Evacués

Vorig jaar kwamen we met een oproep over evacués in Gieten.
De oproep wordt nogmaals onder uw aandacht gebracht, maar het verhaal is nu wat specifieker.

Volgend jaar zal er een boek uit komen waarin ons een ingewikkeld familieverhaal uit de doeken zal worden gedaan. Ook het dorp Gieten speelt hierin een kleine rol. De schrijfster wil graag nog een en ander wat duidelijker hebben. Ik heb haar aangeboden de vraag nog eens aan u voor te leggen.

In het boek "Oorlogsjaren in een plattelandsgemeente, opstellen over Gieten" schrijft E. (Egbert?) Veenhof over hoe hij de oorlog vanuit De Veenhof ervaren heeft. In zijn opstel kom ik in de paragraaf over evacués de volgende passage tegen:
 

"Ok bij oom Maris hebt nog evacués in een veurkaomer zeten, mor dat was verplicht. De kaomer was vörderd umdat zie mor met dreei personen in 't hoes woonden. Het was een aole man oet Rötterdam met zien dochter, woarvan de man as SS-er in Duutse deeinst was, en een wichtie van een jaor of veer"
 

De schrijfster was ook een dochter van iemand die dienst genomen had bij de SS. Haar vader was ordonnans van Seyss-Inquart. Zij (één twee jaar oud) kwam met haar moeder en haar broertje aan het "zwerven". Na verblijven in Duitsland en Groningen zouden ze in april 1945 ook als door de SS-geplaatste evacués in Gieten ergens zijn ondergebracht.    

Zij weet uit de verhalen dat ze ingewoond zouden hebben bij de directeur van de plaatselijke melkfabriek. Navraag heeft mij geleerd dat dit wellicht bij 
Fuller is geweest. Die woonde toen aan de rechterkant van de melkfabriek.

Wie heeft nog herinneringen aan dergelijke in Gieten geplaatste "SS-evacués"? Er moeten in de Gieter regio zo ongeveer 250 van dergelijke "staatsvijanden" (term BS-Gieten) zijn geweest. En wie weet wat er met deze moeders en kinderen direct na de bevrijding is gebeurd? De moeder van de schrijfster heeft haar wel eens verteld dat ze ergens in een schuur of zo samengedreven werden...

Wie kan en wil helpen???
Wie wil nog eens rondvragen???

Reacties kunnen naar mij worden gestuurd:

henk@geheugenvangieten.nl

Inmiddels is dit boek in oktober 2004 uitgekomen. 

En inderdaad komt Gieten in dit verhaal voor. 
Het zou een mooie aanwinst zijn voor de bibliotheek in Gieten.
Martin Ros heeft het boek ook in het radioprogramma 'de nieuwsshow' besproken.
U kunt dat nog steeds beluisteren: Klik dan
hier

 

Oproepen-Agenda