons de foto's.

Het is inmiddels alweer september. Het zomerreces van Het Collectieve geheugen van Gieten is voorbij. En we werden gemist. Ik heb het gemerkt. Enerzijds door mensen die zich zorgen maakten dat er geen nieuwtjes meer waren, maar ook door onvriendelijke mensen die ons letterlijk het volgende toesnauwden: "als ik vraag om namen te veranderen doe er dan ook eens wat mee". Dat was dan het bericht. Geen aanhef, geen afsluiting, verder helemaal niks. Een ontevreden bezoeker dus.

We beginnen september met een aanvulling uit de reeks "Geknipt voor u". U weet dat we een tijd geleden alweer een doodslag uit 1927 op het spoor kwamen. We hebben in een Nieuwsblad van het Noorden uit april 1927 een uitgebreid verslag aangetroffen van de rechtszitting. Ga naar Home > Bronnenhoek > Geknipt voor U > bericht 17-02-1927.
 

We zijn er inmiddels aan gewend dat overal waar wij gaan wij een mobiele telefoon bij de hand hebben. Er was echter een tijd dat een telefoonverbinding in huis een luxe was. We hebben het telefoonboek van 1950 kunnen achterhalen en we kunnen zien wie er in Gieten (en in Eext) met wie kon bellen (Home > Bronnenhoek > telefoonboek van Gieten 1950).

Hotel Centrum/Vorenkamp is hier al enige keren aan de orde geweest. We hebben een leuke foto van de gevel van Centrum toe kunnen voegen (Home > Straten > Brink > Brink - 6: Hotel Centrum). In de buurt van dat hotel speelde zich elk uur de gezellige drukte af van komende en gaande Gado-bussen. We hebben een paar mooie extra foto's kunnen toevoegen aan de pagina "De bussen naar Assen" (Home > Straten> Brink > 10 De bussen naar Assen).
 

In de aanloop van de TT zond TV Drenthe een item uit over dorpsgenoot B? Hoiting. Zijn zolder is een heus TT-documentatiecentrum. Door het virus gegrepen in de tijd dat de TT-renstallen zich in Gieten voorbereidden op de races, is hij vijftig jaar later nog altijd hartstikke TT-ziek. Op ?n van onze TT-pagina's hebben we het filmpje van B?Hoiting toegevoegd (Home > Special > TT in Gieten)
 

Ruim voordat de Drentse Bluesopera van zich liet horen heeft oud dorpsgenoot en schilder Hans Versfelt zich op de Hondsrug van zich laten spreken. We hebben twee mooie schilderijen van zijn hand toegevoegd op de pagina "Hondsrug van de beeldende kunstenaars" (Home > Straten > Hondsrug > De Hondsrug - 2: van de beeldende kunstenaars). Overigens kwam ik in het kader van de beeldende kunst ook nog deze toevalstreffer tegen. In de kunstrubriek van Vechtkronkels.nl stonden zo maar exposities van twee oud dorpsgenoten onder elkaar aangekondigd. En niet alleen maar dorpsgenoten...
 

Zonder een herhaald dringend beroep op u te doen om geld te storten wil ik u toch even wijzen op de pagina "Vrienden van het Collectieve Geheugen van Gieten". Het is fenomenaal zoveel geld als u inmiddels hebt bijgeschreven. Bij gelijkblijvende omstandigheden kan de site in technische zin in ieder geval in de lucht worden gehouden.
We hebben deze keer nog niet al het ingezonden materiaal dat u heeft ingestuurd kunnen verwerken. Maar we moeten natuurlijk ook nog wat overhouden voor een volgende keer.
 

02-10-2011 We leven in een belangwekkend tijdsgewricht. Wij worstelen met een banken- en eurocrisis. We kunnen er bijkans geen touw aan vastknopen en hebben niet het gevoel dat wij deel uit maken van de oplossingen. Wij van het Collectieve Geheugen van Gieten trekken ons van alle onzekerheden niets aan en gaan gewoon voort met onze site. Niet conservatief, nee voorwaarts! Op woensdag 21 september was de voltallige redactie (Harrie, Harry, Jan en Henk) bijeen in haar tweejaarlijkse plenaire vergadering. Het was gezellig in Assen. Buiten de redactieleden liepen we ook bij toeval nog andere oud Gieters tegen het lijf. Assen lijkt wel een dorp!

Ondanks, of misschien wel mede door die gezelligheid hebben we spijkers met koppen geslagen. We gaan verbouwen. Niet zo maar een beetje, maar de hele boel gaat op de kop! En u gaat tot op het moment dat alles klaar er niets van merken. We gaan de hele site overzetten in een CMS. In dit geval (voor de kenners) in Joomla!. Als dan, over een jaar of zo, alles klaar is, dan zijn we helemaal up-to-date. Dan zitten we sinds 1998 in de derde generatie van onze site. Want we zijn van de vorige eeuw. Het was leuk om te lezen dat in de scriptie van Janneke Vos "Digitale Verhalen" onze site zo prominent naar voren kwam. We zijn de oudste en zijn blijkbaar voorbeeld geweest voor vele andere 'Geheugens van..." Wij zijn daar trots op.

Maar voorlopig gaan we dus gewoon op de oude voet verder. We bieden u deze keer weer tal van vernieuwingen aan. Allereerst hebben de oprichting van de oude boterfabriek op de hoek Schoolstraat/Wemenweg gedocumenteerd met krantenberichten. (Straten > Schoolstraat> Schoolstraat-6: Van Boterfabriek tot Autogarage). Ook van de melkfabriek in Bonnen hebben we een nieuwe foto uit de krant kunnen achterhalen. (Straten > Bonnen > Bonnen2 : de melkfabriek).

Van Alien Bosma kregen we een paar leuke foto's van een zomeractiviteit uit de jaren zeventig/tachtig op de Brink. We hebben die toegevoegd op de pagina die over een andere zomeractiviteit gaat: het Zwientievangen. Dus als u die nieuwe foto's wilt zien, dan moet u zich niet van de wijs laten brengen door de benaming. (Home > Specials > Zwientievangen).

We hebben ooit een drietal pagina's gemaakt over adverterende missenstanders. We gaan daar gewoon mee voort: ook Jan Postmus adverteert met fietsen en Udema met kanenbrood (Specials > Middenstand adverteert > Advertenties -1).

Er zijn een tweetal nieuwe berichten in "Geknipt voor U" opgenomen. Over 'zwaar delict'bij de spoorwegovergang in 1940 en een autobrand op de Asserstraat in 1958 ((Homepage > Bronnenhoek > Geknipt voor U). En omdat de nazomer inmiddels is aangebroken bereiden we u alvast voor op de komende winter. We kijken even hoe de kerk in 1933 in een mooie witte sneeuwomgeving lag (Homepage > Straten > Brink >Brink 7a - De kerk)

En tenslotte een hele reeks nieuwe groepsfoto's. Alle generaties kunnen aan de slag met het zoeken/vinden van namen. Er zijn foto's uit 1930, 1950, 1960, 1965, 1975, 1976 en 1996. Vooral door toedoen van de inzendingen van Alien Bosma en en Ineke Hegen. (Fotoalbum > Groepsfoto's).


 

06-11-2011 Vorig weekeinde zijn we al overgeschakeld naar de wintertijd. Dat is voor ons geen reden om ons klaar te maken voor een uitgebreide winterslaap. We maken ons inmiddels alvast een beetje mooi voor de viering van alweer onze 13e verjaardag. In deze novemberaflevering is er van alles te halen. Leuke kleine aanvullingen, weetjes, berichtjes en foto's. Maar ook is er een complete oude brochure over ons dorp in zijn geheel te lezen. Dus laten we maar direct starten.

Harrie Kloose schoot een herinnering te binnen over een zelf georganiseerde wielerwedstrijd over Boddeveld en Bonnen. Hij maakte er een persoonlijke notitie van:(Rubrieken > Persoonlijke notities > 29 Wielerronde over Boddeveld en Bonnen). Deze wedstrijd begon bij de oude boterfabriek.

Over de oprichting van deze boterfabriek hebben we de vorige keer enige documentatie gepresenteerd. Een bekende foto van de boterfabriek is die waarop ook een meisje met een fiets staat afgebeeld. Wij weten wie zij is! Lees daarom snel de aanvulling. (Straten > Schoolstraat> Schoolstraat-6: Van Boterfabriek tot Autogarage).

Bijna waren het buren. De boterfabriek en de schoenwinkel van Geert Greven. We hebben een aantal foto's van dat pand aan de Schoolstraat ontvangen. (Straten > Schoolstraat > Schoolstraat 5-Winkelstraat).

In september presenteerden we u het telefoonboek van Gieten uit het jaar 1950. Heeft iemand nog een telefoonboek uit een ander jaar? We zouden die wel graag willen hebben en mogelijk gaan digitaliseren. Wel hebben we alvast het overzicht met de telefoonaansluitingen uit 1950 kunnen aanvullen met die van het jaar 1915. Toen telde Gieten vier telefoonnummers.(Home > Bronnenhoek > telefoonboek van Gieten 1950).

Pi?e de r?istance van deze maand treffen we ook aan in onze bronnenhoek. De plaatselijke VVV gaf ooit een brochure uit onder de titel "Aan de oude Brink...". In de inleiding bespreken wij de mogelijke datering.(Home > Bronnenhoek > Aan de oude Brink). Heel leuk om te lezen!

Dan hebben we deze keer een gevarieerd aanbod binnen de rubriek Geknipt voor U. U zult zien dat het studentenprotest uit de jaren zestig eigenlijk in 1963 met een scholierenprotest in Gieten is begonnen en dat geld bewaren in de kolenkachel ook in 1960 al niet zo'n slim idee was. Ook is er een krantenverslag van een gemeenteraadsvergadering uit 1932. In deze rubriek hebben we ook nog een aanvullende foto van het Anthropologisch Congres van 1927.(Homepage > Bronnenhoek > Geknipt voor U).
Tenslotte zijn er twee nieuwe groepsfoto's toegevoegd en zijn er een aantal van deze foto's voorzien van nieuwe of gewijzigde namen.(Fotoalbum > Groepsfoto's).

Tot ongeveer bij de verjaardag van Sinterklaas!
04-12-2011 Alweer de laatste maand van het jaar 2011. Morgen vieren we de verjaardag van Sinterklaas. Afgelopen donderdag vierden wij onze eigen dertiende verjaardag. 13!! Wij beginnen onderhand wat ouderdomsverschijnselen te vertonen. Maar zoals reeds eerder gezegd gaan we het komende jaar werken aan een stevige verjongingskuur. Het Collectieve Geheugen 2.0 dus.
E? van de zaken die we u in het vooruitzicht kunnen stellen is dat u straks h?l direct op de inhoud van een pagina kunt reageren. Maar er moeten nog bergen bergen werk verzet worden eer het zover is. Ondertussen kunnen we u wel alvast een nieuwerwets nieuwigheidje melden. Het Collectieve Geheugen van Gieten heeft zich heel voorzichtig en bescheiden gemeld op Twitter. Op Twitter? Ja, op Twitter. Hier houden we u tussentijds op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen, oproepen en dat soort dingen. Als u niets wilt missen dan meldt u zich nu natuurlijk meteen als volger aan van ons. (@GietenGeheugen).

Maar we gaan ondertussen ook gewoon door met de bestaande site. En zoals u van ons gewend bent, is er elke eerste zondag van de maand een vernieuwing. Zo dus ook weer deze keer. Wat is er dan zoal van nieuws te zien en te lezen? We gaan eerst even een aantal oude bekenden in de spotlights zetten. Allereerst kregen we een mooie foto van het hele gezin van dorpsdokter Okko Meeuwes (Home > Straten > Brink > Brink - 3a: Winkelen aan de Brink). Een soortgelijke foto was er ook van Heidebloempje's Van der Glas, die in 1932 zelf in de bloemetjes werd gezet (Home > Special > 't Heidebloempje). Het is lang geleden dat we een foto hebben toegevoegd aan het dorps-fotoalbum. Maar er is een nieuwe: een foto van Freerk Pepping die in ongeveer 1925-30 'uit eggen' ging (Home> Fotoalbum > Dorpsfoto's > Index > Foto 055). Trouwens is er ook nog een inzending gekomen op foto 49 in hetzelfde album over Palmpasen.

Hebben we de vorige maanden u al op de hoogte kunnen brengen wie er in Gieten (en Eext) in 1915 en 1950 allemaal telefoon hadden, nu voegen we daar het telefoonboek van 1956 aan toe (Home > Bronnenhoek > telefoonboek van Gieten 1950 en 1956). Er is nog meer in de bronnenhoek te halen. In 1931 'vertelde' burgemeester Nijenhuis in de krant uitgebreid over de gemeente Gieten. Een en ander werd ge?lustreerd met een hele pagina gemeentefoto's (Home > Bronnenhoek > Burgemeester Nijenhuis over de gemeente Gieten in 1931.)

Ook weer drie nieuwe berichtjes in de rubriek "Geknipt voor U". We hoorden dat Hotel Braams het restaurant heeft gesloten. Maar in 1911 werd er nog volop mee geadverteerd, in 1914 kwam de gemeenteraad bijeen en sprak onder meer over de verharding van Boddeveld en in 1944 plaatste iemand een kleien advertentie waarin gevraagd wordt om een partij mest te ruilen tegen een big (Home > Bronnenhoek > Geknipt voor U). Het bericht over Boddeveld is overigens ook toegevoegd aan de straatpagina van Boddeveld (Home > Straten > Boddeveld > 2 Boddeveld bij Bonnen)

Hendrik Veenhof vloog opeens een herinnering aan zogenaamde 'treinbussen' aan. We spreken op de stationspagina over deze treinbussen (Home > Straten > Stationsstraat > 3a : Station Gieten 1).

En dan hebben we natuurlijk nog onze maandelijkse portie groepsfoto's. U bent natuurlijk gewoon om met de kerst met Dr. Denker in de weer te zijn. Misschien is het dit jaar wel eens een aardige variatie om de groepsfoto's van het Collectieve Geheugen als familiepuzzel in te zetten, want er zijn nog veel namen die bij de diverse foto's ontbreken. Wij wensen u een gezellige kerst en goede jaarwisseling toe. En hopen dat het nieuws in 2012 weer eens wat vrolijker mag worden. Aan ons zal het niet liggen!