Brochures VVV Gieten

(11-2011) Via Ineke Hegen uit IJhorst kregen we een mooie brochure in handen. Het is door de VVV van Gieten uitgegeven onder de titel "Aan de Oude Brink". Het is een mooi stukje promotie van ons dorp.

Bijvoorbeeld:

"In 1905 werd Gieten aangesloten aan het wereldspoorwegnet"

Of wat te verder te denken van de mooie literaire afsluiting:

"Gieten is een Drents dorp, maar een Drents dorp in z'n Zondagse kleed;
van een ouderwets type, maar met een zeer modern, haar welstaand, uiterlijk"

 Aan de tekst en de opmaak is zichtbaar zorg besteed. Net als ook tegenwoordig nog te vaak gebeurt is men evenwel vergeten een publicatiedatum te vermelden. Dus daar mag het nageslacht naar raden. Het jongste jaartal dat wordt genoemd is 1935, het jaar waarin het zwembad werd geopend. Een andere aanwijzing is het inwonertal dat in het begin van de brochure wordt vermeld:

"Tot een der fraaiste en tevens een der welvarendste Hondsruggemeenten, behoort het rond vierduizend hectare grote en ongeveer 3700 inwoners tellende landelijke Gieten..."

 Nu kunnen we uit een andere bron uit onze bronnenhoek ("gezicht op Gieten") opmaken dat Gieten eind 1940 3631 inwoners telde en in in 1945 3792. Dus als we de logica volgen dan zou het jaar van uitgave moeten liggen tussen 1940 en 1945.

Er zijn ten tijde van de oorlog wel meer vreemde dingen gebeurd, maar ik kan me niet voorstellen dat de plaatselijke VVV het toen een praktisch idee vond om een promotiebrochure uit te geven. Ook omdat op geen enkele wijze wordt gerefereerd aan de oorlog is het mijn gedachte dat Aan de oude Brink tussen 1935 en 1940 is gepubliceerd. Heeft iemand een andere suggestie?

Aan de oude Brink

 

(2016-11)  Overigens deed Gieten altijd wel aan toeristiche promotie. Wat denkt u van deze wervende pagina uit 1928??

 

(2018-03)  In 1981 kwam het VVV met een nieuwe brochure. Het is er nog één uit het stencil-tijdperk. In ieder geval is er nog niet gewerkt met Wordstar, WordPerfect, laat staan MSWord!. Klik op onderstaande link of plaatje en u kunt de hele gids doorbladeren.
VVV-brochure 1981

 

Terug naar: bronnenhoek

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van
"Het collectieve geheugen":