1945: bevrijdingsjaar Gieten

Op 13 april 1945 werd Gieten bevrijd. De Nieuwe Drentse Volkalmanak kwam kort na de oorlog met een kroniek van het laatste oorlogsjaar, of zo u wilt het bevrijdingsjaar. Voor wie ge?teresseerd is in een nauwgezette opsomming van de gebeurtenissen rondom de bevrijding is deze aflevering van harte aan te bevelen. Het geeft een heel mooi beeld hoe de bevrijding langzaam in het vizier kwam en hoe het 'normale leven' na de bevrijding weer op gang werd gebracht

 Wij hebben voor onze site de kroniek speciaal doorgevlooid op het voorkomen van Gieten. 

 7 februari 1945

11 februari 1945
17 februari 1945
22 februari 1945
13 maart 1945
24 maart 1945
8 april 1945
9 april 1945
10 april 1945
12 april 1945

Zie over bombardement ook
 de persoonlijke notities van:

Hendrik Huizing
Jan Knoop
Piet Essing

13 april 1945

Pagina met:
bevrijdingsfoto's
herinnering Hanneke Wijgh

18 april 1945
21 april 1945
9 juli 1945

Pagina:
kerkdienst met Canadezen

26 juli 1945
15 december 1945

(2011-05) Van tijd tot tijd vierden we ons bevrijdingsfeest nog groots met optochten met daarbij natuurlijk, onvermijdelijk, onze drumband en harmonie voorop. We hebben een YouTube filmpje die dergelijke feestelijkheden uit 1975 laat zien. Op de film zien we de familie Paardekoper uit de Westerstraat die zich in het feestgedruis stort. We moeten ons realiseren dat die feestelijkheden nu langer geleden zijn dan voor ons toen de bevrijding had plaatsgevonden. Als u begrijpt wat we bedoelen...