Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van een locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":


® www.hdp.nl