Onderwijzers Bonnerschool

Terug naar: Bonnen verzamelpagina

Kunnen we een lijstje compleet krijgen met de verschillende onderwijzers op de Bonnerschool?

Deze kunnen wij alvast voor u noteren. De jaartallen voor de naam zijn verwijzingen naar de jaren dat zij in ieder geval al werkzaam waren op deze school. Het kan dus best zijn dat de betreffende onderwijzers wel al eerder in dienst zijn gekomen.

(1923 - 1929) Meester Torensma 

(1922 - 1927) Juf Willering

(1962 - 1982) Meester Strijk

(1966 - 1977) Meester Schuiling

Het was juffrouw Hommes die zelf kwam melden dat zij ook verschillende jaren als parttimer op de Bonnerschool had gewerkt. Dus we voegen haar ook toe aan de lijst.

(1987-2001) Juf Hommes - Jurgens

Toen kwam Hendrik Dieters nog met de volgende toevoegingen:

(1973) Juf Bonder - Douma

(1973) Juf Oosterveen  

(1975) Freddy van Dijk 

Volgens Hendrik was meester Van Dijk zijn tijd ver vooruit. Want hij was de eerste onderwijzer hier die het niet erg vond om met zijn voornaam te worden aangesproken. Echter iedereen zei gewoon: "Meester Van Dijk"

(1977) Meester Jan Joling 

Jan Joling zit al bijna zijn hele leven op de Bonnerschool. Hij heeft de school, als echte Bonnerklos, vroeger ook als leerling bezocht! 
Meester Joling, zo zegt Hendrik Dieters, kwam wel een met een gitaar naar school. Hetgeen hem er toe aanzette om op gitaarles te gaan. 

Tenslotte noemt Hendrik nog ene
 Meester Keen

Hij kwam invallen wegens ziekte van meester Strijk.  Hij is er niet zo lang geweest. 

Ook Herman Franken komt een duit in het zakje doen. Hij herinnert zich:

(1932-1959) Meester Willering

Meester Willering werd bij zijn afscheid groots in het zonnetje gezet. Ouders en kinderen zwaaiden hem uit in zijn nieuwe boot met radio aan boord...

 

Verder noemt Herman Franken nog voor de eerste en tweede klas:

(1948 - 1956) Juf Houwing

 Voor de derde en vierde klas, de later op de ULO werkzame 

(1951-1955) Meester Reugenbrinck

Hendrik Raterink zat in de periode 1977 - 1983 op de Bonnerschool. Hij heeft daar de volgende nog ongenoemde onderwijzers meegegmaakt:

 

(1977) Juf (van??) Krevelen
(1979)  Meester Scholtmeijer

Herman Franken komt nog eens voorbij en begint met een onderwijzer die vast veel plezier van zijn naam heeft gehad : 

(1957 - 1958) Meester Pik
Martinus Veenhof
Juf Romein
Juffrouw Broek
Juf Hadders
Johanna Meijer

In de afgelopen periode heb ik veel reacties en toevoegingen ontvangen op deze lijst. Bedankt, Geert Redeker, bedankt Margreet Hilbolling, bedankt Hennie Venema en anderen die ik mogelijk vergeten ben. Onderstaande opsomming lijkt volledig te zijn. Een groot deel was al eens gepubliceerd in het boek Bonnen en de Bonnerschool 1923-1998, dat bij het 75 jarig bestaan van de Bonnerschool is uitgegeven. Wellicht heeft u dat toen niet meegekregen  en wilt u het boek alsnog graag kopen. Ze zijn nog steeds verkrijgbaar bij Hennie Venema.

Hier is de lijst:

Onderwijzeressen:
Berendien Johanna Wemelina Willering
1-3-1923 tot 1-4-1927 Anna Maria Johanna van Slochteren 15-6-1923 tot 31-10-1929 Pieterke Oosterhof-Boersma 1-3-1930 tot 1-11-1933 
Fredrika Foppelina Jantina van den Boch-Bakker
1-11-934 tot 1-5-1940 
Jantje Koopman-Rogaar
7-5-1940 tot 1-1-1942
Jantiena Muthert-Postema
1-4-1942 tot 30-9-1948
 Lamberta Ottolina van Hemmen-Houwing
1-10-1948 tot 24-8-1956 
Roelina Hendrikje Hadders
28-8-1956 tot 31-12-1960 
Johanna Zinger-Meijer
1-1-1961 tot 31-12-1961 
Grietje Ida Holvast-Adolfs
13-6-1962 tot 1-8-1965
Trijntje Romijn-van der Meulen
1-1-1966 tot 16-4-1979 Margreet Christina Wiersma 21-12-1969 tot 1-12-1970 
Martine Johanna Kuipers
1-12-1970 tot 1-8-1973
Janna Douma-Bonder
1-8-1973 -  
Annechien Gerding-Uildriks
1-8-1973 tot 22-4-1977 
Marjan Evelina Spoelstra-van Krevelen
10-1-1977 (eind datum onbekend) 
Erika Yolanda Hulst
13-2-1978 (einddatum onbekend) 
Roelfina Lambertha Oosterveen-Ruiterkamp
17-8-1978 tot 2003 Jantje Woltman 6-10-1980 - 
Fenna Weijer-Ratering
1-8-1982 -
Hennie Veenstra-Smit
1-1-1975 
Han Hommes
staat niet vermeld in het boek 

Onderwijzers: 
Johannes Oosterhof
10-5-1927 tot 30-4-1932 
Egbert Gerrits
1-5-1932 tot 31-12-1933 
Ludolf Beukema
19-8-1941 tot 1-2-1946 
Geert Jacob Pentinga
16-2-1946 tot 31-7-1947
Jacobus Zoete
1-8-1947 tot 19-7-1952 
Marnus Reugenbrink
24-9-1951 tot 30-4-1953 
Wieger Johannes Pik
22-8-1955 tot 30-11-1959 
Hendrik Strijk
1-10-1962 tot 1-1-1966 
Jan Warner Schuiling
19-9-1966 tot 1-3-1977 
Nicolaas Romijn
1-8-1972 tot 1976
 Frederik Karel van Dijk
1-8-1975 tot 31-8-1982 
Jan Roelof Joling
1-3-1977 -
Jantinus Scholtmeijer
1-3-1977 -
Ger Greving
1-8-1985 - 
Jan Boekhold
1-8-1996 - (inmiddels leerkracht aan de Gieterschool) 

Hoofden: 
Jacob Torensma
1-3-1923 tot 1-7-1929 
Hendrik Breider
1-1-1930 tot 15-10-1931 
Jan Willering
16-1-1932 tot 31-8-1959 
Hendrik Metselaar
1-12-1959 tot 1-8-1965 
Hendrik Strijk
1-1-1966 tot 1-3-1982 
Fredrik Karel van Dijk
1-8-1982 tot 1-8-1985 

Directeur:
Fredrik Karel van Dijk
1-8-1985-

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van. deze onderwijzers/onderwijzeressen doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":


Terug naar: Bonnen verzamelpagina