Korte inhoud: Allereerst zien we Jan Udding. Ik vermoed dat hij een  B-som behandelt, want het is één van de leerlingen zichtbaar te moeilijk en gaat bij de buurman kijken. Dan zien we Anne de Jong die even zijn sigaret uit de mond neemt om een leerling verder te instrueren. Handwerkjuffrouw Klaasje vd Veen leert de meisjes breien en naaien. Merk hier op dat de asbak gewoon deel uitmaakt van het schoolmeubilair. Vervolgens verschijnen Richard van Leeuwerden en Sikke Heins. De rij wordt afgesloten met het hoofd der school Wim de Boer. Geen leerlingen in beeld? Jawel, genoeg! Misschien herkent u zichzelf in de jongeman die in korte broek met veel belangstelling de les volgt of in het meisje dat van haar handwerkje opkijkt en de camera gul toelacht..