Kleine Kamp

Deze pagina over de Kleine Kamp is op oudjaarsdag 2002 in elkaar geknutseld, en is op nieuwjaarsdag 2003 de lucht in gegaan. Een mooi moment om even onze oude tandarts Tamminga te herdenken. Vele mooie foto's op deze site zijn van zijn hand. Wat was ik indertijd blij dat hij zijn hele collectie over Gieten aanbood. Helaas is hij, juist nadat hij met het boren van kiezen is gestopt, in 2002 overleden.
Even respectvol de pet voor hem af...

Alle foto's op deze pagina zijn ook van Tamminga afkomstig. Ik was met de kerstdagen nog even in Gieten, en zag dat er op het Udema-terrein inmiddels volop gebouwd wordt.
Weet u hoe dat gaat heten??
Goornsenaere!!
Je moet er maar opkomen. Hier komt een park met de inmiddels alweer overal in het land gebouwde jaren-dertig huizen:

Worden er ook foto's van de bouw gemaakt? Want die hebben we in 2043 wel nodig voor deze site!! Het was de vooruitziende blik van Tamminga die in april 1967 de onderstaande foto's maakte van de nieuwbouw op Boddeveld.


Wie nu nog in Gieten woont, die moet er maar
eens aan voorbij lopen. Want volgens mij staan deze huisjes
aan de Kleine Kamp er nog allemaal. Of niet?
Volgens mij kijken we hier tegen de bouw aan van de
huizen aan de Vleerwal. Corrigeert u mij als ik er naast zit!
Dat doet Geert Harders.
Volgens hem moet Vleerwal hier Elzenwal zijn...

De luchten zijn als van een oud Hollandsch schilderij. 
De huizen zagen eruit zoals in die tijd alle huizen in Nederland werden gebouwd. 
Niets nieuws onder de zon dus bij Goornsenaere! 
Inmiddels hebben deze huizen een enorme post-moderne face-lift gehad.

Ook deze foto geeft weer een prachtig beeld van het gezellige Drentse plattelandsleven: de mooie oud-hollandsche onderbroeken wapperen vrolijk en onbekommerd aan de lijn.

Ik heb begrepen dat het inmiddels ook in Gieten al lang niet meer veilig is voor damesonderbroekjes aan de droogmolens in de tuinen van Boddeveld.

Hendrik Raterink uit Glanerbrug weet iets meer over de huisjes aan de Kleine Kamp te vertellen:

Alle huizen die er staan zijn er nog. In totaal zijn dit er 6. Dit zijn er meer geweest. Volgens mij moeten er nog 2 huizen erbij hebben gestaan. Waar en wanneer deze afgebroken zijn weet ik niet. Ik weet wel dat de huisnummers van de 6 die er nog staan oplopen van nummer 3 t/m 8.   De eerste foto is in de op dat moment toekomstige Vleerwal genomen. De huizen op de voorgrond zijn die van de Elzenwal namelijk.De foto's zijn in die tijd genomen dat de spoorlijn van Assen naar Stadskanaal nog langs de Kleine Kamp liep.De Kleine Kamp is van oudsher een verharde weg die langs de spoorlijn liep tot aan de Stationstraat. Verder had de straat nog een zijtak die naar 4 huizen toeliep. Dit is te zien op de derde foto. Het tracé van deze spoorlijn is later een fietspad geworden in de 80-tiger jaren. Toen is namelijk ook de Kleine Kamp aangesloten op de Elzenwal zoals te zien is op het plattegrondje.
In de loop van de tijd zijn er aan deze huizen ook de nodige verbouwingen geweest. Dit kon ook niet anders. Nieuwe gezinnen die er kwamen wonen. Verandering in de gezinssituatie. Dit omdat het vrij kleine huizen zijn. Het voordeel was dat er bij sommige huizen wel een redelijk stuk grond aanwezig is. De huizen waren klein omdat het maar eenvoudige huizen waren die in het begin van de vorige eeuw gebouwd zijn. In sommige huizen zaten nog bedsteden en stallen in de huizen. In die van mijn ouders in ieder geval wel. In deze stallen zaten volgens mij varkens die voor Udema werden gefokt.(Weet het niet zeker).

Hendrik, bedankt voor deze informatie!Mevrouw Pronk-Hogenesch weet het verhaal van Hendrik nog iets aan te vullen:


"Even een kleine aanvulling op het stukje van Hendrik Ratering over de Kleine Kamp. De weg die er naar toe liep langs het oude spoor is nooit verhard geweest, in de loop der jaren wierpen de bewoners puin en wat al niet in de gaten die in de weg steeds weer opnieuw ontstonden. Het was echter steeds van korte duur dat het weer beter begaanbaar was. Iedere herfst was het weer een modderpad met diepe plassen. De twee huisjes die er nog hebben gestaan waren gelegen aan een zandpad die vanaf de Stationsstraat ,ongeveer op de plaats waar nu het voetpad van de Kerspelstraat begint, en die liep achteruit richting Kleine Kamp; maar had daar geen officiële verbinding mee. Alleen door de tuin van de fam. Oost kon men er vanaf de Kleine Kamp komen. Dit werd alleen gedaan door de bewoners. Het eerste huisje stond in de lengte langs het pad en is o.a bewoond geweest door mevr. R.Hogenesch-Zegers(?) vervolgens Scholtmeyer en de fam. Klaassens. Dit durf ik trouwens niet met zekerheid te stellen. Of dit pad een naam had weet ik ook niet. Voor hetzelfde geld had hij wel de huisnummers met de Kleine Kamp samen? Het andere huis was van de fam. Nobbe. Dit huis is afgebroken om plaats te maken voor de nieuwbouw. (Harm Nobbe is nog even geconsulteerd, en die weet niet beter dan dat het huis nooit een "echt adres" heeft gehad - Het was altijd "Gieten A 223") De stallen waarover Hendrik sprak waren eigenlijk gewoon varkenshokken.Dit kwam je vroeger in veel arbeidershuisjes tegen. De meeste mensen hadden voor eigen gebruik een varken voor de slacht en soms ook nog een tweede, waarschijnlijk om te verkopen en wie weet voor de zekerheid als er eens één doodging. Veel mensen hadden toen ook een geit voor de melk omdat een koe te duur was. Vandaar dat de geit vroeger wel de "arbeiderskoe" genoemd werd."

  (2018-09) Margje Hogenesch  wil even wat van haar eigen verhaal corrigeren: "Bij het stukje over de fam. Nobbe die daar dus ook bij hoorde, heb ik de naam van mijn overgrootmoeder verkeerd gezet. Het was R. Hogenesch-Wertien. Toen mijn opa overleden was, is ze later hertrouwd met een Dillingh. Het schijnt dat ze , zoals me werd verteld, bijna met de neus aan de grond liep. Erg gebogen dus. Toen de oorlog was afgelopen, was zij 95 jaar en volgens zeggen heeft ze toen nog op een Canadese tank gezeten aan de Stationsstraat. Daarna is ze met een dochter of zoon van Dillingh meegegaan en daar overleden. Ik heb haar grafsteen gevonden op internet. Je leert nog steeds bij hoe oud je ook wordt". Zo is dat!

Hier is de foto van de grafsteen van de op 98-jarige leeftijd overleden Roelfje.
Mevrouw Hogenesch stuurt ons nog even een mooi fotootje van de situatie uit 1966.

We zien op deze foto het huis van de familie Oost-Pronk. Op de voorgrond maakt mevrouw Pronk-Hogenberg haar bloementuintje op orde. Op de achtergrond zien we de zandhopen van de aanleg van de Elzenwal. Rechts is de achterzijde van het huis van de familie Nobbe nog te zien. Ze heeft ter zake ook nog wat archiefwerk verricht en kwam een copie van een rekening van Nobbe's Brandstoffenhandel tegen en daar stond als adres Kleine Kamp 2 op gedrukt. Hoewel Harm Nobbe beweert dat het altijd "Gieten A 223" is geweest, heeft men dit dus wel degelijk tot de Kleine Kamp gerekend!

Er hebben in de afgelopen veertig jaar heel veel mensen 'op Boddeveld' gewoond. Ook veel jonge gezinnen, die natuurlijk veel foto's van hun toen nog jonge kinderen hebben gemaakt. Wat zou het mooi zijn als we meer straatbeelden van Boddeveld zouden krijgen. Van de Ekkelwal, de Holtwal, de Markescheiding, de Elzenwal en hoe al die straten ook mogen heten. Stuurt u ze alstublieft in, want u ziet hoe mooi zulke "nieuwe oude" foto's kunnen zijn.

 

Voor op- en aanmerkingen of voor uw verhaal of herinnering ten aanzien van deze locatie doet u een e-mail in de brievenbus van "Het collectieve geheugen":