Hr. Ms. Gieten
Mijnenveger van een Hondsrugdorp

 (03-2016) Jan Postmus heeft in eigen beheer een boekje uitgegeven over een mijnenveger die de naam "Gieten" droeg. We hebben daar in een special op deze site al aandacht besteed. U kunt hieronder de link aanklikken en het 76 pagina's tellende boekje integraal lezen.


 PDF: Hr. Ms. Gieten
Mijnenveger van een Hondsrugdorp
 


Terug naar: bronnenhoek

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van
"Het collectieve geheugen":