Groepsfoto 1932.

Schuif met uw muis over de hoofden, u zult dan de naam van de persoon zien verschijnen!!
Als u op een smartphone of een tablet kijkt, dan even op het hoofd tippen...

 

Herkomst foto: Ben Jonker, Gieten

Foto: Cursisten voor het Nutsgebouw 1932
Opmerkingen: 
(2008-10)
Een mooie zwart-wit foto van een groep dames voor het Nutsgebouw.
Waren dit misschien medewerksters van het rusthuis ernaast? Of weet iemand wat beters. Er zijn slechts 2 namen bekend.

(2009-10)
Martje Hogenesch komt met een opmerking over de tekst die bij deze foto staat: Het kunnen geen medewerksters zijn van het rusthuis immers: in 1936 werd het rusthuis geopend en het echtpaar Baas runde samen alle werkzaamheden. Pas een jaar later kreeg mevr. Baas de toezegging van de diaconie dat ze een hulp zou krijgen (zie de artikelen in 'Ons Erfdeel' van de historische vereniging in 2008). Wel is het mogelijk dat dit de meisjes zijn van de "meisjesvereniging", die werden ingeschakeld bij de schoonmaak, voordat het rusthuis werd geopend. Maar wat deden ze dan voor het Nutsgebouw?

(2009-10)
Klamer Bos komt met de oplossing. Bij het zien van deze foto dacht hij, ja die zit ook in het album van mien mam en verduld nog een. Het was een Landbouwhuishoudcurcus in 1932 en dat staat ook achter op de foto.

Uw reactie op deze foto:


Terug naar Index