03-01-2006 Het Collectieve Geheugen van Gieten heet u van harte welkom in het jaar 2006.
08-01-2006 Reeds met de kerstdagen was het centrum van Gieten al helemaal vernield. Daar was helemaal geen oudjaar voor nodig. Toen ik daar op Eerste Kerstdag kwam was op de Brink alles kapot geslagen wat er kapot te slaan was: de bushokjes, de dorpsplattegrond. Jammer! Het jaar is nu een week oud en wij gaan in plaats van vernielen, gewoon verder met het vernieuwen van de het Collectieve Geheugen van Gieten. Het vorige jaar zijn we begonnen met een mooie uitbreiding van het Woltman-museum. Wij willen 2006 in dezelfde stijl beginnen. Er zijn zowel nieuwe museumstukken te zien in de oude vleugel, als ook een nieuwe schenking aan de nieuwe vleugel van het museum waar de moderne objecten te aanschouwen zijn. (Verzamelpagina Spekstoep - Woltman-museum) Dan gaan we even de trieste kant van het leven in Gieten bezien. Op de verzamelpagina van de Oude Groningerweg is er een koppeling naar een nieuwe pagina over het kerkhof. Daarin wordt onder meer de begrafenis beschreven van drie Gieters die, nu bijna 75 jaar geleden, bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. Tenslotte gaan we weer naar de groepsfoto's. Het kinderkoor uit 1934, waar we vorige keer de namen van vroegen, heeft nog geen reacties opgeleverd. Kennelijk konden we de concurrentie met Dr. Denker met zijn vakantieplaatjes toch niet aan. Wel kwamen er veel reacties op de foto van de schoolreis van de Bonnerschoolklas naar Paterswolde in 1955. In het kader van de geleidelijke overheveling van de groepsfoto's die elders op de site staan naar het album met de groepsfoto's is er nu een foto van een klas van de Gieterschool uit 1961 herplaatst. En dan ook nog, alsof het niet op kan, eennieuwe groepsfoto uit 1971, waar ik tot mijn eigen verrassing ook mijzelf op aantrof. Lang geleden is dat! We hopen dat u weer plezier beleeft aan deze vernieuwing.
26-01-2006 Dit is een hele kleine tussentijdse update. Volgend weekend dan kunt u de normale vernieuwing aantreffen. Die zal mooi en bijzonder zijn, dat verklap ik u nu al. Maar vandaag even iets anders. We hebben het nieuws gehoord dat Jan Sloots overleden is. Iedereen is Gieten kent denk ik Jan Sloots wel. En zeker als die Gieter iets met voetbal had. Want Jan was een trouwe supporter met een speciale gebruiksaanwijzing. Wij halen in deze speciale update nog wat oude en nieuwe herinneringen op aan Jan. Gaat u via de verzamelpagina van de Asserstraat naar "Voetbalfeest 1975" en onderaan die pagina is er een koppeling naar een speciale Jan Sloots-pagina.Wij hopen dat u Jan hierin ook een beetje herkent. Tot de volgende week
04-02-2006 Daar zijn we alweer. Er is heel wat te bekijken deze keer. En omdat u iets wellicht meerdere keren wilt zien, kunt u misschien het best er een middagje voor uittrekken. Dat schaatsen...dat wordt toch niets meer. Allereerst gaan we direct weer naar het Woltman-museum aan de Spekstoep. Daar is de concurrentenvleugel voorzien van een nieuwe oude DOMO-combinatie foto van de firma Franssens. (Verzamelpagina Spekstoep - Woltman-museum- in het midden is er een link naar de concurrentenvleugel) Daarna moeten we opnieuw naar de groepsfoto's, want dezelfde exemplaren als de vorige keer zijn door diverse mensen aan een studie onderworpen. Moet u beslist even gaan lezen!  (Fotoalbum- groepsfoto's) De betreffende foto's zijn aangeduid met "gewijzigd". Dan gaan we naar de Brink. Bij de pagina over Hotel Centrum heeft Harrie Kloose zijn herinnering aan de diverse uitbaters voor ons op papier gezet. Daarnaast is er een hele nieuwe Brink-pagina  gekomen dat in zijn geheel gaat over de bussen van 'kwart over het hele uur'. (Brink Verzamelpagina - nummer 10) Dan hebben we binnen "Special" de advertenties van de Gieter middenstanders. U moet even naar de vierde advertentie-pagina gaan om te lezen wat een monsterprijs er in 1935 naar de Ambachtsteeg ging. Maar we zijn nog niet klaar. Want 'wij gaan iets nieuws beginnen'. Jawel! In 1958 en in 1966 zijn er in Gieten films opgenomen. Met veel dorpsbeelden en veel zwaaiende dorpsbewoners. U heeft die films misschien wel eens gezien, want van tijd tot tijd worden ze nog vertoond. Het is heel mooi, maar op een gegeven moment duurt het allemaal veel te lang. Inmiddels is de Stichting Zomeractiviteiten Gieten eigenaar van beide films. We hebben hun gevraagd of we deze films in fragmenten op de site zouden mogen zetten. Dat mocht! Maar toen was er het probleem om die film geschikt te krijgen voor Internet. Enige jaren geleden heeft Jan Karstens een filmpje uit 1971 over zijn eigen drum-wereldrecord-onderneming op de site geplaatst. We dachten dat het een goed idee was om Jan, die tegenwoordig in Groningen woont, te vragen of hij dit misschien zou kunnen. En toen hij zei dat ie dat kon hebben we hem gevraagd of ie ons dat zou willen leren. Maar Jan had een nog veel beter idee: hij wil dat wel voor ons gaan doen!!  Dus ta-ta-tataa: vandaag de eerste aflevering van  "Bewogen beeld uit Gieten". Ruim twee minuten gaan we kijken naar bewegende beelden van leraren en leerlingen van de ULO-school in 1958. Is dat mooi of niet??? U kunt het filmpje aantreffen in het foto-album: foto 22. We wensen u veel plezier met deze gedenkwaardig vernieuwing van Het Collectieve Geheugen.
05-03-2006 Op de grens van winter en lente gaan wij alvast een kijkje nemen in de zomer: we gaan naar 't zwembad. Wel terug in de tijd natuurlijk! Twee zwembad pagina's zijn gewijzigd. Allereerst een toevoeging met foto's van de officiële opening in 1935. (Zwanemeerbos-3 - zwembad a) Op de andere pagina beelden van Drentse kringkampioenschappen uit 1937. (Zwanemeerbos-3 - zwembad b). Tonnie Knoop heeft in de rubriek "persoonlijke notities" een verhaal geschreven over de vliegerwedstrijden op de Hondsrug/Bonnen. Het aardige ervan is dat hij ook precies beschrijft hoe een vlieger gemaakt moet worden. Wellicht een idee voor de "Historische Vereniging Gieten", die gelezen de laatste aflevering van "ons erfdeel" ook de jongeren wil bedienen: organiseer met de scholen op 31 augustus een ouderwetse vliegerwedstrijd. Tonnie schrijft ook dat het vliegerpapier gekocht moest worden bij Balkema in de Stationsstraat. Wie was eigenlijk Mans Balkema? We hebben een filmpje uit 1966 van hem en zijn drukpers opgenomen op deze site. (Stationsstraat-1: "Begin Stationsstraat"). De vorige keer hebben wij u gemeld dat G.Kok in de Ambachtstraat een mooie prijs had gewonnen. Er is een vraag blijven hangen... Kijk nog eens op de vierde advertentie-pagina in de special "Adverterende middenstanders". Als uitsmijter nog een filmpje. We gaan terug naar de Gieterschool van 1966: de filmmakers bezochten alle klassen met hun camera. Bent u nu tussen de 45 en 52 jaar en hebt u op de Gieterschool gezeten, dan is er een grote kans dat u zichzelf op de film terugziet. (Foto 30 in het fotoalbum) Spannend!!
02-04-2006 In de voorbije periode is er weer een markante bewoner uit Gieten overleden. Frouwien Klaassens-Perdok was bij velen bekend als schooljuf, raadslid, wethouder en schrijfster van boeken en stukken over "het Oude Gieten". Zij is 88 jaar geworden. Een andere gebeurtenis moet nog plaatsvinden. Aanstaande vrijdag is het 7 april. Dan viert de Historische Vereniging Gemeente Gieten zijn 20-jarig bestaan. Het Collectieve Geheugen van Gieten wil het bestuur en alle leden daarmee van harte feliciteren. In de laatste aflevering van 'Ons Erfdeel' is er bij dit jubileum al uitgebreid stilgestaan. Duidelijk is dat de vereniging drijft op de inzet en het enthousiasme van een aantal actieve leden. Zonder hen zou de vereniging al lang ineengestort zijn. We mogen blij zijn dat de vereniging er is. En laten we hopen dat ie nog tot in lengte van jaren een vruchtbaar bestaan zal leiden.
Toch is er een klein puntje dat mij al lang heeft bezig gehouden. Dat gaat over het tijdschrift. Andere Drentse historische verenigingen hebben ook tijdschriften. Die luisteren naar namen als "Toen" (Annen), "De Zwerfsteen" (Borger), "Roon" (Roden), "De 7 Brinken" (Zuidlaren). Over smaak valt niet te twisten, maar al deze namen kan ik wel plaatsen. Maar waarom het blad van de historische vereniging uit ons dorp "Ons Erfdeel" moest gaan heten en waarom de naam in gotische letters op de omslag moest komen is mij volstrekt onduidelijk. Ook Klaas Timmer komt in zijn historische terugblik niet met een verklaring. Waarom is dat eigenlijk???
Over de vernieuwing van deze site: in deze voorjaarsupdate van het Collectieve Geheugen zijn er weer twee filmpjes te bewonderen. De eerste neemt ons mee naar het schoolplein van de Bonnerschool in 1966. U gaat naar de verzamelpagina Bonnen en kiest daar nummer 5: de Bonnerschool. Echter ook het tweede filmpje is te bereiken via de Verzamelpagina Bonnen. De pagina "Bonnerklossen" is uitgebreid met een verhaaltje over de KI-stal en van de KI hebben we ook bewegend beeld uit 1958. Daarnaast hebben we ook weer eens een moeilijke kwestie op te lossen. Deze pagina is te bereiken via "Rubrieken" -> moeilijke kwesties. En omdat het binnenkort weer Pasen is ook weer iets over het paasvuur. In de oude Persoonlijke notitie van Tonnie Knoop is zijn verhaal uitgebreid met informatie en foto's over het paasvuur aan de Eexterweg in 1956. (Rubrieken -> Pers. notities -> 6) paasvuren bouwen en branden). We hopen dat u er veel plezier aan zult beleven
07-05-2006 Het is alweer mei. Ik hoorde vanuit Gieten dat er een aantal opmerkelijke nieuwsfeiten te melden zijn. Het heeft de koningin behaagd Jantienus Warners een lintje te geven en het heeft wijlen Jan Sloots behaagd de voetbalvereniging Gieten bij testament 3000 oude guldens te schenken!  Voor Jantienus en Jan nog eenmaal troelala! Wat is er allemaal van nieuws te zien op het Collectieve Geheugen? Allereerst maar liefst drie nieuwe groepsfoto's: uit 1955, 1953 en 1913!! Maar van die laatste hebben we weer geen namen. Daar moet u weer bij helpen. De foto's zijn te benaderen via Fotoalbum ->Groepsfoto's. Vervolgens is er een hele mooie foto te zien van de Groningerweg uit de jaren dertig. (Straten -> Oude Groningerweg -> Oude Groningerweg3). We hebben een tijd geleden alweer heel wat moeite gedaan om het vers van "Peter Olie's grote reis naar het Negerparadijs" compleet te krijgen. Nu heeft een wildvreemde ook de gehele strip aangeleverd van een ander verhaal: Peter Olie's grote reis naar het land van Sneeuw en IJs" Mooie plaatjes! (Oproepen-Agenda ->nr 6 Peter Olie was een rakker) Overigens beweert Harrie Kloose daar ook dat er een vrouwelijke tegenhanger was van Peter Olie! Dan hebben we ook nog een mooie pagina over de boderijders in Gieten, alsmede een "nieuwe Woltman". (Specials -> Transporteurs). De vorige keer hebben wij u het filmpje over de KI getoond. Inmiddels is bekend wie de grote filmster is geweest. Ga naar (Straten ->Bonnen ->Bonnerklossen) Ook deze keer weer een nieuw stukje film: de sportverenigingen presenteren zich in optocht in de stationsstraat (Straten -> Asserstraat -> Sportpark De Goorns). Wel, hier moet u het een tijdje mee doen.Want dit is de laatste reguliere vernieuwing tot na de zomer. U heeft deze pagina's in een paar minuten gelezen, maar het maken gaat steeds meer tijd kosten. In dit kader wil ik speciaal dank zeggen aan Harrie Driever, Jan Karstens en Roelof Boelens die allen op hun eigen wijze telkens een belangrijke bijdrage leveren aan de actualisering van de site. Een bijkomend nieuw probleem bij het updaten van Het Collectieve Geheugen is dat ik zelf soms niet meer weet of iets al of niet op de site staat en, zo ja, waar dan. Wat dat betreft ben ik zelf één van de grootste gebruikers van de zoekmachine op deze site. Dus we gaan even een rustpauze inlassen en begeven ons deze keer naar de zon in de Baai van Picolamanië. We wensen u allen een prachtige zomer toe!
03-09-2006 We zijn er een hele tijd uit geweest. We hopen dat u ons gemist heeft. We hadden lekker zomervakantie. Wat lijkt het WK in Duitsland alweer lang geleden. Was u vrij in de hete dagen van juli? Of tijdens de natte dagen van augustus? Uw vakantie moet misschien nog komen - dat is dan een mooi vooruitzicht. Nu het normale leven weer op gang komt, dat is volle treinen, files op de weg, vergaderingen waar iedereen weer aanwezig is, ontkomt ook Het Collectieve Geheugen van Gieten er niet aan om weer gewoon met een update te komen. Maar we moeten weer een beetje op gang komen. Allereerst wil ik u verwijzen naar de verzamelpagina met groepsfoto's. Twee foto's van een klas met ULO-leerlingen. O nee, de één was de eerste van de eerste groep geslaagden na de invoering van de mammoetwet op de MAVO school van Gieten. Zij hebben in juni een reënie georganiseerd. Dan ook een aantal wijzigingen in de bestaande foto's. Uw hulp is nog wel nodig om de (juiste) namen bij de (juiste) nummers te zeken. Dan moet u terug naar de pagina waarmee we vorige keer geëindigd zijn: "Transporteurs en boderijders", bij de Specials. Daar wordt de kluwen van het Woltman-raadsel opgelost. Op Stationsstraat 4c-pagina over Udema treft u een paar nieuwe foto's aan. Daar komen we overigens ook ons eerste filmpje van vandaag tegen. Het dagelijkse leven in de Stationsstraat, dat eindigt met een fragment van Udema-werknemers die na het afgaan van 'de hoel' de fabriek verlaten. Dit moet vooral voor de mensen uit Duurschen en uit de nieuwe huizen op het voormalige Udema-terrein een vreemde gewaarwording zijn. Dan steken we het spoor over: we gaan naar de Bloemakkers. Dat is in de straten-reeks kiezen voor de groep "Over het spoor". Die begint met de Gasselterweg en de tweede is Bloemakkers. In 1966 werd daar het Spar-distributiecentrum gebouwd. Tegenwoordig is dat Schuitema. Hoewel er voor die tijd toch een groot gebouw neergezet werd, ging het er op de bouw relatief 'primitief' aan toe. We kunnen dat zien op het tweede filmpje van vandaag. Bijna twintig jaar later, in 1985 kwam de fik in dit gebouw. We hebben daar een hele reeks foto's van. Al met al, zo lijkt me, weer een mooie start van het nieuwe seizoen. U blijft uw herinneringen en foto's toch gewoon opsturen naar ons?
08-10-2006 Nog even en het is alweer Zuidlaardermarkt en Gietermarkt geweest en dan mogen volgens goed oud boerengebruik de kachels weer aan. Dat komt nu wel mooi uit, want de nazomer heeft nu toch wel plaats gemaakt voor 'echte herfst'. 
Had u op deze site ook last van die ongewenste reclame? Dat is nu voorbij: We hebben het die tellertje op de homepage, de oorzaak van dat vervelende gedoe, de nek omgedraaid door een nieuwe teller te plaatsen. De zeven jaren statistiek is terug te vinden op de pagina: "Statistiek en in de krant" Daar hebben we de cijfers van de voorbije 7 jaar eens op een rij gezet. Tevens hebben we daar een aantal krantenartikeltjes over onze site bij elkaar geplaatst. Onderhand heeft niet alleen Gieten historie, maar ook deze site...
In deze update hebben we heelveel correspondentie verwerkt. Ik heb er nog geen zicht op of er nu nog veel 'achterstalligheid' is, maar mijn gevoel zegt dat er zeker wat betreft de groepsfoto's in ieder geval heelveel verwerkt is. Dus controleert u de gewijzigde pagina's allemaal maar eens. (Fotoalbum > groepsfoto's > 'gewijzigd') Verder is er een aanvulling op de pagina's Spekstoep 3, met een mooie oude foto van 'de tip', we hebben in de Stationsstraat 6 de oude groentewinkel van Hendriks (later Jentes) toegevoegd. Maar ook een nieuw plaatje van het station op pagina Stationsstraat 4. Er is een onderwijzeres bijgevoegd op de pagina van de onderwijzers op de Gieterschool. En ook hebben we nieuws over één van de kinderen op de bok van de kar van 'pietereuliekerel' Weitering (Specials -> petroleumboeren in Gieten), en omdat we toch weer bij de petroleum zijn ook weer nieuws over Peter Olie en ook Petroleentje!! (Oproepen/Agenda > 6 "Peter Olie was een rakker") Dan gaan we ook weer eens naar Bonnen, en wel heel specifiek naar Bonnen nummers 48 en 52 (Straten >Bonnen 4). Tevens gaan we even weer naar de 'winkelstraat' Brink. Daar zien we een uitgeschreven factuur van notaris Gramser (straten > Brink> Brink 3-a).
05-11-2006 Wintertijd, verkiezingstijd, regentijd, grieptijd. Nu de herfst goed is 'uitgebroken' komen wij met de November vernieuwing van deze site om al deze ellende wat te verlichten. Er is veel vernieuwd - veel te zien - veel te lezen. Op de pagina "Onderwijzers op Gieterschool" twee vernieuwingen. Naast een aanvulling van de namenlijst, wordt ook het 'mysterie' van meester Willering op de Gieterschool opgelost. (Straten > Schoolstraat > Schoolstraat 2 > link: lijstje naar onderwijzers). Dan is er op Schoolstraat-2 nieuws over het meisje dat opgescheept werd met drie flesjes lauwe schoolmelk. Dan komen we bij de groepsfoto's: Aan groepsfoto 25 - ULO 2e klas 1960 mankeerde toch nog wel het een en ander. Van verschillende kanten heb ik verbeteringssuggesties gekregen. U moet maar eens kijken of het er nu beter uit ziet. En dan die foto die oorspronkelijk uit 1913 afkomstig leek en de vorige keer 1924 werd. Maar niet uitgesloten is dat het nu 1922 moet worden... Ook daar hebben we de namen, denken we, allemaal wel goed staan. Tenslotte is er bij de groepsfoto's een nieuwe mavo-klassefoto uit 1975 toegevoegd. Ongetwijfeld weet u dat de groepsfoto's het best via Fotoalbum > groepsfoto's kunt bekijken. In de index-pagina is te zien in welke foto er iets gewijzigd is, dan wel vernieuwd. Ook het Register (Rubrieken > Register) is weer enigszins bijgewerkt. Dit is voor sommigen misschien ook wel een handige ingang op de site. 
In de hongerwinter gingen er veel kinderen uit Amsterdam naar Drenthe. Ook in Gieten werden er verschillende bij boeren ondergebracht. Paul Anderssen kwam bij Jan Meursing aan de Spekstoep terecht, zijn broer bij de familie Rutgers aan de Oude Wildervanksterweg. Paul heeft in de rubriek "Persoonlijke notities" zijn herinneringen voor ons 'op papier' gezet. (Rubrieken > Persoonlijke Notities > "Paul Anderssen: Overwinteren in Gieten"). 
Het is lange tijd geleden dat we een nieuwe foto hebben toegevoegd aan het dorpsalbum. Deze keer is het album uitgebreid met de 51-ste foto. Deze foto dateert van ongeveer 1959: een paar Gieter boeren met een zelfbinder. (Fotoalbum > dorpsalbum > boeren kopen een zelfbinder). Ook moet u nog even terug naar foto 4 over Harm Eggens: de vorige keer beloofden we te onderzoeken of de ventwagen van Harm Eggens inderdaad, zoals werd gesuggereerd, naar het Openluchtmuseum in Arnhem is gegaan. We gaan het u vertellen! 
Af en toe dan komen we terug bij het Woltman-museum aan de Spekstoep. Ooit hebben we het museum al uitgebreid met een concurrentenvleugel. Vanuit deze concurrentenvleugel is er nu ook een dependance opgericht voor het transportbedrijf van Roel Woltman aan de Brink, maar ook een aparte pagina voor Edzo Kolk. We hebben die "Edzo's vakantiepagina" genoemd. U zult merken waarom... (Straten > Spekstoep> 4 Woltman-museum > 4b Dependance Brink 19: Roel Woltman en 4c Edzo Kolk's vakantiepagina). 
Tenslotte is de "weg naar het Zwanemeer" ook weer uitgebreid met een paar schitterende oude foto's. (Straten > Oude Groningerweg > Oude Groningerweg 3), alsook een nieuwe foto van de spoorwegovergang aan de Stationsstraat (Straten > Stationsstraat > Stationsstraat 3a). Hiermee heeft u volgens mij weer genoeg sentimentele reisjes naar het oude Gieten kunnen maken. Uw inzendingen blijven altijd van harte welkom! Denkt u trouwens ook nog even aan Klamer? Hij wil een boekje maken over gymnastiekvereniging Sparta die in februari 2007 100 jaar bestaat. Hij wil natuurlijk mooie foto's van u in een zweefduik over het paard enzo... Dus even in uw album kijken!
03-12-2006 We hebben met onze site weer een verjaardag gevierd. Acht jaar is Het Collectieve Geheugen aanwezig op Internet. Dat kan niet iedereen zeggen! Dit is tegelijkertijd alweer de laatste vernieuwing van dit jaar. Er is van alles te halen: tekst, foto's, muziek en films! En het is vooral een sportieve upgrade: we gaan schaatsen, gymen, voetballen! En nog veel meer - alsof het bijna Sinterklaas is - dus gaat u er maar eens goed voor zitten!
Binnen het fotoalbum is foto nummer 52 toegevoegd. Het gaat over Albert Bos, met een mooi verhaal erbij. Hoe komt u daar? Rubrieken> Fotoalbum> dorpsfoto's. Dan zijn er ook nieuwe foto's toegevoegd op Braams 'extra". (Via straten > Brink> Brink 4b) Op Udema-pagina 2 (Straten > Stationsstraat > Stationsstraat 4b) zijn een paar foto's toegevoegd over het gekostumeerde schaatsen. Op deze pagina hebben we ook ooit, lang geleden alweer, een klein fragmentje laten horen van een toepasselijk liedje van Rooie Rinus en Pé Daalemmer. Dat hebben we moeten verwijderen, omdat we toen niet meer genoeg ruimte overhielden voor onze site. Omdat we nu wat ruimer in het jasje zitten, kunt u nu genieten van de "hele worst".
Op de pagina Asserstraat-Sportpark "De Goorns" (Straten > Asserstraat >Asserstraat-9 Sportpark 'De Goorns' zijn allereerst foto's te zien van de Drentse voetbalbekerfinale uit 1928, maar ook een filmpje uit 1958 over een voetbaltraining van de jeugd, gymoefeningen op de lange mat en een dansje met knotsen van onze toenmalige dorpse jonge meiden. We blijven sportief: we gaan nog een kijkje in het zwembad nemen. Daar zijn twee foto's toegevoegd. (Straten > Zwanemeerbos > Zwembad-b) Wie zitten er op de kar van petroleumboer Weitering, zo vragen we ons hier al enige jaren af. Er is een nieuwe suggestie binnegekomen. (Specials > Petroleumboeren) Er is ook weer wat veranderd bij sommige groepsfoto's. U kunt in de index (Rubrieken > groepsfoto's) zien welke zijn gewijzigd. Maar u zult dan ook zien dat er een nieuwe te zien is, en daar moeten nog heel wat namen bijgezocht worden. Het betreft een kleuterklas uit ongeveer 1959. Er zijn veranderingen aangebracht op de pagina van transportbedrijf Roel Woltman. (Straten > Spekstoep > Woltmanmuseum > Dependance Roel Woltman) En we verlaten het jaar met een schitterend filmpje over de vrijwillige brandweer. Deze film is opgenomen bij de foto 9 uit het dorpsalbum, bij de foto van de brandweerauto. Het is een schitterend filmpje, dat soms veel weg heeft van een oude slapstick.
Laat u zo aan het einde van het jaar nog weer eens weten wat u er van gevonden heeft dit jaar? We hopen dat we u ook in het nieuwe jaar weer van dienst kunnen zijn. Even leek het erop dat het geld 'op' was. Readshop Boelens uit Emmen heeft het mogelijk gemaakt om in ieder geval de eerst komende maanden gewoon in de lucht kunnen blijven. We hopen echter meer giften en subsidiegelden in de wacht te kunnen slepen. Ook daarvoor mag u ons natuurlijk onder de kerstboom vandaan bellen! In ieder geval heb ik begrepen dat het zwaar gesubsidieerde 'wisselkabinet' dat in Dekelhem geplaatst zal worden,dan eindelijk begin 2007 opgeleverd gaat worden. Een soort Collectieve Geheugen, maar dan als meubelstuk. We zijn benieuwd!
Tot slot: Prettige Sinterklaas, mooie kerstdagen en een prettige jaarwisseling toegewenst! Op uw gezondheid!