Persoonlijke notitie Piet Essing: 
Zwembad Gieten en haar zwemclub

Terug naar: Persoonlijke notities

Piet Essing woont in 's Hertogenbosch . Hij heeft zijn herinneringen aan het zwembad op papier gezet. 
Hij heeft tot 1947 in Gieten gewoond en was als jongeling ook lid van Z.Z.G.


Begin dertiger jaren vond een aantal Gietenaren, dat het nodig tijd werd dat Gieten een zwembad kreeg. 
Onder die Gietenaren bevonden zich onder andere Dokter Meeuwes, burgemeester Nijenhuis en notaris Lammers. 
Wie er nog meer bij hoorden is mij niet bekend. 

Ik meen me te herinneren,dat er een soort loterij werd gehouden onder de Gietenaren om aan de benodigde gelden te komen. 
Het werk werd uitgevoerd door de werkverschaffing. (de Dienst Uitvoering Werken, de DUW)


 

(schuif met muis over de hoofden om de namen te lezen )

In 1935 was het dan eindelijk zo ver. 
Gieten had een eigen zwembad. Het Zwembad Zwanemeer Gieten. 

In die periode moest natuurlijk iedereen leren zwemmen. 
Onder leiding van badmeester Van Dijken ging praktisch iedere Gietenaar aan de hengel. 
Zelfs mijn moeder, die toen al tegen de vijftig liep moest er aan geloven.

Badmeester Van Dijken met twee 
gediplomeerde zwemmers:
H. Breider en K. Ziengs


 

Ook moest er een zwemclub komen. 'Kantoor'Dries Pepping, Albert Dekens (de postagent) en Mennie Meijer waren de eersten die in het bestuur zaten.

Ik kan mij dat nog herinneren, omdat ook ik lid van de Zwemclub ZZG was en redelijk goed zwom.
Onder andere Jan (crawl) en Hendrik Schipper(schoolslag), Jan Hendriks (crawl) Jan Dekens (schoolslag) waren de herenleden.
Bij de dames was dat Jantje Hendriks. Verder herinner ik mij daar geen namen meer bij.
Wel herinner ik mij de namen Trijntje Pepping en Jantje Eleveld (schoolslag), Leida Booij (beide) van de meisjes van mijn eigen leeftijd. Van de jongens herinner ik mij Sallo en Jo Meijer, Jan Zwinderman en Gerrit Meijer.

Ik weet nog dat het bestuur een uitnodiging kreeg om deel te nemen aan een waterpolotoernooi in Beilen. Niemand in de club wist wat waterpolo was,maar we hebben toch ingeschreven. Met Lammert Vorenkamp in het doel en Hendrik Schipper op de midvoorplaats, Jan Hendriks en Jan Schipper op de vleugels speelden we onze wedstrijden. Ik moet hier wel even bij vertellen dat Hendrik Schipper in het zwembad altijd met een bal aan het gooien was en dat hij loeihard gooide.

NB. Ik ben in 1927 geboren. Mijn verhaal stoelt, wat betreft het zwembad, dus op het geheugen van een 8-jarige en de verhalen die ik in mijn jeugd tot 1947 in Gieten heb opgedaan. Ik sta niet in voor gemaakte fouten of beweringen die niet kloppen. 

Piet Essing
's Hertogenbosch, 17 juli 2005

(2008-11) Het is inmiddels al meer dan een jaar geleden dat Bé Zikken overleed. In de spullen die hij naliet zaten ook een aantal zwemdiploma's die in het Zwembad Zwanemeer werden behaald. We zetten ze even op een rij en tevens wordt erbij vermeld aan welke eischen is voldaan

 


Diploma A werd behaald in 1943

De toen nog geheten diploma's 2 en 3 werden behaald op 8 augustus 1948

 

 

(2008-11) Sportverenigingen hebben er altijd alles aan gedaan om de broodnodige kasaanvullingen te realiseren. We herinneren ons het worsten inpakken bij Coveco in Assen, het aardappelkrabben bij de boeren op het land, en de verkoop van ijstaarten en oliebollen. De zwemclub verkocht doosjes lucifers. Als je zo'n tekst leest dan wou je toch meteen tien doosjes kopen???

 

Er bestaat binnen deze site ook deze pagina over Zwembad Zwanemeer

 

Terug naar: Persoonlijke notities