Het "Collectieve Geheugen van Gieten" is een particulier initiatief zonder enig winstoogmerk.
De site bestaat sinds 1 december 1998. De bedoeling van de site is om (oud) bewoners, huidige bewoners, maar ook nieuwkomers in Gieten, maar ook toevallige passanten terug te laten blikken op het 'alledaagse leven' in het dorp Gieten. Daarvoor is het nodig dat bezoekers ook zelf meedoen aan de vergroting van die kennis door het insturen van verhalen en foto's.

Mocht u op of aanmerkingen hebben op de redactionele inhoud van de site, stuur dan een mail rechtstreeks naar de redactie. Voor technische fouten of onvolkomenheden stuurt u een mail naar de webmaster. Hierin graag vermelden om welke pagina het precies gaat. We zullen de fout dan zo spoedig mogelijk herstellen. De redactie kan uitbreiding gebruiken!

Redactie:
Webmaster:

Op onze website is een rubriek opgenomen met Groepsfoto's. Wanneer u met de muis over een gezicht gaat, verschijnt de naam van de persoon, indien deze bij ons bekend is. In het kader van de wet op de privacy, hebben we contact gezocht met de AVG. Zij verwezen ons naar een gedeelte op hun website. Hieruit blijkt, dat we voldoen aan onderstaande regels. Mocht u toch bezwaar maken tegen het vermelden van een naam, neem dan contact met ons op. Wij zullen ons best doen deze naam zo spoedig mogelijk te verwijderen.


De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is slechts gedeeltelijk van toepassing op persoonsgegevens in journalistieke publicaties op internet. Daarmee is een balans gevonden tussen privacybescherming en vrijheid van meningsuiting. Om onder de journalistieke uitzondering te vallen, moet een publicatie een uitsluitend journalistiek doel hebben. Of dit zo is, hangt van 4 criteria af.

  • 1. Objectieve informatieverzameling Is de publicatie gericht op objectieve informatieverzameling en -verstrekking? Bij een interactieve publicatie is ook de aard van de reacties van belang. Er moet duidelijk onderscheid zijn tussen feiten, beweringen en meningen. Kan iedere websitebezoeker vrijuit reageren of is er controle op de reacties?
  • 2. Regelmatige bezigheid Een weblog met een paar verouderde bijdragen kan zich minder snel beroepen op de journalistieke uitzondering dan een website waarop regelmatig iets nieuws verschijnt.
  • 3. Maatschappelijke strekking De publicatie moet een maatschappelijk belang dienen. Bijvoorbeeld het bekendmaken van misdragingen van een volksvertegenwoordiger of directeur van een bekend of groot bedrijf. De publicatie moet hierbij wel voldoende onderbouwd zijn.
  • 4. Recht van repliek Er moet een zogeheten recht van repliek zijn. Dat houdt in dat betrokkenen het recht hebben te reageren op onjuiste, onvolledige of overbodige informatie. Ook hebben zij recht op rectificatie (verbetering) van deze informatie. Gevolgen journalistieke uitzondering Valt een publicatie onder de journalistieke uitzondering? Dan hoeft de auteur onder meer geen toestemming te vragen aan de betrokkenen voor het gebruik van hun persoonsgegevens.