Feuilleton - Gerard Nijenhuis

1) Het jaar van de Ooievaar (feuilleton)

2) Biografie van Gerard Nijenhuis

3) Het werk van Gerard Nijenhuis

4) Gieters puzzelen het werk uit

 

Voor het eerst is een roman van een Drentse schrijver in zijn geheel op Internet te lezen. Het betreft het in 1979 voor het eerst uitgegeven boek Het Jaar van de Ooievaar van de in Bronneger woonachtige Gerard Nijenhuis.

Het boek Het Jaar van de Ooievaar speelt zich af in een Drents dorp in de jaren dertig van de vorige eeuw. Een dorp dat gebukt gaat onder de landbouwcrisis, de opkomst van de boeren-protestbeweging 'Landbouw en Maatschappij', de dreiging van het nationaal-socialisme in buurland Duitsland en dat binnen dit decor bovendien te maken heeft met de alledaagse haat en nijd tussen de dorpsbewoners zelf.
Opmerkzame lezers uit Gieten zullen ontdekken dat vele Gieter locaties en dorpsgenoten onmiskenbaar model hebben gestaan voor locaties en romanfiguren in het boek. Het is daarom dat het gepubliceerd wordt in Het collectieve geheugen van Gieten.
Het boek is een aanrader voor iedereen die ge?teresseerd is in regionale en lokale geschiedenis. Ook de mensen van buiten de provincie Drenthe kunnen een goed beeld krijgen van gebeurtenissen en gebruikelijke omgangsvormen in een gemiddeld Drents dorp in de periode 1930-1935. 

Er wordt naar gestreefd om zo rond de eerste en de vijftiende van elke maand een nieuwe aflevering toe te voegen. Dat zal in verband met bijvoorbeeld mijn vakanties niet altijd lukken. Maar u kunt op de index altijd zien wanneer er voor het laatst een aflevering is toegevoegd.