"Over het spoor"
Gasselterweg, Bloemakkers, Duurschen


Gasselterweg 1

 

Spar op Bloemakkers

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":