01-02-2009

Hoewel we op 24 december al onze januari aflevering presenteerden, is het net alsof dit de eerste verneiuwing in het nieuwe jaar is. Feitelijk is dat dus ook zo. Maar nieuwjaarswensen enzo daar is het nu toch wel een beetje laat voor. "Een gelukkig rest van het jaar", is misschien een betere slogan. We beginnen de mededelingen echter met de vermelding van alweer een sterfgeval. Hij was geen prominente dorpsfiguur als Bongo, maar hij had goede herinneringen aan zijn evacuatie-tijd in Gieten. Paul Anderssen schreef erover in zijn persoonlijke notitie van november 2006 (Rubrieken > Persoonlijke notities > 19 Overwinteren in Gieten). Hij is op 9 januari j.l. op 77 jarige leeftijd in zijn woonplaats Zwanenburg overleden.

Het jaar is nog maar kort, maar we hebben inmiddels wel al een stevige winter achter de rug. We hebben volop kunnen schaatsen. Bij Marianne Pepping riep de geur van kwast en knakworst nostalgische gevoelens op. Ze kwam met een ijzersterk idee. Ga naar de rubriek "Oproepen - Agenda" en bekijk daar de oproep "Foto's over ijspret Gieter ijsbaan". In die oproepen-agenda is er nog meer te lezen. Een oproep om foto's van oud dorpsgenoot Ina Weijer. Maar u moet ook even gaan kijken bij een oude oproep uit 2005. Daar gaat het erover of de foto's van de koningin ja of nee in het Gieter staatsbos zijn gemaakt. Daar waren we al lang uit. Maar we hebben 'de bewijzen' nog wat kunnen aanscherpen. Ook moet even naar het Fotoalbum gaan en kijken bij foto 24. Dat gaat over het thuis slachten van varkens. Er is een opemerking gemaakt over het gewicht van het varken op de foto (Fotoalbum > Dorpsalbum > Foto 024- Huisslachting).

Hoewel het ook vandaag nog vriest, gaan we tóch even een kijkje nemen in het zwembad. Want er zijn foto's uit respectievelijk 1936 en 1942 toegevoegd (Straten > Zwanemeerbos > Het Zwanemeerbos 3 - Zwembad-a). En als we dan van het zwembad terugfietsen naar het dorp en bij Jan van der Molen linksafslaan dan komen we weer in de Spekstoep. Mooie filmbeelden uit 1958 en 1966. (Straten > Spekstoep > Spekstoep-2 > Tip Spekstoep - Oude Wildervanksterweg). Ook zijn twee Udema-pagina lichtelijk vernieuwd. Er is een opmerking gemaakt over de luxe auto van de familie Udema (Straten > Stationsstraat > Stationsstraat 4 - Udema 3). En op een andere Udemapagina zien we de afdruk van een smakelijke Udema-aanbieding voor de slagers in de buurt (Straten > Stationsstraat > Stationsstraat 4 > Udema 1). Al jarenlang worden er op de concurrentenpagina van het Wolmanmuseum foto's van oude Domo-auto's afgebeeld. Ook kwamen de vrachtauto's van de plaatselijke melkfabriek ter sprake. Maar we hadden geen foto's. Nu wel!! (Straten > Spekstoep > Spekstoep 4: het Woltmanmuseum > 4a de concurentenvleugel). Wijlen tandarts Tamminga documenteerde in de jaren zestig de nieuwbouw op de Noordes, waar hij aan de Wilkerweg ook zijn nieuwe praktijk ging bouwen. We hadden een vraag over een onduidelijke lokatie. Met een fotgrafische reconstructie komen we er helemaal uit. (Straten > Noordes > Noordes 5: Nieuwbouw op de Noorder Es). Het lijkt of er geen einde aan komt deze keer. Vorig jaar maakten we een pagina over een in Gieten gespeelde match in het kader van het WK-dammen in Gieten. We dachten er wel snel klaar mee te zijn. Maar er komt telkens machtig mooi bronnenmateriaal naar boven. We dachten dat we eerst alleen maar over een WK-strijd in 1960 spraken. Maar ook in 1958 werd er om de WK-bokaal in Gieten gedamd. We kregen een schitterende reportage uit de Sportspiegel toegezonden! (Specials - WK dammen 1960: Hotel Braams Gieten). En de groepsfoto's dan?, zult u denken. Onze groepsfoto-man wordt achtervolgd door computermalheur en is thans 'geheel afgesloten van de wereld'. Maar past u op, zo snel als hij weer online is zullen er een aantal nieuwe groepsfoto's gepresenteerd worden. Stay tuned!!

22-02-2009 Nog niet eens maart en nu alweer de beloofde groepsfotovernieuwing van de site. Ja, zo hebben we dat in september van 2008 al aangekondigd. De vaste gewoonte van een vernieuwing op de eerste zondag van de maand is geen zekerheid meer. Ik had echter niet verwacht dat dit zou betekenen dat we dan maar liefst meerdere updates in één maand zouden krijgen. U treft het toch maar!

Op 1 december van 2008 bestond de Het Collectieve Geheugen van Gieten tien jaar. De mensen die bij de vernieuwingen van deze site veelvuldig zijn betrokken vonden het wel eens tijd worden om elkaar ook eens in het echt te zien. Want dat is de keerzijde van internetcontacten: je werkt veel samen, maar je hebt elkaar nog nooit gezien. Zo gold dat voor een aantal van ons ook. Sommigen kenden elkaar alleen maar van naam, anderen alleen maar van email-contact of ze hadden elkaar zo'n 35 jaar geleden voor het laatst gezien. Dus dat was een gedenkwaardige 'receptie' bij "Tent". Maar dat heet "Jim's" tegenwoordig.

Het was een bijeenkomst waar we hebben gesproken over de toekomstmogelijkheden en gewenste ontwikkelingen van onze site. Eén van de dingen waar we ons allen over verwonderden was dat alle medewerkers wel op zijn eigen manier een band hebben met Gieten, maar dat er niemand is die in Gieten is geboren en/of opgegroeid en die ook nog in Gieten woont. Of het is 'import' vanuit Groningen (Harry- verzorgt de technische ondersteuning voor de site), of ze gingen er vroeger naar school (Jan uit Groningen, oorsponkelijk een Gasselter beer, maar ging in Gieten naar school en naar de House: verzorgt de filmpjes op de site), of een aantal generaties voorouders komen uit Gieten (Roelof woont in Emmen, en is hofleverancier van foto's en andere documentatie), en dan waren er nog de twee Gieters van geboorte, Harrie en Henk, die beiden tegenwoordig van nabij de ellende van de aanleg van de Noord-Zuid-lijn in Amsterdam aan de lijve mogen ondervinden. Eigenlijk vinden we dat de site meer geworteld zou moet zijn in de huidige gemeenschap van Gieten. Maar kent u ze? De mensen geboren, getogen en nog steeds in Gieten woonachtige mensen, die een actieve rol willen spelen in de instandhouding van deze website?

Natuurlijk hebben we een foto laten maken. Helaas was Roelof toen al vertrokken. Die moet u er maar even bijdenken. Aan u de opdracht: wie is wie op de foto??? Kijk hier!

Maar nu de update van vandaag: de vorige keer hadden we u al deze update beloofd van de sectie groepsfoto's. Die is er nu. Foto's uit de jaren veertig en vijftig. Helaas hebben we moeten we vernemen dat één van de inzenders in de tussentijd is overleden. Dat is triest, maar anderzijds voor ons allen ook een aansporing om toch vooral bij uw (schoon)ouders in de vergeten koektrommeltjes te kijken of ze niet nog mooie Gieter jeugdfoto's hebben, waar ze zelf nog iets wetenswaardigs over kunnen vertellen. Het kan nu nog!!

08-03-2009

Op Internationale Vrouwendag presenteren de Heren van het Collectieve Geheugen van Gieten een nieuwe aflevering. Het is nu immers toch lekker rustig in huis...

Het is crisis Het journaal kan er maar geen genoeg van krijgen. Maar wat zagen we deze week ineens op de tv? De RABO-bank heeft dikke winst gemaakt. Ons aller Boerenleenbank, waar de directeuren de overvallers te lijf gaan. Want dat was immers het geval in ons dorp in 1965. In deze maartaflevering neemt deze bank een grote plaats in. En al die pagina's hebben een hoog Willem Huting gehalte. We hebben een filmpje van de bank in 1958 en 1966, met in de hoofdrol Willem Huting als geldteller en gerfiekbedwinger. (Straten > Schoolstraat > Schoolstraat 4a Boerenleenbank). Dan hebben we een verslag van de overval uit de Leeuwarder Courant van 26 januari 1965 met in de hoofdrol Willem Huting. Dit verslag kunt u bereiken via een andere pagina, waarin de plezierige nasleep van de overval aan de orde komt, met daarin een hoofdrol voor Willem Huting. (Straten > Schoolstraat > Schoolstraat 4b De Bankoverval 1965).

Maar er is meer. We hebben een mooi familiekiekje op de Gasselterweg, het geeft een beeld van die straat in 1931. (Straten > Over het spoor > Gasselterweg 1). Ook laten we u een mooie fotovangst zien met drie legendarische TT-rennens op de parkeerplaats bij Hendrik Hatzmann van Hotel Centrum ( Rubrieken> Persoonlijke Notities > 8: TT in Gieten). Op een oude pagina van de Gieterschool hebben we een foto uit 1964 met zelfverhuizende schoolkinderen. (Fotoalbum > Dorpsfoto's > Index > Foto 30 Gieterschool). En tenslotte gaan we even terug naar een minder florissante periode van korfbalclub Animo (Specials > Korfbalclub Animo)

De vorige keer hebben wij u opgeroepen Gieter ijsbaanfoto's in te sturen. Er is wat binnengekomen, maar dat krijgt u de volgende keer te zien. Eerst willen wij ook nog graag die van u ontvangen.

En voor wie het nog niet in de gaten heeft gehad: er is op 22 februari een tussentijdse vernieuwing geweest van de groepsfoto's. Dus als u die nog niet heeft gezien dan moet u daar alsnog naar toe om nieuwe foto's te bekijken uit 1946, 1955, 1958 en 1959. (Fotoalbum > Groepsfoto's) Voor elck wat wils zoude ick bijna willen zeggen. Veel plezier ermee. Wij vernemen graag uw reacties! We danken Roelof Boelens, Klamer Bos, Jan Postmus en Henk Wilms voor hun inzendingen voor deze aflevering.

22-03-2009 Het gaat al een nieuw ritme worden: halverwege de maand ongeveer een update met wijzigingen en nieuwe groepsfoto's. Nieuw zijn deze keer foto's van de Gieterschool uit 1953 en 1955. De verhuizing van die school in 1964. En een B-junioren kampioenselftal van de VV. Gieten uit het seizoen 1961-1962. Er ontbreken namen - uw hulp wordt op prijs gesteld.
05-04-2009

Lente. Zomertijd. Zon! Martin Bril voorspelde dat het afgelopen vrijdag wel eens rokjesdag zou kunnen zijn. Ik zat die dag binnen, ik heb er niet zoveel van meegekregen. Maar dat het mooi weer was, dat kon ik zelfs vanchter het raam wel zien. Hoe kort is het geleden is het nog maar dat we op de open wateren konden schaatsen. Tijd vliegt. Breve et irrevocabile tempus, zeg ik wel eens. Daarom geen gedraal. We gaan onze voorjaarsupdate beschrijven.

Allereerst gaan we weer terug naar de bankoverval van 1965. We hebben ook hierbij weer de tekst van het uitgesproken radionieuwsdienstbericht gevonden. (Straten > Schoolstraat > Schoolstraat 4b De Bankoverval 1965). Dan volgen aanvullingen in het Woltmanmuseum. De concurrentenvleugel is uitgebreid met een paar juweeltjes van Kroon. (Straten > Spekstoep > Spekstoep 4a - Het Woltmanmuseum-concurrentenvleugel). Maar ook is er via de nieuwe vleugel een uitgebreide fotoreportage te zien van een Woltman-combinatie die in 2004 pardoes het Prinses Margrietkanaal ingleed. U kunt deze pagina bereiken via een link via de hoofdingang van het museum. (Straten > Spekstoep > Spekstoep 4a- Het Woltmanmuseum). Een hele kleine, doch subtiele poëtische aanvulling kunt aantreffen op de Gieter TT-pagina, die officieel nog altijd bekend is onder de naam van "persoonlijke notitie van Tonnie Knoop". (Rubrieken> Persoonlijke Notities > 8: TT in Gieten). Volgende week vieren we alweer 13 april . De bevrijding van Gieten. Hendrik Veenhof heeft zichzelf als kleine jongen ontdekt op één van de bevrijdingsfoto's op de Brink. Hij schreef er een kleine herinnering bij. In het Drents. Hoe komt u daar? U gaat eerst naar Rubrieken. Kiest Specials. U kiest dan "1945 Bevrijding Gieten" Op die pagina treft u onder de datum van 13 april 1945 een link aan naar "bevrijdingsfoto's". Die klikt u dus aan.

Verder even een traditie introduceren. Want het is hier inmiddels gebruikelijk dat we één keer per jaar de teloorgang van Bonnen 48 even 'op de gevoelige plaat' vastleggen . Dat heeft Klamer Bos ook dit jaar weer voor ons gedaan. ( Straten > Bonnen > Bonnen - 4 Bonnerklossen).

Ik zou denken dat u hiermee wel tevreden zou mogen zijn. Maar dan heeft u buiten Harrie Kloose gerekend. Hij komt met maar liefst zes (!) nieuwe groepsfoto's op de proppen. Hij neemt ons mee naar respectievelijk 1956, 1958, 1966 en maar liefst drie keer naar 1978. Dat is toch ook alweer 31 jaar geleden. En dan zijn daarnaast ook nog eens zes pagina's met groepsfoto's aangepast vanwege uw aanvullingen en correcties. Het gaat goed met de afdeling groepsfoto's (Fotoalbum > Groepsfoto's).

De volgende keer is het de laatste reguliere update voor de zomer. Ik kan u nu al verklappen dat we dan aandacht gaan besteden aan de Oostermoertentoonstelling. Want Gieten staat de komende zomer in het teken van dit feest. Heeft u nog oude foto's of ander spul hierover, dan willen wij die graag binnenkort van u ontvangen. Hoe ouder, hoe beter...

26-04-2009

Het is nog niet eens mei en dan alweer een nieuwe update op onze site? De site is een vroege vogel: legt een ei in april in plaats van mei. Maar beschouwt u dit als de mei-aflevering van het Het Collectieve Geheugen. En het is inmiddels een traditie dat dit de laatste reguliere update van voor de zomer is. Henk is al voor Koninginnedag naar het buitenland uitgevlogen. Maar het is wel een mooie aflevering geworden.

Naast alweer een uitbreiding van de concurrentenvleugel van het Woltmanmuseum (Straten > Spekstoep > Spekstoep 4a - Het Woltmanmuseum-concurrentenvleugel), hebben we ook een nieuwe bijdrage aan onze speciale "ijspret-pagina" op Gieter ijsbaan. Ga naar de rubriek "Oproepen - Agenda" en bekijk daar de oproep "Foto's over ijspret Gieter ijsbaan". Ook is er een nieuwe foto van de melkfabriek in Bonnen. Voor het eerst met de pijp erbij! (Straten > Bonnen > Bonnen 2: De melkfabriek).

We hadden het u de vorige keer al aangekondigd. Met het oog op de komende Oostermoertentoonstelling in Gieten, hebben we een special gemaakt over de Oostermoertentoonstelling door de jaren heen. We bestrijken met krantenadvertenties, berichten en foto's de periode 1910 t/m 2004. Er zitten mooie dingen bij! Speciale dank zijn we in deze vooral verschuldigd aan Klamer Bos en Roelof Boelens. (Specials >Oostermoertentoonstelling). En natuurlijk is ook de sectie Groepsfoto's weer vernieuwd. Vier nieuwe foto's uit 1961, 1963 (2x) en 1987. En een heel stel wijzigingen die allemaal door u zijn aangeleverd. In deze rubriek staan in totaal al 74 groepsfoto's. Maar de namen ervan zijn nog lang niet compleet. (Fotoalbum > Groepsfoto's). Waarschijnlijk komen we in de zomerperiode nog wel met nieuwe en gewijzigde groepsfoto's. We wensen u veel plezier en wensen ook u een goede zomer en een vooral zonnig "Oostermoer" toe. Tot later!

 

 24-05-2009 Het zonnige weer is ook in ons land begonnen. Ondanks 'vakantietijd' gaat de rubriek "Groepsfoto's" gewoon door. We krijgen drie nieuwe foto's van de eerste selectie van onze plaatselijke voetbalclub te zien uit respectievelijk 1949, 1959 en 1961. Een ULO-klas uit 1962. En Ronnie Speelman geeft een mooie doorsnee uit zijn Gieter schoolcarrière. Foto's van de kleuterschool en de lagere school uit 1971, 1972, 1974 en 1977. En ook zijn er tal van wijzigingen aangebracht in al bestaande foto's. Gaat u gewoon door met het insturen van correcties en suggesties! Een aantal van u had het al opgemerkt. Het gastenboek is was een tijdje spoorloos verdwenen. Maar die in nu gelukkig terug. Het gastenboek wordt blijkbaar veel gelezen. U kunt uw bijdrage aan het gastenboek weer toevoegen!
09-06-2009  Er zijn weer tal van opmerkingen, vragen en correcties gekomen ten aanzien van de ingezonden groepsfoto's. Zij zijn allemaal in deze zomereditie gecorrigeerd en beantwoord. Ook is er een nieuw groepsfoto uit 1985 van een mavo examenklas. Toc ook alweer bijn 25 jaar geleden...
20-07-2009 In Gieten is het Oostermoer dorpsfeest inmiddels weer voorbij. Ik heb begrepen dat het over het algemeen toch goed weer geweest is. In ieder geval geen verregende optocht of zo. Ondanks dat het volop zomer is en de scholen allemaal vakantie hebben, komt Het Collectieve Geheugen van Gieten toch met een aantal gewijzigde klassenfoto's en ook twee nieuwen. We zien dezelfde jaargroep in 1962 (als eerste klas op de Gieterschool), maar ook in 1967 (als zesde klas). Er ontbreken tal van namen. U kunt aan de slag!!
 06-09-2009 De vakantie is voor de meesten van ons nu wel voorbij. De scholen zijn begonnen, de eerste herfstachtige dagen hebben we inmiddels achter de rug. En het is welhaast een traditie dat wij in het eerste weekend van september met een vernieuwing komen van de gewone pagina's van Het Collectieve Geheugen. Tussentijds zijn er maar liefst drie updates geweest van de groepsfoto-pagina's.

In de eerste vernieuwing van het nieuwe seizoen hebben we wat reacties van diverse lezers verwerkt. Nog niet allemaal, de volgende keer komen ook de anderen aan de beurt. Er zijn veel vernieuwingen uit de Stationsstraat. Allereerst hebben we een aanvulling gekregen op een persoonlijke notitie van Harrie Kloose over Jan Roos. We vroegen ons toen af of er niet een Gieterse foto van Jan Roos bestond. En die is er! We kregen hem van Eep Glastra. ( Rubrieken> Persoonlijke Notities > 22: Jan Roos op tournee in Gieten). Dan is er een nieuwe foto van het Stationskoffiehuis. (Straten > Stationsstraat > Statonsstraat 5: Stationskoffiehuis). In dezelfde buurt een aanvulling op de informatie over de bewoners van een huis bij de spoorwegovergang en een oude foto van de spoorbrug even verderop. (Straten > Stationsstraat > Stationsstraat 3 b : Station Gieten (2) In 1980 was er een gorte brand in de Stationsstraat. Op You Tube heeft Ron Leever daarover twee filmpjes geplaatst, die nu ook hier te zien zijn (Straten > Stationsstraat > Stationsstraat-2 Brand !(14 mei 1980). Het is alweer een hele tijd geleden dat we vroegen naar betere foto's van het zwanenverblijf in het Zwanemeer. Ook die foto is er! (Straten>Zwanemeerbos > Zwanemeerbos-1)Tenslotte zijn er op de pagina van de melkfabriek in Bonnen drie aanvullingen te zien. (Straten > Bonnen > Bonnen-2: De Melkfabriek)

Dit moet dan de nazomerse opening zijn van Het Collectieve Geheugen van Gieten. We hopen dat u ook de draad weer oppikt en uw bijdragen aan het Collectieve geheugen opstuurt. We kijken er naar uit!

 04-10-2009  Wat is er veel te doen de komende tijd. Dinsdag is traditioneel de dag (1e dinsdag van oktober) dat het Gietermarkt is. Waarschijnlijk is als overblijfsel van die traditie nu nog altijd de kermis in het dorp. Maar er is meer te doen. Op dinsdag zal de De Canon van Drenthe het licht zien. Dit is een eenmalig magazine waarin de hoogtepunten van de Drentse historie op een pakkende en beeldende wijze worden gepresenteerd. Tenminste dat wordt ons beloofd. En alsof het niets is komt er deze week ook een nieuwe website in de lucht die de liefhebbers van de (persoonlijke) historie een genoegen zal doen. Mijn leven, mijn Drenthe zo heet het. Mijn leven, mijn Drenthe is een initiatief van het Drents Archief, Van Gorcum en RTV Drenthe.

Bij al dit geweld kunnen wij natuurlijk niet achterblijven. De website Het Collectieve Geheugen blijft in beweging. Soms wreekt zich dat onze site al meer dan tien jaar bestaat. De eerste pagina's werden gemaakt in een tijd dat men voor hun internetverbinding moest inbellen en had je met een 56 Kb downloadsnelheid een 'snelle' verbinding. Om de telefoonrekening van de bezoekers van het Collectieve Geheugen niet al te hoog op te laten lopen hielden we daar bij het maken van de webpagina's rekening mee. De pagina's waren kort en de foto's van een klein formaat. Tegenwoordig heeft het merendeel van de bezoekers een snelle kabel- of adsl-verbinding. Voor de telefoonrekening maakt het dan niet meer uit hoe lang iemand op Internet wil rondbanjeren.

Nadeel van die kleine foto's op onze pagina's was dat ze ook minder duidelijk waren. Daarom gaan we vanaf nu, waar mogelijk, langzaamaan de kleine foto's op de pagina's vervangen door grotere afbeeldingen. We zijn daar op de Asserstraat en de Hondsrugpagina van vandaag al mee begonnen! Mooie service toch?

In het verlengde van het verhaal over de technologische ontwikkeling gaan wij u vandaag een nieuwe hoofdrubriek aanbieden. Zijn we de laatste jaren al langzaam begonnen met het plaatsen van filmpjes, nu gaan we het helemaal 'zwaar' aanpakken. We hebben een Bronnenhoek in het leven geroepen. Niet te verwarren met de Bonnerhoek, die ook heel mooi is, maar waar minder oud spul te vinden dan in onze hoek (Ja, ik weet het: de Bonnerhoek heeft ook bejaardenappartementen...). We gaan in de Bronnenhoek documenten die veel informatie bevatten over Gieten of die op een andere manier de moeite waard zijn integraal aanbieden. Dat betekent dat we de documenten gaan digitaliseren en ze als PDF beschikbaar stellen. Om het niet al te gek te maken, doen we dat in kleinere hapjes. Zo is onze website niet alleen een 'recreatief bezoek' waard, maar kan de historisch onderzoeker ook voor brongegevens op onze site terecht.

En wat nog meer deze keer? Allereerst natuurlijk de gebruikelijke vernieuwingen en aanvullingen binnen de rubriek Groepsfoto's. (Homepage > Fotoalbum > Groepsfoto's )Dan is een Asserstraat-pagina vernieuwd. (Straten > Asserstraat > Asserstraat 2), maar ook de pagina van de Hondsrug (Straten > Hondsrug > De Hondsrug - 1). Naast de vergroting van bestaande foto's zijn er ook nieuwe foto's te bekijken. Een nieuwe foto is ook te zien op de pagina van Hotel Centrum (Straten > Brink > Brink - 6: Hotel Centrum). De vorige keer toonden wij u een foto van de spoorbrug tussen Gasselte en Gieten uit de jaren vijftig, deze keer kunt u een foto zien van diezelfde spoorbrug. Maar nu in het jaar dat ie gebouwd werd! (Straten > Stationsstraat > Stationsstraat 3 b : Station Gieten (2). Op de pagina van de kerk hebben we terloops de verschillende restauraties aan de orde gesteld. Deze keer zijn er nieuwe foto's te zien van de restauraties uit 1974/1975 en die van 2000. (Straten > Brink > Brink - 7a: De kerk). Alweer twee jaar geleden kwamen we met een vraag over de speldjes van Udema. Deze zaak heeft een verrassende wending genomen. Kijkt u maar. (Straten > Stationsstraat > Stationsstraat - 4: > 4c Udema (3). Ook is er een serieuze oproep. Het betreft een zoektocht naar familie van Frans Kuipers. Er zijn spullen van hem achtergebleven in een Duits concentratiekamp. Hij had blijkbaar een connectie met Gieten. Wie helpt?  Ga naar de rubriek "Oproepen - Agenda" en bekijk daar de oproep "Op zoek naar de erven van Frans Kuipers".

Maar voor de echte geïnteresseerde in de geschiedenis van Gieten is er natuurlijk het begin van de publicatie van het rapport "Gezicht op Gieten, een economisch en sociaal  bevolkingszelfonderzoek". Juist in het jaar dat de huidige gemeente bezig is met een nieuwe toekomstvisie gaan wij 'back to the future'. De toekomstvisie van onze gemeente zoals die werd opgeschreven in het jaar 1962. Deze keer de inleidende teksten, de hoofdstukken I Een schets van het economische en sociale patroon van de gemeente Gieten, II De landbouw en III De ambachten en bedrijven, alsmede alle bijlagen waar af en toe naar verwezen wordt.  (Homepage > Bronnenhoek > "Gezicht op Gieten - 1962")

U hebt tijdens Gietermarkt in ieder geval genoeg te lezen!

  01-11-2009 De novembermaand is vandaag begonnen, het is zondag en daarom vandaag meteen een update van Het Collectieve Geheugen van Gieten. Vandaag een paar mooie vernieuwingen. De vorige keer hebben we onze bronnenhoek geopend. We hebben toen het eerste deel van het rapport "Gezicht op Gieten"uit 1962 geplaatst. Deze keer een aanvullingen met verhandelingen over de volgende onderwerpen: De middenstand, de verkeerssituatie en de busverbindingen, de recreatie en het vreemdelingenverkeer, de huisvesting, de woninginrichting, de openbare nutsvoorzieningen en hygiëne, de gezondheidszorgen hygiëne in het gezin, de medische voorzieningen, de sociale verhoudingen. We kunnen daar mooie dingen lezen over hoe men toen over het leven in onze gemeente dacht. Neemt u er de tijd voor! (Home > Bronnenhoek > Gezicht op Gieten).

Natuurlijk ook hebben we ook snelle kost voor u. Er is een hele nieuwe Bonnenpagina gemaakt over het huis waar manufacturenhandelaar Mennie Meyer heeft gewoond, en dat in 1995 als kraakbolwerk van Gieten eindigde. (Straten > Bonnen > Bonnen 6 "Het Jodenhuis"). Verder hebben we bewegend beeld uit 1994 van Harm Dijkhuizen in de stelmakerij aan de Eexterweg. tevens is er nieuws over de heropbouw in het molenmuseum in Zuidlaren ( Straten > Eexterweg > Eexterweg 2), een Hotel Braams pagina is uitgebreid met een mooie foto van de Brink en we roepen u op een foto te maken van een pikstrik? Een wat? Begrijpt u ons goed - leest u het zelf maar. (Straten > Brink > Brink - 4b:Hotel Braams 'Extra'). Ook kregen we weer twee mooie foto voor de concurrentenvleugel van het Woltmanmuseum (Straten > Spekstoep > Spekstoep 4: het Woltmanmuseum > 4a de concurentenvleugel). Tenslotte een nieuwe groepsfoto uit 1932 en een aantal aanvulling op andere groepsfoto's. (Homepage > Fotoalbum > Groepsfoto's )

Binnenkort gaat de ijsbaan weer onder water. De schapen zijn al van de wei af. Misschien voor u een goede gelegenheid om aanvullingen te leveren voor onze Oproep: ijspret op Gieter ijsbaan. Waar was dat ook alweer? Rubrieken > Oproepen/Agenda > 19) Foto's van de ijspret in Gieten). Dank. Tot de volgende keer!
  06-12-2009 Dank u Sinterklaasje... We hopen dat Sinterklaas bij u ook weer flink heeft uitgepakt. En na al die zakken vol cadeaus nu ook nog eens een update van "Het Collectieve Geheugen van Gieten". Allereerst zijn er deze keer maar liefst vijftien nieuwe of gewijzigde groepsfoto-pagina's. Er komen daar veel reacties op. We danken u daarvoor. (Fotoalbum > Groepsfoto's) Verder gaan we door met waarmee we in oktober begonnen zijn: de renovatie van pagina's. Door de ruime beschikbaarheid van breedbandverbindingen kunnen we nu ook grotere afbeelinggen op de pagina's zetten. U betaalt er geen telefoontik meer of minder om. In dit verband neem ik u eerst mee naar de Schoolstraat. Naast nieuwe foto's ook een paar grote uitsnedes, waardoor we bijkans in de schappen van de kruidenierswinkel van Essing kunnen kijken. (Straten > Schoolstraat > Schoolstraat 5 - winkelstraat). Dan gaan we weer naar het einde van de Stationsstraat. We besteden aandacht aan het Stationskoffiehuis. Ook hier geldt dat er een paar mooie uitsnedes te zien zijn. Maar helemaal verrassend zijn de foto's die Klamer Bos ons heeft geleverd. U weet dat het de bedoeling is dat het Stationskoffiehuis in oude luister wordt hersteld. Nu is men met de interne sloop begonnen en daarbij stuitte men op originele wandschilderingen! Klamer heeft dat voor ons vastgelegd. Schitterend!! (Straten > Stationsstraat > Stationsstraat-5 Het Stationskoffiehuis) Voor de derde en laatste keer komen we met een aanvulling op het rapport "Gezicht op Gieten" uit 1962. Ook deze keer weer een fantastische inkijk in het sociaal-culturele leven van Gieten. Al meer dan tien jaar staat er op de homepage van deze site een verwijzing naar "het gehang van de jeugd tegenover de kerk". Bijna exact zo staat het in dat rapport zo beschreven. Maar naar nu blijkt zijn die jongeren wel eens een beetje vervelend naar voorbijgangers. Maar, zo zegt het rapport, het is allemaal niet kwaadaardig. Ook over het cafébezoek en de danslessen van de jongeren heeft het rapport wel iets te melden. Lezen dus! (Bronnenhoek > Gezicht op Gieten). Tenslotte een oproep. En ik weet zeker dat een aantal mensen hier blij verrast door zullen zijn. Een paar mensen heeft het plan opgevat om na 26 jaar weer eens een reünie te organiseren voor oud House-gangers. Dat moet ergens na de zomer van 2010 plaats gaan vinden. Er is nu al een aparte website geopend waar de oud Housegangers kunnen genieten van de oude tijd. We treffen er nu al muziek aan van de Earring, WHO en Cream! En een aantal schokkende (nee hoor, niet echt!) vakantiefoto's. Op die website wordt u volledig op de hoogte gehouden van de allerlaatste plannen. En later kunt u er natuurlijk ook terecht voor uw aanmelding. Want als u oud House-bezoeker was, dan komt u natuurlijk gewoon! (Rubrieken > Oproepen-Agenda > House Reünie 2010). Hiermee moet u het doen voor deze maand. Tot de volgende keer!