Oostermoertentoonstelling
Gieten

Terug naar: Specials

 

Tot 1919 werden de landbouwtentoonstellingen georganiseerd door het DLG, het “Genootschap ter bevordering van de landbouw in Drenthe” In 1910 was een dergelijke tentoonstelling in ons dorp. Naast de verspreiding van de kennis op het gebied van de landbouw was er veel spektakel en vermaak.  Wat te denken van 'Harddraverijen van paarden onder den man'. Met zakloopen kon 5 gulden worden gewonnen. Daarna gingen we met ons allen stoethappen. En onze Brink was 'Bengaalsch verlicht'


(1910)

Alles stond in het teken van de landbouwtentoonstelling. Zelfs slager Balkema uit het begin van de Stationsstraat haakte er met zijn marketing op in. Hij beveelt zich minzaam aan. Hij had een 'beste jonge koe' gekocht van boer Nijenhuis en van boer Homan maar liefst drie 'extra vette biggen'. Die ging hij speciaal voor de tentoonstelling slachten. Dit alles op maandag aan de haak te zien. Geslacht naar ik aanneem...

 


(1910)

 

Onderstaand plaatje, uit 1916, maakt al duidelijk waarom het een landbouwtentoonstelling heette. Ik wil niet beweren dat de mensen er hier onmiskenbaar uitzien als boeren, maar duidelijk is dat men op het tentoonstellingsterrein kon kennisnemen van de nieuwste snufjes op het gebied van de landbouwmechanisatie. We zien hier een groot aanbod van ploegen en aardappelsorteermachines. 

 


(1916)

 

In 1919 werd werd de naam veranderd in, landbouw tentoonstellingsvereniging “Oostermoer”. Elk jaar werd er in dit district een tentoonstelling georganiseerd in de voormalige gemeenten Gieten, Gasselte, Anloo, Borger en Zuidlaren. Er waren meer van dit soort districten in Drenthe waar ook vergelijkbare tentoonstellingen werden georganiseerd: Zuidenveld en Noordenveld.

 


(1935)

 

Op de verschillende toegangswegen tot het dorp werden door de straatbewoners mooie bogen gemaakt, waaronder men dan ook met trots wilde poseren. Hieronder de boog van 1926 aan de Asserstraat.


(1926)


 

Naast het feesten werd er als vanouds vooral aandacht gegeven aan de verspreiding van de kennis van de moderne landbouw. Een beurs met de nieuwste snufjes op landbouwmechanisering hoorde er steevast bij. Ook hadden veekeuringen een vaste plaats op het programma. De mooiste koeien, paarden, kippen, konijnen, schapen en geiten gaven acte de presence. 

 


(1926)
 

 


(1935)

 

En we hadden in Gieten een paar kanjers als het bijvoorbeeld ging om de geitenfokkerij. Kent u nog mevrouw Klaassens-Timminga?


(1980)

Zo zonnig als mevrouw Klaassens erbij zit was het niet altijd tijdens de Oostermoertentoonstellingen...


(1935)

 

Ook werd er daarnaast vaak nog een 'middenstandbeurs- en nijverheidsbeurs' gehouden. We troffen er bijvoorbeeld stands aan van kleermaker Brontsema, maar ook 'demonstraties voor den moderne huischvrouw".

 
Kleermaker Brontsema in de beurstent

   

En een groot hoogtepunt op de tentoonstelling was de grote optocht. Alle buurten uit het dorp kwamen met eigen praalwagens, die veelal gemaakt waren rond een bepaald landbouwthema. En van alle tijden is dat 'de jeugdigheid' meedoet met een zogeheten zigeunerwagen.


(1935-optocht)

 

 


(1965 - optocht)


(1983 - optocht)


(2004 - optocht)

 

De Oostermoertentoonstelling wordt in 2009 opnieuw in Gieten gehouden: 13 tot en met 19 juli. De landbouw is in de tentoonstelling natuurlijk niet meer zo belangrijk. Want Gieten kent bijna geen boeren meer. Natuurlijk is er nog wel altijd het feest, de kermis en de optocht. De nadruk ligt tegenwoordig meer op sport en spel: de vijfkamp is de sportieve/creatieve strijd tussen de verschillende oude gemeentedorpen. Ook de straatversiering maakt deel uit van de feestelijke aanblik. Bij de vorige tentoonstelling in 2004 was er de pech dat het noodweer was en dat de straatversiering spontaan door de straten waaide en veel van de maandenlange voorbereidingen letterlijk in duigen viel...


 

Meer fotos Oosternmoer2004

Terug naar: Specials