Van tijd tot tijd vierden we ons bevrijdingsfeest nog groots met optochten met daarbij natuurlijk, onvermijdelijk, onze drumband en harmonie voorop. We hebben een YouTube filmpje die dergelijke feestelijkheden uit 1975 laat zien. Op de film zien we de familie Paardekoper uit de Westerstraat die zich in het feestgedruis stort. We moeten ons realiseren dat die feestelijkheden nu langer geleden zijn dan voor ons toen de bevrijding had plaatsgevonden. Als u begrijpt wat we bedoelen...