Mijn herinnering ....Oet mien vrouge kinderjaoren en nog wat laoter.

In jullie 1941 ben ik geboren in Achter 't Holt, 'n eendtie achteroet in een aold boerderijgie, die had toen nog nummer Bonnen B91. Oous pap was heulhoeds oet de oorlog bij de Grebbeberg weerum kommen. Van de oorlog heb 'k wel wat metkregen. Veuraal dat Fraanse Para soldaot tegenover oous hoes in 't veen deur de Duutsers doodschoten is. Ze waren met een groepie en deur verraod kwamen de Duutsers heur achternao. Toen de fabriek van Udema beschoten is, heb ik met oous mam bij Jan van Zeijen (Warners) in de kelder schoeld. Toen mien mam en ik een maol van opa Asserstraot kwamen, ben wij bij Piet Huting weerum gaon, want aargens kwamen Duutsers op oous an.
Met de bevrijding ben ik, met opa Bonnen op de wupkaar, naor de Brink weest en daor heb ik sukkelao, wit stoet en een sinaasappel had. Daor was toen ok nog 'n heul gedoou umdat de verkeerde meensen opbraacht weurren, pap was daor ok bij met zien Stengun. In de leeste oorlogsjaoren kwamen der verscheiden mannen bij oous thoes. Dat zal wel veur de undergrondse (verzet) weest wezen. Pap had die Stengun in hoes die hij deenkelijk oet de oorlog metnummen har. In 1946 is mien breur Harm geboren, maor wij bent jammer genog nooit saomen naor schooul weest. Nao de oorlog mus ik naor de Bonnerschooul en in de eerste klas hadden wij een juffrouw Postema. Daor heb ik gien allerbeste herinneringen an maor gelukkig kwam toen Lamberta Houwing, een heeile leeive juf. Wat mij ok nog heugt is de schooularts dokter Bonnema. Ik mus daor met oous mam heen. Die man had gloepens kaolde haanden waor hij met bij je underboksie in gung. Dat was d'r veur um te veuilen of je een breukie hadden. Daor snapte ik dus niks van, nooit van heurd. Ik weeit ok nog dat het in de winter van, (geleuf ik) 1950-1951 zo gloepens kaold was dat ik, op scheuvels over de be-iezelde straot, naor schooul weest ben. Wij hadden toen met aoldere jongens een hoge gliebaon maokt tegen de heeg tegenover Ap Zwinderman met een sneeihut daor under. Ik heb zeuven klassen op de Bonnerschooul had met nog dreei aander jongens. Wij waren vroouge leerlingen en 't leek meester Willering beter daw nog een jaor extrao deden. In de vakaansies en nao schooultied speulden wij in Jans Ties zien bossie en in 't Bonnerveld. In de kleine hechte buurtschap van Achter 't Holt was aaltied wel wat te dooun. Wat mij ok nog heugt, is dat Harrie Kroezengao van 't Nijveen wel es met zien straoljaoge leeg over Achter 't Holt en Kostvlies vloog. Hie is in 1953, aargens bij Venhorst, verongelukt met zien straoljaoger en daorbij um 't leven kommen. Vaok mus ik bij opa Bonnen ok helpen op de boerderij: knollenplukken, stront streeien en aander veurkommende waarkzaomheden. Nao de legere schooul much ik kiezen wat ik wol: naor de ULO of aans wat. Noou gien ULO dus, maor de Ambachtsschooul in Assen. Ik wol 'n vak leren: wat met de haanden dooun. Daor ben ik dreei jaoar op weest, ok weer 'n jaor langer want toen was't nog tweei jaor . 't Daarde jaor ben wij met veer jongens, opgaon veur 't Meester Harm Smeenge Diploma. Ik heb dus tweei eind diploma's. Nao de Ambachtsschooul ben ik bij Jan van Zeijen (Warners) as knecht an 't waark kommen. Ik verdeeinde toen as kwaojong fl. 5,00 ( tweei euro) in de week. Wij waarkten toen van 's maondaogs 's morgens tot zaoterdagmiddag eein uur. 'k Heb daor altied met plezeer waarkt en der ok veul leerd van de aoldern. In 1959 ben ik, met hulp van meester Kranenborg oet Kostvlies, naor Academie Minerva in Grunningen gaon. Eerst op de woensdag en zaoterdagmiddag een cursus umdat ik gien ULO of HBS had. Nao die cursus heb ik de normaole dagopleiding daon en, in 1964, heb mien eindexaomen Publiciteit daon. In 1964 is oous aolde boerderijgie aofbroken en hef Jan van Zeijen daor een nei hoes op zet die ik zolf ontworpen heb. Ik had al oetstel van militaire deeinst kregen, deur metwaarking van Kier Westerhoes van 't Gemeentehoes. Er is vanzolf nog wel veul meer te vertellen over dat stukkie Geeiten oet mien jeugd. In augustus 1964 mus ik nog in deeinst en, nao mien aofzwaaien in 1966, ben ik saomen met mien vrouw gaon waarken bij de Gemeeinte Nei Pekel op Weg- en Waoterbouw. Ik weeit niet of 't wel zinnig is um van mien wiedere loopbaon te vertellen, want dat bent gien herinneringen an Bonnen, Achter 't Holt en mien olderliek hoes. De goeie aolde Bonnerschooul die in 2023, 125 jaor besteeit, 't mooie Bonnerveld wat noou al bijna heeilemaaol um zeeip holpen is. Jan van Zeijen, Gradus Huising en aal die aander meensen oet dat klein stukkie Geeiten. De kleinschaoligheid, de onbezorgde jeugd, de rust, gien gejaog. Overaal was tied veur en waor aj aaltied jezolf kunnen wezen. Die 23 jaor hef allemaol veul invlooud had op mien wiedere leven en vaok deenk ik nog met gemengde geveuilens, dankbaorheid en heimwee an die tied weerum. Slim bliede dat ik 't allemaol nog kan en mag naovertellen.