Eexterweg (2)

Het is nog niet zo heel lang geleden dat er aan de Eexterweg een uniek bedrijf gevestigd was.  De familie Dijkhuizen woonde op A62 en had daar een stelmakerij. 

Klik op het plaatje om een vergroting te zien

Stelmaker verwijst naar het maken van onderstellen van boerenwagens. Nog in de jaren zestig werden er door Dijhuizen met de zogenaamde Lange Jan enorme boomstammen naar de Eexterweg versleept.

Hier zijn de broers Harm en Teije aan de slag
met een wagenwiel

 

(2010-03) Hier volgen een paar foto's die het bedrijf in zijn volle glorie laat zien. En boven de dubbele deur is duidelijk met wie we hier te doen hebben...

(2004) Ik heb begrepen dat het hele bedrijf misschien als een museum naar Zuidlaren komt. Het is dus nog bewaard gebleven. Ik verzeker iedereen nu al dat een bezoek aan dat museum de moeite waard zal zijn. Want als in het bedrijf het 5 pk motortje werd gestart ontstond er in de ruimte een heidens kabaal. Enorme riemen brachten het hele bedrijf in beweging: alle zagen en bewerkingsmachines werden er door aangedreven.

(2005-11) Harrie Kloose schetst aan de hand van een voorval het 'dorpse'karakter van het bedrijf:Ik was een keer bij Dijkhuizen, zo voor een praatje. Teije was bezig een steel aan een schop te zetten, de steel zat in de bankschroef en werd vakkundigbijgesneden. Er kwam een “meneer”binnen, die vroeg aan Teije: “Heeft u dat plankje in mijn antieke stoof al klaar Dijkhuizen?” “Ik ben er nog niet aan toegekomen meneer”, zei Teije, terwijl hij onverdroten doorging met het besnijden van de schopsteel. “Het is nu de derde keer, dat ik hier ben”, zei de “meneer”, “Geeft u mij de stoof maar mee, ik kom hier nooit weer!” Teije gaf de stoof en de “meneer” sloeg de deur bij het verlaten van de stelmakerij met een klap dicht. Terwijl Teije mij over z’n bril aankeek, zei hij: “Zo, dat was nou net de bedoeling”.

Helaas is het karakteristieke bedrijf met het woonhuis in 1999 afgebroken. Op de oto hieronder zien we in het midden het gebouw in betere tijden. Op e achtergrond ziet u ook nog de oude saksische boerderij van Vos.

(2007-11) Harry Driever heeft indertijd nog een stel mooie foto's van de gebroeders Dijkhuizen gemaakt. We krijgen zo een aardig idee van de sfeer in deze stelmakerij. En voor wie het nog in het echt heeft gekend, die kan met het zien van de foto's zelfs de geur die altijd in de werkplaats  hing ruiken.

 

(2009-11) Hierboven werd geschreven dat er plannen bestonden om de stelmakerij in molenmuseum "de Wachter" in Zuidlaren te herbouwen. We hebben eens gekeken hoe het hiermee stond. De website van het museum meldt in een bericht van  25 april 2008 het volgende.

Van de vrijwilligers van het museum kregen we de volgende foto's. Zo krijgen we een indruk wat er van onze stelmakerij geworden is.

 

Goed dat het bewaard is gebleven, maar de sfeer kan natuurlijk niet tippen aan die in de zaak van Tije en Harm..

Van Roelf Dijkhuizen ontvingen we een prachtige foto uit het oude familiealbum. De fotograaf kwam langs en iedereen kwam een kijkje nemen op straat. Hij is rond 1935 gemaakt.

Wie staan allemaal op de foto? Roelf helpt ons. Schuif op de foto hieronder over de diverse personen en de namen zullen verschijnen!

Hendrik Dijkhuizen Onbekend Roelf Dijkhuizen Teije Dijkhuizen Onbekend Onbekend Harm Dijkhuizen met onbekend kind op de arm Marchien Dijkhuizen-Okken Jantje Moek (vrouw van Thie Moek).  

(2017-01) Het was in 1996 dat er een tv-serie werd gemaakt over het Drents industrieel erfgoed. Frans van der Veen kwam naar Gieten en maakte een reportage over de stelmakerij.  Met in de hoofdrol de toen 80-jarige Harm Dijkhuizen.

Ze werden door de jeugd met respect bejegend. Dat was met het vrömde volk wel anders. In Volkskrant Magazine van 24 maart 2001 is een portret opgenomen van wijlen VVD-politicus Harm van Riel. Hans Wiegel vertelde het volgende verhaal:

Na een gezamenlijke spreekbeurt in Hotel Braams in Gieten, 'waar een overvloedige maaltijd was genuttigd en een stevig glas was gedronken', zou Wiegel met zijn Lelijke Eend zijn beschermheer wegbrengen naar zijn logeeradres. 'We rijden het parkeerterrein af, staat er een politieagent in de de schijnwerpers van de automobiel. "O jé, dit gaat mis", brom ik. "Wacht even", zegt Van Riel, hij klapt het raampje open, steekt een sigaar naar buiten en roept: "Veldwachter, goed volk." We mochten onmiddellijk doorrijden.

Dat zouden wij toch zo maar niet bij Struik flikken...

Inmiddels is het politiebureau alweer afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe gemeentehuis. Wie de media goed in de gaten houdt heeft kunnen lezen dat 'op het plein voor het gemeentehuis ruimte gereserveerd is voor de realisatie van een kunstobject'.

De voorwaarden waar het kunstwerk aan moet voldoen zijn:

a) er moet sprake zijn van een duurzaam kunstwerk;
b) het moet weers- en vandalismebestendig zijn
c) het moet onderhoudsarm zijn
d) er moet sprake zijn van een energiezuinig kunstwerk

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar volgens mij is er nog zo'n kunstwerk voorradig. En volgens mij voldoet het aan alle genoemd voorwaarden. Wie vertelt mij: waar is die 'tuut' die jarenlang voor het politiebureau heeft gestaan eigenlijk gebleven? Wie heeft daar nog een foto van?

(2005-11)  Inmiddels staat dat kunstwerk al lang op zijn plaats.. Hier is er een foto van.

Kern, beeld van Jos Willems

Al we het kunstwerk bekijken ziet het er inderdaad robuust, onderhoudsarm en energiezuinig uit...

Van de "tuut" voor het oude politiebureau is tot op heden niet meer vernomen dan dat ie ooit eens door onverlaten roze geverfd is en dat ie later tijdens een oudejaarsnacht verdwenen is. Maar weet nu echt niemand meer te achterhalen wie de kunstenaar was van dat beeld? Misschien heeft hij/zij, als hij/zij nog leeft tenminste, een foto beschikbaar.

(2013-01)  Ondertussen weten we nog niet veel meer van het kunstwerk dat voor het politiebureau stond. Maar we kunnen u wel een foto laten zien.  Gerrit Struik heeft, als zoon van 'plietsie Struuk' in zijn jonge jaren hier gewoond. Hij kwam in de schoenendoos een foto tegen van het 'politiebureau met kip'. Fantastisch .

(2013-02)  Kip? Tuut? Martje Hogenesch corrigeert hier onmiddellijk de grote stad. Dit is toch geen kip?!? Dit heet al sinds jaar en dag een haan!!!

Kunstwerk voor het oude politiebureau van Gieten

 

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":