Het foto-album 22.

Herkomst foto: Harry Driever
Foto: ULO school aan de Eexterweg
Datering: 1939

Beschrijving: De ULO-school in Gieten werd in 1931 opgericht. Vanaf 1932 werd er les gegeven op de zolder van 'Zaal Tent'. Deze situatie bleef tot 1939 voortduren. Op 19 mei van dat jaar werd het gebouw aan de Eexterweg geopend. Het huis dat op de hoek van de Landspoelen en Eexterweg staat werd gelijktijdig gebouwd. Dat was het huis waar het hoofd in ging wonen. Het eerste hoofd was ene Van der Ploeg. In 1948 werd W. de Boer hoofd, of directeur zoals zijn functie na de invoering van de Mammoetwet in 1968 werd genoemd. De ULO (Uilskuikens Leren Onzin!) heette vanaf dat moment ook MAVO.

Inmiddels is de MAVO opgenomen in het conglomeraat van scholen van het Dr. Nassau College. Op de een of andere manier vind ik de naam De Esakker toch beter passen. U niet?

Heeft u nog een 'sterk verhaal' over uw schooltijd op de ULO of MAVO, dan kunt u dat natuurlijk altijd kwijt in een persoonlijke notitie op deze site. Misschien inspireert onderstaande foto uit 1958 u een beetje!

Willem Hadderingh komt als eerste schaap over de dam: een herinnering uit ongeveer 1945


Jo Tingen vermeldt in zijn boek Gieten door de jaren heen dat het hier van links naar rechts gaat om: M.J. van Leeuwerden, H.B. Hovinga, S.J. Heins,
W.de Boer, A. de Jong, J. Udding en M. Reugebrink.

(2006-02)  Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de ULO-school in Gieten is opgericht. Voor de ULO hebben we een daarom een primeur. Hier is de eerste aflevering uit de serie "Bewogen beeld uit Gieten" In 1958 en in 1966 zijn er in Gieten op allerlei locaties films opgenomen. Veel  oud dorpsgenoten zwaaien vriendelijk naar de cameraman. Wij gaan de komende maanden diverse fragmenten uit deze films vertonen. Met dank aan de Stichting Zomeractiviteiten Gieten voor de beschikbaarstelling van de beelden. En ook dank aan ex-Gasselterbeer Jan Karstens die de kennis in huis bleek te hebben om de films 'om te bouwen' voor Het Collectieve Geheugen van Gieten.

Uit de serie "Bewogen beeld uit Gieten"
Aflevering 1: 1958 - Op de ULO-school
Korte inhoud: Allereerst zien we Jan Udding. Ik vermoed dat hij een  B-som behandelt, want het is één van de leerlingen zichtbaar te moeilijk en gaat bij de buurman kijken. Dan zien we Anne de Jong die even zijn sigaret uit de mond neemt om een leerling verder te instrueren. Handwerkjuffrouw Klaasje vd Veen leert de meisjes breien en naaien. Merk hier op dat de asbak gewoon deel uitmaakt van het schoolmeubilair. Vervolgens verschijnen Richard van Leeuwerden en Sikke Heins. De rij wordt afgesloten met het hoofd der school Wim de Boer. Geen leerlingen in beeld? Jawel, genoeg! Misschien herkent u zichzelf in de jongeman die in korte broek met veel belangstelling de les volgt of in het meisje dat van haar handwerkje opkijkt en de camera gul toelacht..

Opinieweekblad Elsevier heeft onlangs een onderzoek gedaan naar de Middelbare scholen in Nederland in 2005.
We hebben voor u de resultaten van onze oude ulo even opgezocht, in een vergelijking met de andere scholen in Drenthe: