De gemeente Gieten in
Woord en Beeld
1931

Gieten in het Nieuwsblad van het Noorden 1931

(12-2011)  In 1931 kende het Nieuwsblad van het Noorden in het verspreidingsgebied een rubriek "Burgemeesters over hun Gemeenten". Op 8 juli 1931 had de burgemeester Gerhard Nijenhuis de eer om te vertellen over Gieten. Hij liet noteren dat binnenkort een brandvrije archiefbewaarplaats bij het gemeentehuis zal worden gebouwd. Ook in crisistijd was er geld voor cultuur!

Bij het redactionele artikel hoorde een paginagrote fotoreportage over bijzondere plekken in onze gemeente.

Burgemeester Nijenhuis over Gieten - 8 juli 1931
(PDF - 1,5 Mb)

Terug naar: bronnenhoek

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van
"Het collectieve geheugen":