20-01-2010 Geachte dames en heren bezoekers aan Het Collectieve Geheugen van Gieten: wij wensen u allereerst een heel goed en gelukkig 2010 toe. Want de jaarwisseling ligt inmiddels alweer ruim drie weken achter onze rug. Door omstandigheden zijn we een beetje opgehouden bij een update van deze site. Maar we blijven van de partij: inmiddels bestaat deze site alweer elf jaar! Waar blijft de tijd! We hebben in de kerstvakantie vanuit allerlei hoeken van het land reacties ontvangen. Wanhoop niet als uw reactie nog niet verwerkt is: het gaat allemaal gebeuren.

We hebben een gevarieerde vernieuwing in de eerste aflevering van het nieuwe jaar. Waar gaan we de aandacht op richten? Het is winter. Het journaal en de NS spreken over extreme weersomstandigheden. Is dat wel zo? Bij extreme weersomstandigheden gaan onze gedachten direct terug naar februari 1979. We hebben een aantal nieuwe 1979 foto's uit Bonnen en Ambachtstraat. (Special > Winter 1979). We kregen van Tinus Ottens uit Borger een aantal fantastische aanwinsten voor de concurrentenvleugel van het Wolman-museum: oude foto's van Domo-auto's van Dries Pepping uit Gasselte (Straten > Spekstoep > Spekstoep 4: het Woltmanmuseum > 4a de concurentenvleugel). In 1949 werd er een belangrijke korfbalwedstrijd gespeeld op het korfbalveld aan de Stationsstraat. Meer zien? (Specials > Korfbalclub Animo). Pieta Venema kon ons iets nieuws vertellen over het hokje voor de zwanen in het Zwanemeer. (Straten>Zwanemeerbos > Zwanemeerbos-1). Ook is er volop aandacht voor een wel heel bijzondere en toevallige ontmoeting van twee ex- Gieters in Australi? Fred Bos schreef een Persoonlijke Notitie.(Rubrieken > Persoonlijke notities > 25 Toevallige ontmoeting oud Gieters in Australi?. Wisten we enkele jaren geleden nog helemaal niets over de belangrijke dam-wedstrijden in Gieten in 1958 en 1960, nu raken we steeds beter op de hoogte van het hoe en wat. Vandaag weer een paar nieuwe foto's van de WK-match in 1958 (Specials - WK dammen 1960: Hotel Braams Gieten). En natuurlijk heeft Harrie Kloose weer zorggedragen voor aanvullingen en uitbreiding van de groepsfoto's (Fotoalbum > Groepsfoto's). Tenslotte wil ik u wijzen op wel een hele belangwekkende site voor de genealogen in Gieten. Hans Homan Free heeft een zeer uitgebreid overzicht van Gieter families gemaakt. Neemt u een kijkje op Gieter Genealogie  Tenslotte kom er meer duidelijkheid over de in 2010 geplande re?ie van oud-Housegangers. Noteer maar in jullie agenda's: 6 november 2010 bij Lammy Veninga. Tenminste bij voldoende belangstelling. U kunt beter op de hoogte blijven als u zich aanmeldt bij de nostalgische re?iewebsite. (Rubrieken > Oproepen-Agenda > House Re?ie 2010)

Zo, de kop is er weer af. Nog altijd zitten we te wachten op idee? en hulp voor de instandhouding van deze website. Kijkt u eens goed om u heen of u niet nog mensen ziet die ons kunnen helpen bij het verzamelen, schrijven en redigeren van stukjes. Belangstelling? Aarzel niet! Stuur een mail!
 

07-02-2010

We hebben een stevige winter dit jaar. Er lijken problemen te komen, ook in Gieten, vanwege strooizouttekorten. Er is in de gemeente Aa en Hunze nog maar zout voor ?n strooirondje, zo las ik woensdag in het Dagblad van het Noorden. Cees Meijer van Consument en Veiligheid zei in diezelfde krant: "Gemeenten en provincies hebben een dure misrekening gemaakt door te weinig zout in te kopen. Naast de extra medische - en verzuimkosten gaat het ook om menselijk leed, doordat mensen de deur niet uit durven." Nu rekent deze Cees Meijer even buiten de Drentse naoberhulp. Daar ruimt een bewoner van de Bonnerhoek dagelijks het paadje van de Bonnerhoek naar de Wemenweg. Wanneer nodig, zo vernam ik, zelfs wel drie keer per dag! En dat valt niet in de categorie als ik mijn eigen paadje schoon veeg, dan doe ik die drie meter van mijn oude buurvrouw er even bij. Nee, het hele wandel/fietspad van zo'n 150 meter is hier in particuliere handen! Hulde!

In de vorige editie van het Collectieve Geheugen hebben we al aandacht besteed aan tal van winterse taferelen uit de winter van 1979. Dus wie niet genoeg kan krijgen van de sneeuw moet nog maar even bij de wijzigingen van de vorige keer kijken. Wij hebben inmiddels weer heel wat andere vernieuwingen. En het is Rob Leever die bij deze update een speciale vermelding verdient. Hij levert ons maar drie mooie (kleuren) filmpjes van diverse activiteiten in Gieten uit de jaren zestig. En allemaal in kleur!!!

We gaan u de weg wijzen. We hebben vernieuwde Brink-pagina's. Als eerste nemen we u mee naar de hoek Stationsstraat en Brink. Een mooi vroeg dorpstafereel bij Tent. (Straten > Brink > Brink 2 Zaal tent). Maar ook is de pagina rond het oude gemeentehuis voorzien van nieuwe dingen (Straten > Brink > Brink - 3a Winkelen aan de Brink).

Ook deze keer weer vernieuwingen in het Wolman-museum zelf, als ook in de Concurrentenvleugel! (Straten > Spekstoep > Spekstoep 4: het Woltmanmuseum + 4a de concurentenvleugel). Wie wil weten hoe volgens een Gieterse overlevering Harm Eggens aan zijn naam gekomen is, die gaat snel een kijkje nemen in het Dorpsfotoalbum. (Fotoalbum > Dorpsfoto's > Index > 4 Harm Eggens; Melkboer). Er is weer eens een nieuw licht geworpen op de kinderen die in de Julianalaan bij pieter?ieboer Weitering op de kar zitten (Specials -> petroleumboeren in Gieten).

En nu u dan toch bij de specials bent... daar kunt u ook alle nieuwe bewegende beelden aantreffen. Een over de zeepkistenraces op de Hondsrug (Specials > Zeepkistenrace), over de Sinterklaasintocht van 1967 (Specials > Intocht Sinterklaas) en Koninginnedagoptocht 1968. (Specials > Koninginnedag 3).

En dan tenslotte maar liefst zeventien gewijzigde en/of nieuwe groepsfoto's. Van alles zit er bij. Een naaikransje uit 1932, een zangclubje uit 1932, een ULO-klas uit 1961 of een kleuterklas uit 1974. Voor elke generatie wat wils, wou ik maar zeggen. (Fotoalbum > Groepsfoto's).

07-03-2010

Hoewel ik gisteren het landschap nog bedekt zag met een laagje sneeuw, mogen we er nu toch vanuit gaan dat de winter voorbij is. Het is een lange winter geweest met veel sneeuw. En zoutvoorraden die helemaal opperdepop waren. In deze vernieuwing van de website kijkt de heer Evert Heeg terug op het sneeuwruimen en de gladheidbestrijding in de gemeente Gieten gedurende ongeveer 1960-1990. Als je dat verhaal leest, dan zie je duidelijker dan ooit wat er allemaal bij die organisatie komt kijken. Waar kunt u dat verhaal lezen? (Rubrieken > Persoonlijke notities > 26 Sneeuwruimen en gladheidbestrijdinh in Gieten ca. 1960-1990).

Als u dan toch op de pagina bent met Persoonlijke Notities dan ziet u dat we nog een bijzonder en persoonlijk verhaal hebben. Het is onze oude burgemeester Van Walsum die ons vertelt over zijn sollicitatie, zijn kennismaking met Gieten en zijn installatie. (Rubrieken > Persoonlijke notities > 27 Burgemeester (1962-1969) Huib van Walsum : Gietense herinneringen - Sollicitatie en installatie van een burgemeester in Gieten)

In dat verhaal  vertelt de oude burgemeester dat hij op een bepaalde dag door gemeentesecretaris Hemmes in het gemeentehuis aan de Brink achter het monument voor in de oorlog omgekomenen wordt ontvangen. Dat brengt mij op iets anders waar ik u nog even op wil wijzen. Wellicht kent u het boek "Gieten, namen op de steen". Een van die namen op die steen  is Jans Zwinderman. In het boek is te lezen dat hij op 15 mei 1945 is overleden in het Hongaars Lazaret te L?hbeen . Zijn dochter Alie, die op 26 juli 1945 werd geboren heeft Jans nooit gezien. Vader en dochter werden onlangs toch op een wonderlijke manier 'samengebracht' We verwijzen u naar dit item van TV Gelderland van 17 februari j.l.

Er deze keer is weer eens een nieuwe straat aan ons digitale dorp toegevoegd. De Wemenweg was hier wel al eens voorbijgekomen. Maar vanaf vandaag heeft de Wemenweg een eigen pagina! (Straten > Wemenweg > Wemenweg 1) De vorige keer hebben we de Brinkpagina rond het oude gemeentehuis al vernieuwd. Maar nu al is dat nog eens 'fors' overgedaan. Want we hebben schitterende foto's toegevoegd. (Straten > Brink > Brink - 3a Winkelen aan de Brink). Ook op de pagina van 'The House" is er nieuws. Mooie foto's van de oude pastorie, maar ook de strenge regels die in "The House" golden worden er gepresenteerd.(Straten > Brink > Brink - 8a: The House of the Rising Sun) . Ook van de stelmakerij aan de Eexterweg hebben we nog een paar hele mooie nieuwe foto's toegevoegd.( Straten > Eexterweg > Eexterweg 2). Harrie Kloose komt met een paar herinneringen aan Hotel Braams (Straten > Brink > Brink - 4b: Hotel Braams 'Extra') Al een hele tijd hebben we niets laten zien van de adverterende middenstand in Gieten. Maar er zijn nieuwe advertenties, verdeeld over maar liefst drie pagina's. Vari?end van reclame voor turfstrooisel bij de zuivelfabriek in Bonnen en een kamera bij Foto Meyer aan de Stationsstraat (Specials - Advertenties).

En ook nu weer is de afdeling groepsfoto's door de vele reacties van u allen veel veranders, maar zijn er ook weer nieuwe toegevoegd. Even tellen? U moet maar liefst 22 foto's bestuderen binnen de periode 1930- 1979. Alle generaties zijn vertegenwoordigd!!

U kunt weer even vooruit! En dat moet ook wel, want vanaf nu zullen de vernieuwingen een tijdje minder uitgebreid zijn. Henk gaat voor een lange periode Berend Botje achterna. Dus het zal van Harrie en Harry afhangen hoe zij u de komende maanden gaan bedienen. See you!

 04-04-2010 Heeft u al veel paaseieren op? Dat het u gesmaakt heeft. Zoals aangekondigd, zit Henk al lang en breed aan de hamburgers. Daarom zijn er deze keer alleen maar een vernieuwing van de groepsfoto's. Opmerkelijk in de aflevering van vandaag is dat Harrie en Harry ook het laatste decennium van de vorige eeuw aan de offici?e geschiedenis van het Collectieve Geheugen van Gieten hebben toegevoegd: een groepsfoto uit 1995. Alweer een mijlpaal!
 06-06-2010

De laatste jaren is het een goed gebruik op deze site om een zomerstop te houden. En die begint dan meestal met de laatste aflevering in mei. Maar omdat het nog niet echt zomer wil worden en omdat we vanwege een vakantiereis een maandje hebben overgeslagen komen wij nog met een extra juni-uitgave. En ik verzeker u dat hier een paar machtig mooie dingen te zien zijn.

We hadden in deze aflevering stil willen staan bij het nieuwe boek van Gerard Nijenhuis. Dat is er nog niet van gekomen, maar misschien kunt u het alvast lezen. Het heet De dag dat vader verdween. Net als in veel van zijn andere boeken herkennen (oud) Gietenaren veel locaties en personen uit het boek. 

Natuurlijk is ook deze keer de rubriek Groepsfoto's weer voorzien is van nieuwe foto's en verbeteringen. De niewe foto's betreffen de padvinderij uit 1952 en een kleuterklas uit 1954. Aanvullingen en correcties zijn aangebracht in foto's uit 1930, 1956, 1963, 1975, 1979 en 1980. (Fotoalbum > Groepsfoto's).

Dan volgen wat aanvullingen en correcties op bestaande pagina's. Allereerst moeten wij het verhaal van oud burgemeester Van Walsum even goed afronden. Hij had ons een oude foto van zijn ambtswoning in het vooruitzicht gesteld. Maar dat had meer voeten in aarde dan hij zelf waarschijnlijk had gedacht. Lees het relaas in Rubrieken > Persoonlijke notities > 27 Burgemeester (1962-1969) Huib van Walsum : Gietense herinneringen - Sollicitatie en installatie van een burgemeester in Gieten.

Het was rond pasen dat we van Roelf Dijkhuizen een aanvulling ontvingen op de persoonlijke notitie van Tonnie Knoop uit 2001 over het bouwen van paasvuren in ons dorp. Roelf komt met een wonderlijke onthulling. (Rubrieken > Persoonlijke notities > 6) Tonnie Knoop - Paasvuren bouwen en branden)

Hoewel het al lange tijd volop zomer had moeten zijn is het dat nog alsmaar niet. Dus het past helemaal in de sfeer dat we in juni met een extra herinnering van dokter Van der Horst komen over de barre winter van 1979 (Special > Winter 1979).

U weet inmiddels toch dat er op 6 november aanstaande een House-re?ie is? Er is echter nog een re?ie. Dit alles is een uitvloeisel van het wonderlijke verhaal van de ontmoeting van Roy Schipper en Fred Bos in Australi? En voor wie is deze re?ie dan? Lees er over in Rubrieken > Oproepen/Agenda > Re?ie kleuterklas 1954).

Ook Harma Venema heeft speciale herinneringen aan Hotel Braams (Straten > Brink > Brink - 4b: Hotel Braams 'Extra')

Ooit, lang geleden alweer, schreven we op een Asserstraat-pagina dat de Ronde van Drenthe juist door de straat kwam. Helemaal fout! Lees over wat er werkelijk aan de hand was en hoe het is afgelopen. (Straten > Asserstraat > Asserstraat 3)

De vorige keer kwamen we met een nieuwe pagina over de Wemenweg. Jan Postmus reageerde en kwam met enige leuke aanvullingen. (Straten > Wemenweg > Wemenweg 1). Herinnert u zich die ouwe Steyr in het Wolman-museum nog? Voor alle truck-fanaten is er nieuws over de Steyr en de oude provinciale kentekens. (Straten > Spekstoep > Spekstoep 4: het Woltmanmuseum)

Nu denkt u misschien dat we er wel zo ongeveer zijn. Niks daarvan,we beginnen pas! Het is al lang geleden dat we een nieuw probleem op de pagina "Moeilijke kwesties" hebben aangesneden. Maar we hebben er weer ?n. Het betreft een foto van een schaapskudde op de Brink in Gieten aan het begin van de vorige eeuw. We vragen u waar dit dan precies is en of het ?erhaupt wel in Gieten is. (Rubrieken > Moeilijke kwesties > Kwestie 8: Lopen deze schapen wel op de Brink van Gieten?).

En we eindigen tenslotte met een totaal nieuwe rubriek binnen onze Bronnenhoek. Nu de Koninklijke Bibliotheek miljoenen krantenpagina's heeft gedigitaliseerd zagen wij er been in om u een nieuwe service te bieden. De naam is een variant op een oude rubriek in Vrij Nederland: Geknipt voor U: Gieten in het nieuws in de periode 1619 tot 1995. Wij gaan voor u leuke berichtjes uit oude kranten  knippen en gaan ze u straks ook systematisch aanbieden. We beginnen met een potpourri leuke berichten uit respectievelijk 1755, 1781, 1799, 1900, 1845 en 1913.

En dan is het nu tijd voor vakantie. Wij zouden het op prijs stellen wanneer u in de zomer eens wat in het gastenboek schrijft. Want soms hebben we het gevoel dat we het een beetje voor ons zelf zitten te doen. Met zulke berichten zijn wij straks weer gemotiveerd om een nieuwe reeks afleveringen voor u in elkaar te zetten. En misschien wilt u ons daar wel bij helpen - u bent van harte uitgenodigd om aan te schuiven! We wensen u een mooie zomer toe. We komen als wereldkampioenen terug!

05-09-2010

De zomer is alweer zo'n beetje voorbij. Helaas zijn we geen wereldkampioen geworden. Dat was de eerste -snel- te verwerken teleurstelling. Gelukkig wonnen we vrijdagavond weer 'gewoon' met  5-0 van San Marino - Kunt u trouwens dat land op de kaart aanwijzen??

De vorige keer schreven we hier: 'Wij zouden het op prijs stellen wanneer u in de zomer eens wat in het gastenboek schrijft. Want soms hebben we het gevoel dat we het een beetje voor ons zelf zitten te doen. Met zulke berichten zijn wij straks weer gemotiveerd om een nieuwe reeks afleveringen voor u in elkaar te zetten.' We kunnen bepaald niet zeggen dat het gastenboek als een Dinkel in augustus een overvloed aan berichten te verwerken heeft gehad: ?n persoon heeft een oproepje geplaatst. En dat was het. Dat is jammer. Dat was de tweede teleurstelling. We zoeken nu naar stekkers en stopcontacten...

Nu de derde teleurstelling. E? van de mooiste gebouwen in Gieten vind ik nog altijd de kerk. Het voelt zo vertrouwd als we het dorp inrijden en daar onze kerk, zoals het hoort, midden in het dorp zien staan. De kerk waarin ik ooit nog uit volle borst "alles wordt nieuw" heb gezongen. Nou, dat kun je wel zeggen, als we het over deze kerk hebben. Op TV-Drenthe was een item over gebrekkige voorzieningen daar. Zo zijn er bijvoorbeeld geen toiletten en geen garderobe. Ze willen in de kerk daartoe nieuwe voorzieningen treffen. Volgens mij is het zonder toiletten en zonder garderobe al honderden jaren goed gegaan. Waarom is dat bij de kerkgang nu ineens een probleem? Er is trouwens een wc buiten - net als vroeger op de boerderijen in de buurt. Waarom wil men nog meer- is juist goed voor de loutering. Maar die toiletten moeten er van het kerkbestuur komen. Bovengrondse uitbreiding vindt men gelukkig geen optie. Dan maar ondergronds, zo heeft men bedacht. Maar omdat er dan wellicht tussen de knekels ook belangwekkende historische archeologische vondsten kunnen worden gedaan kan dat behoorlijk in de papieren lopen. En geld heeft de kerk blijkbaar niet. En de gemeente gaat ook hier natuurlijk niet aan meebetalen. Of wel? (Ook hier niet? Huh? Nee, ze gaan deze site niet meer voorzien van een subsidie - dus de pot is bijna leeg!!) Allemaal vervelend, maar nu pas komt mijn derde teleurstelling. Ik heb de kerk in geen jaren van binnen gezien. Ik koester mijn herinnering aan de oude zware en muf ruikende kerkbanken. Met mooie piepdeurtjes met klinken erop. Klinken die we normaal op staldeuren aantroffen. Maar dat alles is er helemaal niet meer! Het kerkbestuur lijkt zijn kans op een voordeeldag op de meubelboulevard gegrepen te hebben. In dit filmpje kunt u zien hoe keurig de stoeltjes in het gelid staan. Nee, het lijkt me geen goed idee dat er een garderobe en toiletten in de kerk worden gebouwd. Dat komt vast niet goed!!

Gelukkig zijn hier niet alleen teleurstellingen te melden. Wat ik bijvoorbeeld wel leuk vind om hier te vermelden is dat zich bijna dagelijks nieuwe belangstellenden voor de House-re?ie van 6 november aanstaande aandienen. Vanuit alle windstreken van het land (en de wereld) melden de oud bezoekers zich aan. Kom er ook bij! Neem een kijkje op de speciale website  (Breaking news - Stop de persen!! Vanuit het Gietense kreeg ik zojuist dit interviewtje met Gien Meertens toegestuurd - Hoezo was de House een ruige tent??)

Op deze site gaan we toch met opgeheven hoofd de draad weer oppakken. Wat kunt u zoal van nieuws aantreffen in Het Collectieve Geheugen van Gieten?

Al een paar jaar is er iets te lezen over de vliegerwedstrijden die vroeger altijd op de Hondsrug werden gehouden. Roelf Dijkhuizen komt met een hele mooie aanvulling op dit verhaal. (Rubrieken > persoonlijke notities > 18) Tonnie Knoop - Vliegerwedstrijden in Gieten).

We zijn de vorige keer een nieuwe rubriek "Geknipt voor U, bericht over Gieten in de kranten. Deze keer zijn drie nieuwe berichtjes toegevoegd uit respectievelijk 1785, 1905 en 1911. Kies: Homepage > Bronnenhoek > Geknipt voor U
De vorige keer sneden we sinds lange tijd weer eens een 'moeilijke kwestie' aan over de schapen op de Brink. Er is een mooie foto geplaatst van schapen die zeker w? op de Gieter brink lopen. (Rubrieken > Moeilijke kwesties > Kwestie 8: Lopen deze schapen wel op de Brink van Gieten?)

We hebben iets te melden over de Roel Woltman-dependance van het Woltmanmuseum. We heben daar ten onrechte een stuk in geplaatst die werkelijkheid in Soest behoort te staan. Leest u maar op Spekstoep - Woltmanmuseum - 4b Dependance Roel Woltman.

In 1970 trokken een grote groep jongeren uit Gieten op overlevingskamp naar de Ardennen. Het was een bijzonder verblijf. Toenmalig jeugwerkleider Jaap Hilbrandie heeft er een verhaal van gemaakt. (Rubrieken > persoonlijke notities > 28) Jaap Hilbrandie - Survivaltocht Gieter jongeren in 1970)

Op de pagina van de oude melkfabriek in Bonnen is een hele mooie foto geplaatst van dit gebouw. We kunnen zelfs zien wat er op de voorgevel te lezen is (Straten > Bonnen > Bonnen 2: De melkfabriek).

Met enige regelmaat plaatsen we een luchtfoto van het complex van Udema. Zo ook vandaag, maar deze is na de grote brand in 1997 genomen. teven wat documenterende berichten over de brand en de achtergronden (Straten > Stationsstraat> Stationsstraat 4 > 4c Udema 3)

Ook met enige regelmaat komt een lezer weer met een nieuwe topgast in Hotel Braams. Benieuwd wie het deze keer is? (Straten > Brink > Brink - 4b: Hotel Braams 'Extra').

En zoals u van ons gewend bent is er ook weer gewerkt aan de groepsfoto's. Deze keer alleen maar verbeteringen die door lezers zijn aangeleverd. Voor de volgende keer zijn er alweer nieuwe groepsfoto's ingestuurd. Volgt u dit voorbeeld!

Bij deze verklaren we het nieuwe seizoen van Het Collectieve geheugen van Gietens voor geopend!!

03-10-2010 Afgelopen donderdag presenteerden drie rare snoeshanen een regeer- en gedoogakkoord. Bert Wagendorp, net als ik oud zaterdagmiddag-VVK-er, typeerde het trio raak als de padvinder-premier, de Prins der Duisternis en de Politieke Pyromaan. Ik sta er beroerd voor, mensen. De banken hebben per direct de handel in mijn tot nu toe florerende groene fondsen stilgelegd, omdat de nieuwe regering deze groene ontwikkelingen niet meer wil steunen. Het wil kernenergie en supersnelwegen. Niks geen milieugedoe meer. De nieuwe regering wil fors korten op ontwikkelingssamenwerking. Mijn baan in de ontwikkelingssamenwerking komt op de tocht te staan. Per 1 januari zou ik maar zo op straat kunnen staan. "Dan kun je lekker aan het Collectieve Geheugen van Gieten werken", zult u misschien willen zeggen. U vergist zich. Ik beschouw het onderhouden van het Collectieve Geheugen van Gieten als een linkse hobby. En u weet dat de nieuwe regering linkse hobbies verdacht vindt en ze bij voorkeur de nek omdraait. Dus u begrijpt dat ik op de rand van de afgrond balanceer. Het zijn duistere tijden en in Gieten maakt men zich druk om garderobes en toiletten in de plaatselijke kerk.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

U zult denken: wat is dit? Al die x-jes. Hier heeft iets gestaan dat ik vandaag (7 oktober) met reden nu even geschrapt heb. Ik zal u bij de volgende update een en ander nader uitleggen. 

Als u toch in de Bronnenhoek zit, dan treft u daar een nieuw item aan. Er zijn twee inspectierapporten ten behoeve van de verzekering integraal te lezen. Het gaat om de bedrijven Udema in 1989 en Hotel Braams in 1982. Homepage > Bronnenhoek > Inspectierapporten Udema en Hotel Braams.

De vorige keer heeft Jaap Hilbrandie in een persoonlijke notitie geschreven over het overlevingskamp van een aantal Gieter jongeren in Luxemburg. Klamer Bos wil iets recht zetten en komt met een mooie aanvulling op dit verhaal: Rubrieken > persoonlijke notities > 28) Jaap Hilbrandie - Survivaltocht Gieter jongeren in 1970

Er zijn een paar nieuwe foto's van de Eexterweg geplaatst. We dachten dat die foto's er al lang op stonden, maar dat was niet het geval. Straten > Eexterweg > Eexterweg 1. Daarnaast hebben we een kleine correctie moeten aanbrengen in het verhaal over de winkel van Broekman aan de Stationsstraat. Het is een kleinigheid, maar we kunnen in de geschiedschrijving niet precies genoeg zijn. Straten > Stationsstraat > Stationsstraat 9: Boodschappen doen bij Broekman

Het lijkt wel een maandelijks terugkerende rubriek: Luchtfoto's van Udema. Maar toch is het waar, ook nu hebben we weer een paar mooie (kleuren) luchtfoto's van Udema en de directe omgeving in de sixties. We zien daarop de bouw van de huizen op Boddeveld. Straten > Stationsstraat > Stationsstraat 4 > 4c Udema (3)

En natuurlijk ook deze keer weer de rubriek groepsfoto's. (Fotoalbum > Groepsfoto's) Er zijn een aantal nieuwe klassenfoto's ingestuurd door Tineke Brontsema. Zij was ?n van de deelnemers aan de re?ie op 15 september van een oude kleuterklas uit 1952. Van verschillende kanten is mij ter ore gekomen dat dit een bijzonder geslaagde re?ie is geweest. We hopen dat ook de komende re?ie van oud House-bezoekers op 6 november aanstaande een groot succes zal worden. Er hebben zich nu al bijna honderd deelnemers ingeschreven. Ook hier gaat het soms om mensen die elkaar in geen veertig jaar meer hebben gezien. Kijk maar eens op deze site

07-11-2010 Het is alweer november. Over een maand vieren we ons 12-jarig bestaan en is de subsidiepot van het Collectieve Geheugen van Gieten helemaal leeg. We hebben onze hoop gevestigd op de honorering van een bescheiden aanvraag, maar daarover gaat pas in 2011 beslist worden. Tot zolang komt er bij ons thuis geen vlees op tafel en zullen we de ten behoeve van deze site de te betalen rekeningen uit deze besparing financieren.

Nu ga ik allereerst een stapje terug naar oktober. Want ik wil beginnen met een passage uit het Schakel-bericht van de vorige maand. Die luidde als volgt:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Allemaal kruisjes! Ik was in de rubriek "Geknipt voor u" een tragische gebeurtenis uit 1927 op het spoor gekomen. Ik had daar nog nooit van gehoord en ik was niet de enige. Maar bij publicatie van het bericht over 'de doodslag van Anno Kolk' wist ik niet dat er in Gieten nog familie was waarbij dit mogelijk gevoelig zou kunnen liggen. Inmiddels hebben we met deze familie contact gehad. We hebben nog veel meer over deze zaak te horen en te lezen gekregen. En er zou ook nog wel heel wat meer over te zeggen zijn. Want het bewijs in deze zaak is flinterdun en ook valt niet uit te sluiten dat de verkeerde wel eens in de bak voor de straf heeft moeten opdraaien. Misschien komen we later nog eens op deze zaak terug, maar eerst herpubliceren we de vorige maand verwijderde krantenberichten. De betrokken familie heeft gezegd dat zij hiertegen geen bezwaar heeft.

Dus hier in de Schakel plaatsen we de passage die we de vorige keer niet hebben kunnen lezen:

Hoeveel inwoners zal Gieten in 1927 gehad hebben? Ik denk ongeveer 2500. Ik denk dat een geweldsdelict met dodelijke afloop in die tijd in ons dorp een geweldige indruk op onze dorpsgenoten zou maken. Het lijkt een verborgen geschiedenis, maar in 1927 vond er in ons dorp een regelrecht drama plaats, maar ik had daar nog nooit van gehoord. We kwamen de gebeurtenis toevallig op het spoor bij het maken van de nieuwe editie van "Geknipt voor U". In die tijd waren we met ons allen nog niet zo zuur dat we zware straffen eisten en dat we ons als een stel bange wezels in de armen van een populistische partij lieten drijven. Het Hof van Leeuwarden eiste uiteindelijk 6 maanden gevangenisstraf met aftrek van preventieve hechtenis. Zoals gezegd kunt u in de rubriek "Geknipt voor U" meer lezen over deze tragedie. En we gaan er nog meer over horen, vast en zeker. Kies: Homepage > Bronnenhoek > Geknipt voor U

Overigens, gesproken over 'verborgen geschiedenis'. Niet iedereen zal het weten, maar in oktober is men op de Eexterweg met werkzaamheden begonnen. Daar wordt de asfaltbestrating vervangen door klinkers. Wat bleek bij het weghalen van de laag asfalt? Er lag nog een hele klinkerstraat onder!! Klamer Bos heeft het voor ons vastgelegd. Bekijk hier de foto's

Maar in deze Geknipt voor U naast een berichtje over nuchtere kalveren ook een verslag in het Nieuwsblad van het Noorden van de installatie van NSB-burgemeester Cool in november 1941.

Verder een kleine uitbreiding van de documentatie over de verpakking van hammen bij Udema: Straten > Stationsstraat 4 > 4b Udema (2). Heel mooi is de uitbreiding van de pagina die onder "Wemenweg" is geplaatst. Een aantal schitterende foto's van onze oude boterfabriek op de hoek met de Schoolstraat. (Straten > Wemenweg). We zijn al een paar jaar bezig met het WK dammen in Gieten. Eerst dachten we dat er 'alleen maar' zo'n spektakel in 1960 was geweest. Later kwamen we erachter dat er ook in 1958 al een partij in het kader van WK in Gieten was gespeeld. "De Spiegel" was een Nederlands weekblad van christelijke signatuur. In de editie van 1 november 1958 kwamen ze met een twee pagina's tellende sfeerreportage over het damfestijn in Gieten: "zo togen de fotograaf en uw reporter naar de binnenlanden van Drenthe". Dat belooft wat!! (Special > WK Dammen 1960)

Zoals elke maand het geval is, is er een aantal nieuwe groepsfoto's geplaatst uit 1903 en 1914, maar zijn foto's uit andere jaargangen gecorrigeerd of wel van aanvullingen voorzien. (Fotoalbum > Groepsfoto's)

Tenslotte nog een mooie verrassing. We hebben in Special een nieuwe rubriek toegevoegd. Samen met Klamer Bos en Roelof Boelens heb ik onze verzamelingen ansichtkaarten van Gieten op een aparte website geplaatst. Daar kunt u op een systematische wijze door inmiddels al meer dan 450 oude dorps- en landschapsgezichten van Gieten bladeren! (Special > In oude ansichten)

U hebt wat door te bladeren als het heel erg herfstachtig wordt! Tot de volgende keer!
05-12-2010 De maand begon nog zo goed met een fantastisch re?ie in "The House". Dit stukje stond in de echte Schakel over dit festijn. Ondanks dat Het Collectieve Geheugen van Gieten afgelopen woensdag twaalf jaar is geworden (sinds 1998!!) en dat Sinterklaas vandaag jarig is (sints sedert 1453!!), is het hier geen feest. "Uw naam is toch geen "Murphy", zo vroeg de tandarts mij toen ook daar nog eens alles mis ging wat mis kon gaan. Ik heb in het oktoberbericht al een tipje van de sluier opgelicht. Een goed verstaander heeft slechts een half woord nodig, zo sluit ik al deze reeks gezegden af. U weet genoeg!

Wat is er vandaag van nieuws op de site?
Meer over de mannen die een praatje maken op de hoek van Eexterweg en Julianalaan (Straten > Eexterweg > Eexterweg 1). Een nieuwe foto uit 1939 van het Jodenhuis in Bonnen.(Straten > Bonnen > Bonnen 6: het Jodenhuis.) We blijven in Bonnen. We kregen een aardig weetje over de schoorsteenpijp van de melkfabriek (Straten > Bonnen > Bonnen2 : de melkfabriek). En we hebben een special over het zomerfestijn "Zwientie vangen". Deze keer helaas geen "Geknipt voor U" Maar wel een heel stel nieuwe groepsfoto's. U heeft zo massaal ingezonden dat nog niet alle foto's verwerkt zijn. Drie nieuwe foto's van klassen uit 1961, 1966 en 1967. We zien daar steeds veel van dezelfde mensen op terugkomen. Dat is grappig. En dan nog een nieuwe foto van een stel plattelandsvrouwen van de Spekstoep uit 1973. En natuurlijk de nodige aanvullingen.

Hier laten we het bij. We vieren de twaalfde verjaardag, sinterklaas, kerst en de jaarwisseling in soberheid. Tot volgend jaar. Het Collectieve Geheugen wenst u nu al lekkere oliebollen toe. Tot de volgende keer.
02-01-2011

  We hebben inmiddels alweer een stevige winter achter de rug. De maand december had volop sneeuw. Op vrijdag 17 december zou ik naar de opening van de tentoonstelling Schilders van het Westland in museum Het Prinsenhof in Delft gaan. Het bijzondere van deze prominente tentoonstelling is voor ons dat er maar liefst twee oud-Gieters aan deelnemen. Hans Versfelt en Gineke Zikken hangen daar met hun werk tussen Weissenbruch, Jongkind en Van Gogh. Toch niet de eerste de besten. Jammergenoeg konden we die dag vanwege de sneeuw niet verder komen dan onze voordeur. Dus hebben we deze unieke gebeurtenis aan onze neus voorbij moeten laten gaan. We kunnen trouwens daar tot 13 maart nog een kijkje nemen. Ook hangen beide oud dorpsgenoten nog t/m 16 januari bij Galerie Van Heijningen aan het Noordeinde in Den Haag.

Ook in Gieten was het een mooie wintertijd. Het is al lang geleden dat we zolang op de ijsbaan hebben kunnen schaatsen. Heeft u ook nog oude schaatsfoto's??
Een schok ging door Amsterdam toen we van verschillende kanten moesten vernemen dat we met kerst onze kerstmaaltijd niet bij de Chinees in de ambachtstraat konden halen, want het gehele restaurant is afgebrand. Zo is er eigenlijk het gehele jaar wel wat aan de hand geweest in ons dorp. We gaan alweer een nieuw jaar in. Wij van Het Collectieve Geheugen wensen u bij deze een heel goed en gezond 2011 toe. Wij hopen dat we in we voor dit jaar nog een subsidie/sponsor binnen kunnen slepen, zodat ook dit jaar deze site gewoon kan blijven bestaan. In ieder geval beginnen we wat dat betreft gewoon met een nieuwe januari-aflevering. Alsof er niets aan de hand is.

De eerste aflevering van 2011 heeft een hoog Venema gehalte. We maken gebruik van de inzendingen van Pieter Venema, Lambert Venema en Jan Venema. En als ik u dan zeg dat zij samen toch in de minderheid zijn, dan heeft u wel door dat u heel wat joarskoukn op kunt eten eer u met deze aflevering klaar bent. We beginnen met de schoorsteenbouwer van de melkfabriek en Udema. De vorige keer hebben we het eigenlijk alleen gehad over de schoorsteen van de melkfabriek. Nu ook iets over de piep van Udema. (Straten > Stationsstraat> Stationsstraat 4 > 4a Udema 1). We zijn nog niet klaar met de mannen die een praatje maken op de hoek van Eexterweg en Julianalaan. Martje Hogenesch en Tonnie Knoop doen een duit in het discussiezakje (Straten > Eexterweg > Eexterweg 1). Tonnie Knoop begon ook ineens over een bealstingkantoor aan de Schoolstraat. Wist u dat? Wij willen er ook graag meer over weten. (Straten > Schoolstraat > Schoolstraat - 2)

In juni 2010 sneden we een nieuw probleem op de pagina "Moeilijke kwesties" aan. Het ging over een foto van een schaapskudde op de Brink in Gieten aan het begin van de vorige eeuw. We vroegen ons af of het eigenlijk wel in Gieten was. Pieter Venema haalt ons uit de verwarring. Hij lost de kwestie op een overtuigende wijze op. (Rubrieken > Moeilijke kwesties > Kwestie 8: Lopen deze schapen wel op de Brink van Gieten?).

Ongeveer ?n keer per jaar krijgen we foto's van het hokje in het zandgat in het Zwanemeerbos. We zetten dit jaar deze traditie ook weer voort. (Straten > Zwanemeerbos > Het Zwanemeerbos-1)

Er zijn ook weer drie nieuwe berichten in de rubriek "Geknipt voor U". Veel berichten met een crimineel karakter. In 1932 ontdekte W. Aaling dat zakken rogge uit zijn schuur werden gehaald - hij ging er in nachtgewaad op af. In 1968 werd de brandkast in het oude gemeentehuis gekraakt. En in 1942 krijgen we de jaarcijfers van "Het Groene Kruis Eext-Gieten", daar is overigens niets crimineels bij! (Homepage > Bronnenhoek > Geknipt voor U)

Op de pagina van Tent heeft Harrie Kloose ooit een expos?gehouden over de verschillende toenamen van  personen die in Gieten luisterden naar de naam Harm Meertens. Hendrik Veenhof borduurt hier nog even op voort met de toenamen van verschillende mensen in Gieten. De mooiste vind ik: "Hans zien Piet zien Klaos". (Straten > Brink > Brink 2: Zaal Tent)

Pieter Venema levert ons een nieuwe foto uit Bonnen van rond 1970. We zien een foto van Garage Feyen en de schuur van het KI-Station (Straten > Bonnen > Bonnen - 4 Bonnerklossen). En Jan Venema uit Bonnen levert een foto aan van sneeuwpret op het schoolplein van de Gieterschool in de beginjaren zestig (Straten > Schoolstraat > Schoolstraat -3)

En tenslotte pakt Harrie Kloose flink uit in de rubriek "Groepsfoto's". Maart liefst elf (!) nieuwe en/of gewijzigde foto's zijn ons deel. Voor u genoeg puzzelwerk om de namen bij de gezichten te zoeken en/of te beoordelen.