Was de SRV-man een Harm Eggens of Harm Eleveld 2.0? In zekere zin wel. Want zij waren ook melkboeren met veel service. Maar de SRV-man was niet alleen melkboer, hij was tegelijkertijd ook een beetje Jintes en Kremer, groenteboer dus. Maar ook een beetje Broekman en Geerts, kruidenier dus.

De SRV-man was dus een rijdende winkel. En we hadden ook een SRV-man in Gieten. De vader van Elisa Jonkers en Ton Idema had zo'n SRV-wagen. Wat zeg ik? Op een gegeven moment  bestond het imperium van de Gietense tak van de SRV maar uit liefst drie wagens.

Het was Ton die ons via Facebook een prachtige film deed toekomen uit 1983. De SRV-wagen op zijn ronde door Bonnen-Kostvlies. Het is een prachtige film. Vergelijkbaar met de dorpsfilms uit 1958 en 1966. Maar deze is in kleur en heeft ook geluid.  Het is een juweeltje!!